Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:3-6

skautIS (verze 3.6.0)

do provozu nasazeno: 24. 01. 2011 v 05:29
číslo verze: 3.6.0.20641

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR3942 a TR3943] 'Záložka „Uvítací balíčky“' (v roli „vedoucí/administrátor jednotky“ nová záložka „Uvítací balíčky“ u jednotky) - na této záložce se zobrazuje seznam existujících typů uvítacích balíčků a seznam osob v patřičných funkcích - pokud je potřeba nějaké osobě ustavené do dané funkce znovu zaslat uvítací balíček je to tak možné pro funkce v této jednotce a vedoucím podřízených jednotek (vedoucí tedy nemůže poslat uvítací balíček sám sobě, to musí udělat vedoucí nadřízené jednotky) - uvítací balíček je osobám ustaveným nově do funkce posílán automaticky pomocí zpráv IZS (tedy v rámci skautISu a také pomocí e-mailu)

[TR] 'Startovací rozesílka uvítacích balíčků' (v administraci šablon uvítacích balíčků, pro každou funkci tlačítko „Odeslat všem“) - možnost hromadně rozeslat kdykoliv uvítací balíčky pro jakýkoliv typ funkce a to osobám napříč celým Junákem - rozesílání je časově velmi náročné a probíhá asynchronně pomocí serverové služby JunakServer

vylepšení:

[TR4039] přidáno nové oprávnění pro editaci kandidátek i v rolích vedoucích/administrátorů OJ. Toto oprávnění je však časově omezené a funguje jen pro zpětné zadávání sněmu!

[TR4064] poznámka u jednotky se správně v náhledu zobrazuje včetně zalamování řádků

opravy:

[TR4055] Tlačítko pro změnu hesla se zobrazuje již jen přímo této osobě a nikomu jinému. Při zapomenutí hesla se i nadále dá nechat poslat e-mailem postup pro vytvoření nového hesla (pomocí uživatelského jména a e-mailové adresy uživatele)

[TR4086], [TR4087], [TR2968] (nasazeno 1.2.2011) Již jsou správně označovány časopisy, které jsou pro nováčky zdarma, bývalým členům jsou při registraci časopisy odebrány a už jim vůbec nezůstávají (opravou této chyby by již neměly nastávat v přehledech duplicity časopisů, kde je jeden zdarma a druhý placený, ale nedoručovaný)

[TR4054] (nasazeno 1.2.2011) Při změně členství se již správně ukončují jen patřičné funkce a role vázané na danou jednotku (případně, pokud jde o ukončení členství v poslední jednotce v dané oblasti/okrese/kraji, tak pak i ukončení funkcí v těchto vyšších jednotkách)

[TR4098] (nasazeno 2.2.2011) Opravena chyba znemožňující v některých případech odevzdat registraci (chyba se projevila až po řádném termínu pro odevzdávání registrace středisky a na řádnost registrace neměla vliv)

[TR4115] (nasazeno 3.2.2011) Při registraci se časopis zdarma již správně převádí na novou objednávající jednotku - díky tomu vidí nový vedoucí po převedení člena a jeho registraci časopis člena na své jednotce, přestože osoba původně přišla z jiné jednotky, která v minulosti objednávala časopis

systémové úpravy:

[TR3944] v administraci skautISu je nová možnost kompletní správy uvítacích balíčku (vytváření pruhů balíčků pro jednotlivé typy funkcí, aktivace balíčků, …)

skautis/nove-verze/3-6.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)