Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:13-0

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:13-0 [06.02.2019 15:58]
Jan Mesl - Mýval vytvořeno
skautis:nove-verze:13-0 [15.08.2019 14:03] (aktuální)
Ondřej Peřina - Jerry základní šablona logu novinek a změn verze skautISu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== skautIS (verze ​12.2) ====== +====== skautIS (verze ​13.0) ====== 
-<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: ​20122018 5:09 \\ +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: ​XXXXXXXX XX:XX \\ 
-<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: ​12.2.0**+<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: ​13.0.0** <color #​ed1c24>​(zatím nenasazeno)</​color>​
  
  
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Nové funkce ===== ===== Nové funkce =====
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský účetDvoufázové ověřování** - Byly provedeny první analýzy a úpravy systému vedoucí k zavedení dvoufázového ověřování uživatelů v systému spočívající v úpravě databáze, úpravě šifrování hesel a přípravě ​nové podoby záložky Účet a role ve skautISuDokončení proběhne v následujících verzíPro uživatele se v této verzi nic nemění.+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR...) **ModulNázev nové funkce** - Popis nové funkce...
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43309) **JednotkySledování důvodu založení nového oddílu** - V rámci vyhovění strategické prioritě "​Zakládání nových oddílů"​ dochází nově při zakládání nového oddílu ke sledování /​zaznamenávání/​ důvodu vedoucího k založení ​nové jednotky.+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR...) **ModulNázev nové funkce** - Popis nové funkce...
  
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR...) **Modul: Název nové funkce** - Popis nové funkce...
  
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR...) **Modul: Název nové funkce** - Popis nové funkce...
  
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR...) **Modul: Název nové funkce** - Popis nové funkce...
  
-===== Vylepšení a změny =====+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR...) **Modul: Název nové funkce** - Popis nové funkce...
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green> (TR42513) **VzA: Nový dekrte pro SM:** Do agendy dekretů přibyl další typ vystavovaného dekretu ​Střediskové minimumAkce si tam mohou samy podat žádost o vystavení tohoto typu dekretu pro své účastníky. +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR...) **ModulNázev nové funkce** - Popis nové funkce...
-  +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43217) **VzA: Rozšíření webových služeb:** Webové služby byly rozšířeny o zobrazení zahájení a ukončení přihlašování na vzdělávací akceOstatní weby tak budou moci tuto informaci u každého vzdělávací akce zobrazit případným účastníkům akcí.+
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green> (TR42459) **VzA: Úprava nápovědy na záložce Projekt:** Na záložce Projekt u vzdělávacích akcí došlo k úpravě zobrazených upozornění pro typy akcí, u nichž se povinnost přiložit projekt akce řídí podáním žádosti o dotaci.+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR...) **ModulNázev nové funkce** - Popis nové funkce...
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43306) **Členské karty: Úprava možnosti zadávání údajů a objednávání karet:** V rámci modulu členských karet došlo k výraznému zjednodušení možností, jak objednávat jednotlivé typy karet. 
- - Fotografie osoby se nyní zadává pouze na jednom místě na základní kartě osoby. To umožní do budoucna automatické rozpoznávání obličeje osoby a neumožní vložit podvrženou fotografii osoby. 
- - Na záložce Členská karta se nabízí možnost vložit potvrzení o studiu a údaje o škole pouze pro stanovené věky, u kterých tato možnost dává smysl. ​ 
- - Uživateli se tak ihned nabízí možnost objednat pouze relevantní typ karty k jeho věku. 
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43154) **Dotace: Doplnění podmíněného formátování v tabulce Vyúčtování dotací:** Došlo k podmíněnému formátování - podbarvení řádků v tabulce Vyúčtování na základě předem specifikovaných parametrů. 
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43475) **Dotace: Dořešení ​zobrazených hodnot v tabulce Přehled čerpání dotací:** V přehledu čerpání dotací došlo k dořešení výpočtu sloupce Přehled čerpání nevyúčtovaých žádostí.+===== Vylepšení ​a změny =====
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43648, 36062) **RegistraceKontrola funkčnosti validace neslučitelnosti funkcí** Došlo ke kontrole a úpravě v chování zobrazení komentářů u vady "neslučitelnost funkcí"​Chyba se nově ve výpisu komentářů zobrazuje pouze v jednotce, ve které ke kolizi funkcí dochází.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) **Modul:** Základní popis změny ​či vylepšení... 
 +  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) **Modul:** Základní popis změny ​či vylepšení... 
 +  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) ​**Modul:** Základní popis změny či vylepšení... 
 +  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) **Modul:** Základní popis změny či vylepšení... 
 +  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) **Modul:** Základní popis změny či vylepšení... 
 +  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) **Modul:** Základní popis změny či vylepšení... 
 +  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) **Modul:** Základní popis změny či vylepšení... 
 +  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) **Modul:** Základní popis změny či vylepšení... 
 +  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR...) **Modul:** Základní popis změny či vylepšení...
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43093) **Registrace:​ Úprava designu a UX na stránce zakládání registrace** Na stránce zakládání registrace došlo k převodu stránky do podoby nového designu, tlačítka dostala své podbarvení a správné ikony, textová pole byla zvětšena, aby byl vkládaný text čitelný celý, byly přejmenovány záložky a některé položky ve stránce umístěné. 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43094) **Registrace:​ Úprava v zadávání komentářů k registračním vadám** Došlo k navýšení délky textu,k který je možné připojit k registračním závadám na 1000 znaků a byla odstraněna chyba umožňující editaci komentářů i ve chvíli odevzdání registrace jednotky. 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR39048) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [10.1.2019] **VzA:** Realizována optimalizace vnitřních procedur EV_EventEducation_ALL_Public. 
- 
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44326) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [28.1.2019] **STS:** Do zprávy pro admina STS přidáno textové upozornění do předmětu i textu e-mailu o potřebě ručního zásahu v případě změny z hlasu na data, ale i opačně z dat na hlas. 
  
  
 ===== Opravy ===== ===== Opravy =====
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **VzA:** Opraveno chybné nyčítání hodnoty Duration ve webové službě vracející délku konání vzdělávací akce.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR436116) **VzA:** Opraveno chybné zasílání zprávy se žádostí o zadání vyjádření k účasti účastníka na vzdělávací akciNyní všechna vyjádření odchází správně dle nastavení v databázi pro jednotlivé typy akcí.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43654) **Dotace:** Upraveno chování načítání položek předběžného rozpočtu do rozpočtu skutečného tak, aby nedocházelo k ovlivnění rozpočtů mezi sebou navzájem.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43142) **Dotace:** Opravena chybná textace doporučení "Co s tím" u chyby při nezadání požadované výše dotací u stavebních dotací.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43076) **Dotace:** Opraveny chybné částky v tabulce Přehled dotací a exportu se shodným přehledem ve sloupcích schválená odtace a požadovaná dotace.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43585) **Dotace:** Opraveno správné načítání klíče "​Reason"​ ve zprávě "​Žádost o dotaci byla zrušena"​ pro všechny typy dotací.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43615) **Dotace:** Opět umožněno přidávat další dílčí akce ve skutečnosti žádostí pro Neorganizovanou mládež.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **Účet a role ve skautISu:** Upraveno chování zobrazení tlačítko "​Změnit heslo" na záložce Účet a role ve  skautISu, které při vybraných chvílívh mizelo.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43490) **Skautská energie:** Upravena možnost vkládání příloh k přihláškám do skautské energie, kdy při vložení větších souborů docházelo k chybě a neodeslání přihlášky.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43488) **STS:** Upraveno chování skrytého tlčítko pro zobrazení fakturyJedná se o tlačítko používané v prvních fázích hned po zavedení služeb STSTlačítko se již nyní nevyužívá.+<faicon fa fa fa-bug> (TR...) **Modul:** Popis opravy...
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **Základny a nemovitosti:​** Opravena práva pro přístup do detailu uživané klubovny (chyba u konkrétní základny). 
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43843) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [2.1.2019] **G Suite:** Vyřešen problém s certifikátem pro komunikaci s Google API pro e-maily a skupiny (opět lze bez problémů zakládat skautské e-maily, aliasy a spravovat Google skupiny ze skautISu). 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43900) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [2.1.2019] **Role:** Opravena chyba znemožňující vyhledat jednotku a přidání tak uživateli roli ve vyhledané jednotce. Přidávání rolí dle hledané jednotky je již funkční. 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43215) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [5.1.2019] **Dekrety:​** Vyřešen problém s nemožností generování některých typů dekretů některým osobám v rámci ústřední agendy. 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43933) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [7.1.2019] **VzA:** Provedena optimalizace procedury umožňující bezproblémové uložení kapacity a plánovaných počtů osob na kurzu vzdělávací akce v rámci hlášenky. 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43842) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [7.1.2019] **Dotace VzA:** Nasazena optimalizace procedury řešící noční výpočty souhrnných přehledů čerpání dotace na vzdělávací akce za celou organizaci. 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43924) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [8.1.2019] **Dotace:​** ​ Opraveno chybné přiřazení stavu "​U"​ (uzavřeno) v tabulce Vyúčtování žádostí. 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43773) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [8.1.2019] **VzA:** V tabulce účastníků VZA opraveno vyhodnocení splnění podmínek pro účast na VZA a zároveň umožněno ruční vyznačení splnění podmínek. ​ 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR13994) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [9.1.2019] **VzA:** Provedena optimalizace služeb zajišťujících zakládání nových vzdělávacích akcí. Ty je nyní možné založit "na první pokus"​. ​ 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43914) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [9.1.2019] **Dotace:** Znemožněna editace údajů v žádosti, její vyúčtování žádosti je již odevzdáno. ​ 
- 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44131) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [23.1.2019] **Tábory:​** Vyřešen problém znemožňující stáhnout PDF táborovou hlášenku pro Magistrát hlavního města Praha. 
-  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44201) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [23.1.2019] **Časopisy:​** Proveden přepočet a oprava v určování nároku na volné přílohy Skauting z oddílu a oprava v možnosti přidávání + vylepšení informační hlášky. 
-  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44345) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [30.1.2019] **Exporty:​** Opraveno vkládání správného údaje o škole osoby do vlastních exportů. 
-  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44364) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [31.1.2019] **Osoby:** Upraveno nastavení oddílové role s ohledem na správné zobrazování vybraných kontaktů osob. 
    
 ===== Systémové úpravy ===== ===== Systémové úpravy =====
  
-<faicon fa fa-cogs> **Server:** Kompletní migrace skautISu i všech jeho aplikací a služeb na nový server, operační systém i databázi. +<faicon fa fa-cogs> (TR...**SystémovýModul:** Popis...
- +
-<faicon fa fa-cogs> (TR43841, TR43935) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [2.1.2019 a 4.1.2019] ​**Databáze:** Upraveny a doplněny master SQL procedury pro provádění údržby a optimalizací skautIS databázeTa je již nyní plně funkční i na novém serveru. +
- +
-<faicon fa fa-cogs> (TR43844) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [14.1.2018] **Monitoring:​** Vyřešena komplikace, která znemožňovala rozšířené monitorování dostupnosti skautISu a jeho služebProblém vyřešen a zapnuto širší sledování funkčnosti a zdrojů. +
  
 +<faicon fa fa-cogs> (TR...) **SystémovýModul:​** Popis...
  
skautis/nove-verze/13-0.txt · Poslední úprava: 15.08.2019 14:03 autor: Ondřej Peřina - Jerry