Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:3-7

skautIS (verze 3.7.0)

do provozu nasazeno: 14. 02. 2011 v 01:05
číslo verze: 3.7.0.40353

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR4060] 'Přehled jednotek a jejich delegátů' (sněm - záložka „Podřízené sněmy“, případně „Kandidáti“ - tlačítko „Přehled jednotek a počtu delegátů (XLSX)“) - tato nová funkce vygeneruje přehled všech podřízených organizačních jednotek daného sněmu - v tabulce jsou uvedeny počty členů, nároky na delegáty i počet skutečně do skautISu zadaných (zvolených) delegátů. - tabulka také obsahuje informaci, zda jednotka sněm ve skautISu založila a kontakty na danou jednotku - formát dokumentu je otevřený formát XLSX (Excel 2007/2010; lze jej otevřít i v nových OpenOffice.org)

[TR4105] 'Zadávání preferencí účastníků VSJ' (vyhledat položku „Akce > Přehled sněmů > VSJ (1 - Ústředí)“ a následně karta „Moje účast“; dostupné delegátům VSJ) - všichni ve skautISu zadaní delegáti VSJ (musí být zadáni a zvoleni u příslušného nižšího sněmu) mohou editovat své preference ubytování, příjezdu, odjezdu a stravování na Valném sněmu Junáka - každý si může zvolit libovolné preference z nabízených možností - jednotlivé položky je možné editovat jen do určitého data (podrobně bude zveřejněno na Skautské křižovatce)

[TR4109], [TR4106] 'Administrace typů ubytování, jídel a jejich typů' (pouze pro ústřední role s patřičným oprávněním - u VSJ karta „Ubytování a jídlo“) - lze zadat a editovat typy jídel v jednotlivých dnech, ze kterých mohou účastníci VSJ vybírat ve svých preferencích - lze zadat a editovat typy ubytování, ze kterých mohou účastníci sněmu vybírat (jednotlivé typy ubytování lze omezit jen na určité typy účastníků sněmu)

opravy:

[TR 4125] Při odevzdání registrace se při registraci do kategorie bez nároku na časopis ukončí daný časopis zdarma i případná příloha Skauting na časopis navázaná (časopisy se nepřevádí na placené časopisy, ale úplně se ukončí)

[TR 4090] Opravena chyba při vložení čísla většího než 23 do pole času

[TR 4068] Opravena chyba při smazání posledního kontaktu v seznamu kontaktů osoby či jednotky při editaci

[TR 2840] Opravena chyba při aktualizaci členství (pokud je členství editováno současně více uživateli, změna se provede pouze u prvního a ostatním se již správně zobrazí validační hláška, že členství není možné změnit, neboť již bylo změněno/ukončeno)

[TR 4092] V kadndidátce se již správně zobrazuje zapsané vyjádření navrhovatele v náhledu i při editaci. Stejně tak lze již ve Firefoxu bez problémů stáhnout (zobrazit) přiložený soubor s programem kandidáta ve formátu DOCX.

[TR 4089] Opravena chyba ve špatném názvu položky v kandidátce v doporučení „vyjádření ke kandidatuře“.

[TR 3533] Kompletně přepracován způsob výpočtu delegátů VSJ - nyní se správně počítají a určují delegáti Valného sněmu Junáka (vycházejí z registrace potřebného roku, který se při zakládání VSJ zvolí).

systémové úpravy:

[TR4095] Opraveny chyby v historických registračních datech u některých jednotek, což způsobovalo nemožnost provádět sloučení a ukončení těchto jednotek.

[TR4113] Zcela přepracován systém práce se stromem jednotek v rámci sněmů - pomocí roků registrace.

[TR4112] Založeno nové právo ECP (Edit Congress Preference), které je určeno rolím na ústředí a umožňuje editovat preference libovolného účastníka sněmu a to i po termínu určeném pro editaci daného typu preference.

skautis/nove-verze/3-7.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)