Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:2-3-2

skautIS (verze 2.3.2)

do provozu nasazeno: 28.7.2010 v 01.30
číslo verze: 2.3.2.500

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

znaky/loga jednotek a barvy vodních skautů (menu: Jednotka > Základní údaje) - nově je možné u každé jednotky uložit a zobrazovat logo nebo znak (lze uložit oficiální znak nebo logo ve formátech JPG, JPEG, GIF či PNG) - logo/znak může mít úplně každá jednotka; od družiny až po ústředí a je možné ji získat i pomocí „anonymních“ webových služeb například na náborový veřejný web střediska apod. - při ukládání loga do skautISu dojde k jeho automatickému zmenšení (pokud nějaký rozměr překračuje velikost 180px; maximální velikost loga/znaku je tedy 180x180px) - všechny vodácké jednotky (střediska a oddíly), pokud mají uvedené své zaměření jako „vodní“, mohou k tomuto údaji doplnit i své BARVY (barvu pruhů lze vybrat buď kliknutím na paletu barev, nebo ji zadat pomocí textového hexadecimálního kódu) - barvy vodáckách jednotek se zobrazují v tabulce zaměření jednotky na záložce základních údajů o jednotce a je možné je získat i pomocí „anonymních“ webových služeb např. na veřejný web střediska apod.

náborové informace (menu: Jednotka > Nábory) - ve skautISu je nově dostupná u jednotek záložka „Nábory“, která shromažďuje náborové informace; záložka je viditelná všem s oprávněním EUA - Editace náborových údajů jednotky - toto oprávnění mají přiřazeny role Vedoucí/Administrátor jednotky. - pro úroveň střediska je možné doplnit speciální „náborovou“ poznámku, která se bude veřejnosti zobrazovat např. na mapy.cz nebo skautském webu pro veřejnost - oddíly a družiny mohou navíc kromě této poznámky doplnit i údaje o termínech schůzek (a v jakých klubovnách) a také o věkových kategoriích, které oddíl či družina přijímá - jednotky mají možnost zvolit, které údaje budou veřejné (i mimo skautISu) a které jen pro členy Junáka s potřebným oprávněním

náhled veřejně dostupných údajů (menu: Jednotka > Náhled veřejných údajů) - ve skautISu je nově u každé jednotky nová záložka „Náhled veřejných údajů“, kde je možné si prohlédnout, které údaje o dané jednotce je možné ze skautISu zobrazit pomocí tzv. „anonymních webových služeb“; tedy jaké údaje mohou být o jednotce zveřejňovány například na mapy.cz, veřejném webu Junáka nebo dalších webech skautských jednotek - vedoucí/administrátor každé jednotky může u mnoha údajů zvolit, zda mají být „zveřejněny“ či nikoliv a na této záložce pak vidí vždy aktuální výsledek tohoto nastavení

zadávání GPS souřadic nemovitostí z mapy (menu: Jednotka > Nemovitosti > úprava / přidat) - GPS souřadnice u nemovitostí jsou nejdůležitějším a nejpřesnějším určením, kde se nemovitost nachází, proto jsme sjednotili způsob zadávání GPS souřadnic. - GPS souřadnice lze zadat jak textově (formát je kontrolován ve standardním formátu např. šířka: 50°5'3.248„N a délka: 12°23'31.634“E) - GPS je možné zadat jednoduše vyhledáním adresy na MAPĚ anebo posunutím značky na mapě na libovolné místo a to se automaticky převede na GPS souřadnice - jako mapový podklad je využívána mapa Google MAPS - uvnitř skautISu jsou pak GPS souřadnice ukládány v klasickém dekadickém zápisu (desetinné číslo), které je možné využívat např. v externích aplikacích a využívají jej všechny standradní mapy na internetu jako datový vstup (pro programování)

zrušení a nucená správe OJ (menu: Jednotka > Zrušení/Nucená správa; pouze u organizačních jednotek) - pokud je organizační jednotka v procesu likvidace, nebo nucené správy, na záložce základních údajů je o tom zobrazena informace a odkaz na detaily - ve skautISu je nová záložka „Zrušení/Nucená správa“, která v souladu se Stanovami Junáka a Organizačním řádem a systemizací Junáka umožňuje nadřízené jednotce zadat informace o zahájení procesu likvidace (zrušení), anebo nařízení/zrušení nucené správy - jde o funkčnost, která má kritické dopady na příslušnou jednotku a v případě nejasností je nutné kontaktovat podporu skautISu nebo přímo organizačního zpravodaje Junáka! - KÚJ má navíc v menu „Ústředí“ k dispozici stránku s přehledem všech jednotek, které se momentálně nachází v procesu likvidace nebo nucené správy

Vylepšení

při ukončování existence jednotky je možné v případě slučování jednotky s jinou jednotkou uvést, s jakou je jednotka slučována. Tato informace se pak ukládá a je vidět v tabulce podřízených jednotek (při pohledu na historii). Do budoucna bude možné nahlížet i na historické - již zrušené - jednotky.

přihlašovací formulář skautISu pro vzdálené aplikace (skautIS remote login) nyní obsahuje i odkazy pro vytvoření nového uživatele a obnovení zapomenutého hesla

při editaci údajů o jednotce jsou barevně označeny povinné a také tzv. kritické položky, které je nutné mít vždy vyplněné. Pokud není kritický/povinný údaj vyplněn, je na to uživatel upozorněn.

v Registru OJ se již správně v názvu ústředí nezobrazuje chybné „, Ústředí“, ale již jen oficiální název Junáka.

pokud si člen Junáka založil nový účet a nevyplnil si všechny údaje o své osobě, bude při připojování tohoto účtu k reálné osobě v registraci automaticky zabráněno přepsání údajů registrace nevyplněnými hodnotami (mezi tyto kritické údaje patří: jméno, příjmení, RČ nebo datum narození u cizinů, pohlaví, město a PSČ).

Opravy

na kartě registrace se již u jednotek okres, kraj a ústředí nezobrazuje přidat registrované osoby ani jejich seznam, neboť to nebylo ani možné

pokud dochází při přechodu střediska pod jiný okres/kraj ke změně organizačního čísla, automaticky se změní i u všech podřízených oddílů a družin

Systémové úpravy

celý skautIS nyní funguje na nejnovější verzi .NET Frameworku 4.0 a využívá nové funkce MS SQL Serveru 2008 (pro práci s GPS)

nové oprávnění KUJ-REGISTR

přepracována záložka skautISu Helpdesk na obecnější „Ústředí“; položky tohoto menu přejmenovány a odděleny položky helpdesku (HD) a kanceláře ústředí (KÚJ)

skautis/nove-verze/2-3-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)