Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:3-0

skautIS (verze 3.0.0)

do provozu nasazeno: 24.10.2010 v 13.00
číslo verze: 3.0.0.40920

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce:

modul AKCE obsahující on-line svolávání a správu sněmů pro střediska

možnost svolání sněmu on-line - skautIS sám pozná všechny delegáty střediskového sněmu a informuje je o tom, že jsou delegáty (v případě změny na nějaké pozici ještě před proběhnutím sněmu skautIS sám hlídá informování nových delegátů i zrušených delegátů), dále je o svolání sněmu automaticky informována i nadřízená jednotka

ke sněmu je možné zadat kandidátní komisi i s jejím předsedou a ta pak může schvalovat/zamítat podané elektronické kandidátky osob na jednotlivé funkce

každý člen Junáka může pomocí skautISu kandidovat na jednotlivé pozice na sněmech (menu Akce > Kandidovat)

po založení sněmu ve skautISu je možné si stáhnout připravené formuláře, předvyplněnou zprávu kandidátní komise, hlasovací lístky, prezenční listinu, …

po proběhnutí sněmu je možné do skautISu uložit elektronický zápis ze sněmu (a o jeho voložení jsou delegáti i nadřízená jednotka informována)

výsledky voleb je možné také snadno zadat přímo do správy sněmu - zadáním počtu hlasů se rovnou určuje pořadí, při shodnosti hlasů lze doplnit ručně pořadí

zvoleným činovníkům do nových pozic, lze jediným kliknutím přiřadit příslušná oprávnění (role vázající se na výkon funkce) ve skautISu

Vylepšení:

doplněny podrobné informace do logu chyb v případě hlášení z externích aplikací pracující se skautISem

záložka Pozice a role ve skautISu je u jednotky přemístěna na úplně poslední pozici v jakékoliv roli uživatele

Opravy:

opravena drobná chyba v špatném datu při změně členství

opraven export faktur za časopisy do Money

skautis/nove-verze/3-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)