Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:2-0

skautIS (verze 2.0)

do provozu nasazeno: 26.3.2010 v 14.10
číslo verze: 2.0.0.15720

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

evidence a vyrozumění adresátů nedoručitelných časopisů (časopisy u osob i u jednotek) - pokud se nějaký časopis či speciální zásilka vrátí zpět na TDC jako nedoručitelná, skautIS o tom informuje - u každé zásilky v tabulce časopisů (Doručené) se u problematických zásilek objeví poznámka „nedoručeno“ a při najetí myší na ikonu „otazníku“ se zobrazí podrobný důvod - přehled všech nedoručených zásilek v dané jednotce je na kartě „Časopisy“ u příslušné jednotky (zobrazuje se seznam osob, časopisů a důvodů nedoručení) - o nedoručitelnosti časopisu / zásilky je vždy e-mailem informován tiskový zpravodaj příslušné jednotky, její vedoucí a pokud tyto role nejsou obsazeny, tak i uživatelé v roli vedoucí/administrátor jednotky a tiskový zpravodaj jednotky - pokud je oznámen problém s nedoručitelností zásilky, je potřeba provést příslušnou opravu v datech osoby ve skautISu, aby se v budoucnu problém neopakoval

zablokování možnosti změny nadřízené jednotky v době rozpracované registrace (změna nadřízené jednotky v době registrace) - pokud má jednotka již založenou registraci a dosud ji nemá odevzdanou, je při snaze o změnu nadřízené jednotky upozorněna na nemožnost tohoto kroku, neboť by mohl způsobit problémy v registračních kategoriích a je nutné kontaktovat technickou podporu - tento problém se v roce 2010 objevil pouze u jedné jendotky v celé ČR a uživatelé se s ním běžně nesetkají

opravy

oprava chyby při zakládání historické funkce bez uvedení osoby (zobrazí se hláška)

oprava chyby při automatickém odhlášení z aplikace (v určitých velmi specifických případech)

oprava chyby v automatickém ukončování funkcí osobám při ukončení existence jednotky (již se správně ukončují za všech situací)

seznam vad registrace zobrazuje k názvu jednotky i její evidenční číslo

systémové úpravy

upravena správa rolí o systémové názvy (klíče) některých rolí (lze využít k vyhledání role podle názvu v aplikaci)

zadávání nedoručitelných zásilek ze strany TDC

upraveny drobnosti v CSS

přidány atributy cachované hierarchie stromu registračních kategorií (výkonová a vyhledávácí optimalizace databáze)

zprovozněno chytré podrobné logování systémových událostí do souborů po dnech v release verzi skautISu

skautis/nove-verze/2-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)