Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:2-2

skautIS (verze 2.2)

do provozu nasazeno: 2.6.2010 v 23.30
číslo verze: 2.2.0.25211

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

moje zprávy (menu: Moje > Moje zprávy) - nově se každému uživateli ihned po přihlášení zobrazuje stránka obsahující zprávy, které byly dané osobě zaslány (pokud chcete vidět údaje o své osobě, je nutné v menu kliknout na položku „Moje osoba“) - u zprávy je vidět, zda si ji uživatel již přečetl či nikoliv - momentálně se na této stránce zobrazují jen zprávy poslané přímo uživateli, do budoucna bude stránka zobrazovat i informace o provedených změnách v datech členů oddílů, posledním přihlášení apod. - na záložce nastavení si každý uživatel může sám zvolit, zda chce dostávat zprávy jen ve skautISu, nebo je chce vždy obdržet i e-mailem (do budoucna bude možné zprávy posílat i SMSkou či dalšími informačními kanály)

úprava textu zpráv ve skautISu (systémové nastavení: Administrace > Šablony zpráv) - v souvislosti s novým systémem zasílaných zpráv (IZS = Interní Zpravodajský Systém) mohou administrátoři skautISu upravovat texty zasílaných zpráv - u každé zprávy lze vytvořit libovolný text obsahující systémové hodnoty ze skautISu a vždy lze vytvořit samostanou zprávu pro každý typ média (zpráva ve skautISu, e-mail, SMSka, …)

podrobné nastavování oprávnění vzdálených aplikací (systémové nastavení: Administrace > Externí aplikace) - nově skautIS umožňuje administrátorům velmi podrobně nastavovat oprávnění jednotlivých vzdálených aplikací - každá vzdálená aplikace může mít nastavena buď obecná hromadná oprávnění (např. pro čtení, hledání, editaci, přidávání či mazání dat), a/nebo lze každé nastavit zcela individuální oprávnění umožňující například jen přístup k anonymním webovým službám (např. přístup jen k údajům z veřejného registru OJ) - tato funkce ještě více zvyšuje zabezpečení volání webových služeb z jiných webů a také programátorům dobrovolníkům umožní rychleji vytvářet a testovat „hotová řešení“, která pak mohou využívat různé skautské weby - pozor: všechny anonymní webové služby nyní nově při „anonymním volání“ (tedy bez předání tokenu přihlášeného uživatele ID_Login) vyžadují předání parametru ID_Application (tedy jedinečného ID vzdálené aplikace)

Vylepšení

všechny zprávy zasílané skautISem byly převedeny do jednotného systému IZS

v tabulce i zadávání kvalifikace se již položka „kód funkce“ správně jmenuje „číslo dekretu“

v tabulce se seznamem hospodářských výkazů se již výkazy správně ihned řadí dle roku

v tabulce s přehledem registrací osoby jsou záznamy správně ihned seřazeny dle roku

v detailu jednotky v Registru OJ je již i uveden celkový počet členů jednotky (počet v daném roce registrovaných osob), navíc je u počtu členů uvedeno vysvětlení, které popisuje význam označení jednotlivých věkových kategorií)

Opravy

pokud je u osoby zaškrtnuto, že jde o cizince, nemusí mít uvedeno RČ (ani žádnou jeho část)

při úpravě historické kvalifikace je již správně možné zadat i „platnost do“ jako datum v budoucnosti (stejně jako je to u zadávání klasické kvalifikace)

opravena chyba při zobrazování údajů změn logu jednotky týkající se odevzdané registrace jednotky (výpis již nepadá; volba je přístupná jen administrátorům systému)

pokud je do žádosti o převod osoby uvedeno RČ bez lomítka, vše jž proběhne v pořádku a nedojde k pádu aplikace

v detailu jednotky v Registru OJ se je již správně označena funkce „staturární orgán“

opraveny drobné systémové chyby v řazení dat v tabulkách

opravena chyba ve výpočtu počtu členů - při určování věku na hraničních letech byly chybně započítávány osoby narozené v hraniční den. Nyní je chyba opravena a přehledy počtu členů i v detailu jednotky v Registru OJ jsou již zcela přesné. Chyba byla pouze v zobrazování dat, uložená data ve skautISu jsou a byla v pořádku.

Systémové úpravy

nová webová služba pro zasílání zpráv pomocí IZS (MessageService.asmx)

nová sekce správy textů šablon zpráv (viz novinky)

nová sekce administrace externích aplikací (viz novinky)

všechny anonymní webové služby, pokud jsou volány bez ID_Login, musí obdržet hodnotu ID_Application vzdálené aplikace

skautis/nove-verze/2-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)