Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-8

skautIS (verze 12.8)

do provozu nasazeno: 17. 12. 2019 v 0:03
číslo verze: 12.8.0.24724

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR50244,50992) Majete a sklady: Tabulka majetku

  • K dispozici je zcela nová tabulka s přehledem majetku jednotky ve všech skladech.
  • Tabulka je zpracována jako chytrá tabulka s možností editace vybraných údajů položek přímo v tabulce a uložením všech provedených změn najednou.
  • Tabulka mimo jiné nabízí možnost přidávání a odebírání používaných sloupců.
  • Checkboxy v prvním sloupci tabulky nabízí možnost provádět nad tabulkou další akce. SkautIS rovněž umožňuje export všech nebo vybraných položek dle potřeb jednotky.

(TR50335, 50372, 50318) Majetek a sklady: Mazání a deaktivace skladů - Zcela nově skautIS umožňuje mazání skladu za splnění podmínek, že ve skladu neexistuje žádná položka a nebyla dříve provedena inventura skladu. - mimo to si jednotka může aktuálně nepoužívané sklady deaktivovat. Takový sklad se potom nebude nabízet při zakláídání položek, inventur a bude možné si ho opět v případě potřeby aktivovat.

(TR50317) Majetek a sklady: Zakládání nových položek skladu - Byly rozšířeny možnosti přidávání nových položek skladu. Mimo již dostupných možností ukládat každou položku zvlášť a ihned vkládat novou je nyní možné provádět kopii poslední zadávané položky. Tím zjednodušujeme práci v případě, kdy jednotka zadává dokola stále stejnou položku (například stany apod.).

(TR50316) ESO: Napojení ESO a skautISu - načítání účetních závěrek - Proběhla první fáze napojení skautISu a účetního softwaru ESO. Po dokončení napojení v lednu 2020 bude možné automaticky přenést výsledky hospodářského výkazu přímo do skautISu.

Vylepšení a změny

(TR49968) STS: Byla aktualizována podoba formuláře dohody o vstupu do STS.

(TR50319) Majetek a sklady: Došlo k upřesnění podmínek, za kterých lze zakládat inventarizace. Mimo jiné byla upravena validace pro zadávání data, ke kterému se inventarizace koná - ta nemůže být starší, než poslední prováděná inentarizace. Zároveň není možné mít dvě otevřené inevntarizace skladů najednou.

(TR49176) Dotace: Výpočet datumu pro odeslání zálohy nyní reaguje na den, kdy bylo potvrzeno rozhodnutí a od něj se datum výplaty vypočítává.

(TR49172) Dotace: Dochází k validaci v případě pokusu o podání žádosti o dotaci. Tu není nově možné podat dříve, než bude odevzdána hlášenka vzdělávací akce ke schválení.

Opravy

(TR50851) Dotace: Do PDF Přehledu vyúčtování dotace byly doplněny ručně přidávané položky do rozpočtů, které v dokumentu nyní chyběly.

(TR50708) Sněmy: Doupraveno chování při zakládání a editaci sněmu, kdy je nutné vybírat automaticky člena revizní komise i předsedu komise, pokud má sněm členy revizní komise volit.

(TR50822) Registrace: Opraveno stahování seznamu registrovaných osob v agendě registrace.

(TR50850) Dotace: Upravena validace určující vyhodnocení ziskovosti žádosti u žádostí o dotace pro stavby.

(TR50844) Osoby a jednotky: Doplněna validace při mazání historie ověřené osoby s funkcí.

(TR49166) Dotace: Opraven překlep v popisu položky při vkládání přílohy u žádostí o dotace pro stavby.

(TR51052) VzA: Opravena nemožnost zadávat výnosy do rozpočtu vzděláací akce.

(TR51064) VzA: Upraveno ořezávání otázek v přihláškách vzdělávacích akcí.

(TR51538) (21.1.2020) Osoby: Opravena a rozšířena validace změn členství, aby nebylo možné členství osoby upravovat, dokud nemá závazně potvrzenou e-přihlášku.

skautis/nove-verze/12-8.txt · Poslední úprava: 21.01.2020 14:13 autor: Ondřej Peřina - Jerry