Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:3-0-2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:3-0-2 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 3.0.2) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: 29.10.2010 v 20.52 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 3.0.2.30139**
 +(mimořádná aktualizace)
 +
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ sněmy: přidán odkaz "​Kandidovat"​ přímo na záložku "​Volené funkce"​ a díky tomu lze kandidovat i mnohem pohodlněji,​ než přes základní menu "Akce > Kandidovat"​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ sněmy: pokud je svoláván mimořádný sněm a na něm není volena žádná funkce, je na to před svoláním uživatel dotázán, aby omylem nesvolal sněm bez volení funkce i v případě, kdy nějakou funkci sněm chce volat
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa fa-bug> opravena chyba znemožňující zadávání do šablon zpráv IZS tagy
 +
 +<faicon fa fa fa-bug> při kandidatuře ve dvojici se při podání kandidátky druhé osoby kandidátka již správně automaticky propojí s první kandidátkou
 +
 +<faicon fa fa fa-bug> při zadávání výsledku voleb se správně u dvojice doplní počet hlasů i pořadí k oběma osobám v zadávané dvojici
 +
 +<faicon fa fa fa-bug> na mimořádném sněmu lze již volit i čistě delegáty vyšších sněmů
 +
 +<faicon fa fa fa-bug> v případě svolání sněmu, který již v minulosti proběhl, nejsou jeho delegátům rozesílány informační zprávy IZS (pouze je o zadání informována nadřízená jendotka, aby věděla, že byl sněm dodatečně do skautISu zadán)
 +
 +<faicon fa fa fa-bug> opraveno vyhledávání osob při zadávání kandidátky za nějakou osobu členem/​předsedou kandidátní komise (nyní již lze členy najít a to všechny z dané i podřízených jednotek)
  
skautis/nove-verze/3-0-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)