Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:3-5

skautIS (verze 3.5.0)

do provozu nasazeno: 08. 02. 2018 v 01:30
číslo verze: 3.5.0.2400

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR4025] 'možnost stažení kandidátky' (v detailu kandidátky je nové tlačítko „Stáhnout kandidaturu“) - nově může kandidát stáhnout svou kandidátku a to jak před schválením, tak po schválení

[TR3948] 'informování zprávami o změnách v časopisech' - příslušným osobám jsou zasílány IZS zprávy o nutnosti autorizovat placený časopis, zaplacení časopisu, provedení autorizace placeného časopisu, zrušení časopisu

[TR3940] 'vylepšené kontakty' - veškeré kontakty mají nově svou ikonu, - u kontaktů typů Skype, ICQ apod. se zobrazují ikony určující aktuální stav uživatele, - při zadávání hodnoty kontaktu dochází k validaci zadaných dat (všechny typy kontaktů mají zadaný formát, který je nutné dodržovat při vkládání), - veškeré kontakty mají definovaný formát, jak se zobrazují v internetové stránce skautISu, - u všech kontaktů je uvedena nápověda, jak má vypadat správný formát kontaktu

[TR3940] 'kontrola e-mailové adresy při registraci' - při zakládání nového uživatele je kontrolován správný formát e-mailové adresy

[TR3972] 'rozšířena stránka vyhledávání osob' - nově lze vyhledat všechny osoby s členstvím v jednotce požadovaného ev. čísla. - ve výsledcích hledání dle příjdmení se vyhledává i přes „rodná příjmení“ (v tom případě se ve výsledcích hledání objeví nový sloupec upozorňující na osobu s jiným rodným příjmením (rodná příjmení lze k osobám přidávat na záložce „Další údaje“) - vyhledávat osoby lze i podle první 6 číslic rodného čísla (výhodné pokud používáte 6 číslic RČ jako variabilní symboly) - u všech nalezených osob se zobrazuje náhledová fotografie osoby (je-li ve skautISu zadána)

[TR3986] 'doplněny nové kontroly registrace' - chyba 224005: Ve středisku má méně než 50 % činovníků zadaný e-mail (hlavní); u středisek, kontrola „email hlavní“ u všech lidí, co mají nějakou funkci na úrovni střediska (plus vedoucí oddílu a zástupci plus funkce z vyšších jednotek u členů registrovaných ve středisku) - chyba 224006: Ve středisku má méně než 50 % činovníků zadaný telefon/mobil (hlavní); u středisek, kontrola „telefon/mobil hlavní“ u všech lidí, co mají nějakou funkci na úrovni střediska (plus vedoucí oddílu a zástupci plus funkce z vyšších jednotek u členů registrovaných ve středisku) - výjimka 223007: Vedoucí oddílu (kapitán) nemá platnou kvalifikaci „Kapitánská zkouška“ (výjimku uděluje krajský kapitán VS); jen u oddílů se zaměřením „vodní“ - výjimka 243004: Vedoucí oddílu mladších členů nemá v oddíle řádné členství (výjimku uděluje nadřízená VOJ); ověřuje se u oddílů mladších členů (vedoucí oddílu tam musí mít řádné či čestné členství, ne hostující) - atypická data 224003: Ve středisku má méně než 85 % činovníků zadaný e-mail (hlavní); u středisek, kontrola „e-mail hlavní“ u všech lidí, co mají nějakou funkci na úrovni střediska (plus vedoucí oddílu a zástupci plus funkce z vyšších jednotek u členů registrovaných ve středisku) - atypická data 224004: Ve středisku má méně než 90 % činovníků zadaný telefon/mobil (hlavní); u středisek, kontrola „telefon/mobil hlavní“ u všech lidí, co mají nějakou funkci na úrovni střediska (plus vedoucí oddílu a zástupci plus funkce z vyšších jednotek u členů registrovaných ve středisku) - atypická data 244003: Oddíl mladších členů nemá zadanou klubovnu (lze doplnit na záložce Nemovitosti); u oddílů mladších členů - atypická data 244004: Oddíl mladších členů nemá zadanou obec či GPS souřadnice u klubovny (lze doplnit na záložce Nemovitosti); u oddílů mladších členů - připomenutí 271001: Žádný člen oddílu nemá nahránu fotografii; prověří členy oddílu - všechny oddíly - připomenutí 271002: Klubovna oddílu není zveřejněná (lze upravit na záložce Nemovitosti); u oddílu mladších členů a roverských kmenů - připomenutí 271003: Oddíl nemá vyplněny náborové údaje (lze doplnit na záložce Nábory); u oddílu mladších členů či roverského kmene, kde není vyplněno ani jedno z následujících (poznámka ke zveřejnění, věková kategorie, termín schůzek) - připomenutí 271004: Jednotka nevyčerpala výtisky metodického časopisu Skauting, na které má zdarma nárok (lze nastavit na záložce Časopisy); u všech oddílů a organizačních jednotek - připomenutí 271005: Jednotka dosud nezadala svého delegáta Valného sněmu Junáka (lze zadat v menu Akce); u všech organizačních jednotek (středisko, okres, kraj, ZvOJ), které dle kvóty měly zvolit delegáta ale nezadaly jej - kontroly 243001, 243002 a 243003 neprovádět, pokud je jednotka „zrušená“ (má zadáno „rozhodnutí o zrušení“)

[TR4019] 'slučování oddílů/družin s automatickým převodem osoba' - nově je v případě nutnosti sloučit oddíl či družinu s nějakou jinou jednotkou možné označit, které osoby původní jednotky mají být do nové jednotky převedeny a jakým má být ukončeno členství - při úpravě existence jednotky a volbě „sloučení s jinou jednotkou“ se určí ev. číslo nové jednotky a následně se zobrazí tabulka všech členů sločovaného oddílu, ve kterém se vybírá, kdo má být do nově zvolené jednotky převeden

vylepšení:

[TR4024] pokyn k registraci je nepovinným údajem, povinný je pouze rok registrace (povinný údaj je zvýrazněn podbarvením položky)

[TR4011] doplněny nové validace a kontroly rodných čísel

opravy:

[TR4032] při snaze o odstranění kontaktu, který má osoba uveden v kandidátce na nějakou funkci, je uživatel dotázán, zda chce údaj opravdu smazat a v případě souhlasu se údaj skutečně bez chyby odstraní

[TR4012] již se správně u osob zobrazují všechny typy kontaktů, které mají smysl

[TR4023] opravena chyba znemožňující odevzdání hotové registrce

[TR4016] opravena chyba ve neprovedení náhrady činovníka, který je z postu své funkce delegátem VOJ sněmu (zároveň proveden přepočet opravy nad celou DB)

[TR4027] opravena chyba způsobující nechtěné odebrání činovníka z pozice delegáta všech sněmů při určitém odebrání poslední funkce zadané do skautISu

systémové úpravy:

[TR3533] umožněno svolání Valného sněmu Junáka s automatickám označením delegátů ze všech podřízených jednotek

skautis/nove-verze/3-5.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)