Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-7

skautIS (verze 12.7)

do provozu nasazeno: 26. 11. 2019 v 01:22
číslo verze: 12.7.0.23796

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR47547, 47490,47548) Vzdělávací akce: Vodácké dekrety - Nově lze generovat dekrety rovněž pro vodácké kvalifikace - kapitánkosu zkoušku, zkoušku vodáckého minima a akreditovaný dekret Kurz vodní turistiky.

(TR50764) Design: Nová favicon skautISu - Přihlašovací stránka i samotný web skautISu získal novou ikonu. Ta se zobrazuje nejen v záložce prohlížeče, ale využívá se v oblíbených, lze připnout v systému jako zástupce aplikace, na plochu apod. a to vše dle možností daného prohlížeče a operačního systému (Windows, Android, iOS).

Testování (TR48541, 48542) E-přihláška: Správa e-přihlášek a odeslání přihlášky nováčkovi - vedoucí jednotky má nově k dispozici speciální stránku se seznamem všech e-přihlášek. Pomocí této tabulky má možnost sledovat odeslané přihlášky, přijaté přihlášky k rozhodnutí a již vyřízené přihlášky. Z této stránky lze rovněž odeslat další přihlášky nováčkům.

Testování (TR48545, 50610, 48543, 50346, 50615, 50752, 50750) E-přihláška - Vyplnění elektronické přihlášky člena - byla zavedena elektronická přihláška osob do našich jednotek. Nováček se dostává prostřednictvím bezpečného odkazu na anonymní stránku přihlášky přímo pro svou osobu, kde vyplní základní údaje a vše snadno závazně odešle vedoucímu jednotky.

Testování (TR48544, 50321) E-přihláška: Přijetí a vyřízení přihlášky člena - vedoucí jednotky je informován o nově příchozí přihlášce nováčka. Vedoucí má možnost ihned na základě přihlášky osobu zařadit do seznamu členů jednotky, nebo ve výjimečných případech takovou přihlášku s náležitým zdůvodněním odmítnout.

Vylepšení a změny

(TR48168) Rejstřík: Vylepšena práce s ukládáním a stahováním souhlasů/prohlášením osob pro zápis do spolkového rejstříku a zajištěna migrace dokumentů do nového systému úložiště souborů.

(TR46564) Vzdělávací akce: Vylepšeno předvyplňování souhlasů na přihlášce kk VZA a vylepšení UX souhlasů.

(TR46567) Vzdělávací akce: Dochází k upozorňování na přihlášce na VA na odhlášení osoby před vyplněním souhlasu.

(TR49173) Dotace: Úprava chování načítání a synchronizace položek předpokládaného a skutečného rozpočtu u žádostí o dotace pro stavby.

(TR49322) GApps: Zavedeny validace při zakládání G Suite účtů.

(TR48492) Osoby: Při ukončení členství osoby dochází k automatickému smazání karty zdravotní pojišťovny.

(TR49343) Webové služby: Došlo k rozšíření webových služeb a je nově umožněno hromadné vyhledávání osob ve skautISu.

(TR49223) Sněmy: Došlo ke změně otázek na kandidáta v kandidátkách pro valný sněm Junáka.

Opravy

(TR47491) STS: Opraveny hlášky zobrazující se při převodech čísel do STS.

(TR49428) Zprávy: Vyřešen problém znemožňující dodatečné stažení souborů přiložený ke zprávám skautISu, pokud již byly časově odloženy do cloud úložiště. Nyní se již i ty správně stáhnou.

(TR50642) Sněmy: Vyřešen problém s timeoutem a kompletní úpravou procedur řešící změnu delegátů v případě změny obsazení funkcí vedoucích OJ (vyřešení konfliktů a vhodnějšího chování při souběhu delegáta z titulu funkce a delegáta zvoleného za středisko).

(TR49833) Sněmy: Opravena nepřesnost v kontrole udělených disciplinárních trestů v případě kandidatury na funkci volenou sněmem.

(TR50015) Sněmy: Opravena chyba v zobrazování správných typů delegátů volených na mimořádných a řádných vyšších sněmech.

(TR50201) Administrace: Opraveno mazání registrací externích aplikací. Nyní je možné je v případě potřeby bez obtíží smazat.

(TR49274) Tábory: Do exportu členů tábora bylo navráceno evidenční číslo jednotky, namísto jeho ID.

(TR49293) Akce: Opraveno opakované načítání a nežádoucí změny data vydání absolventských listů.

(TR49867) VzA: Opraveno nenačítání stránky účastníků VZA

(TR49869) VzA: Opravena nemožnost editovat a měnit typy otázek v přihlášce vzdělávacích akcí.

(TR50803) VzA: Vyřešena chyba skrývající přihlášku účastníka VzA a její editaci a tvářící se jako „odhlášené“.

(TR49431) VzA: Opraveno chybné zobrazování stránky s rozpočtem v hlášence vzdělávacích akcí.

(TR50002) Časopisy: Upraveno ukládání a zobrazování PSČ v agendě časopisů.

(TR50004) Časopisy: Nasazena oprava řešící přepínání zasílání časopisů v balíku.

(TR49174) Dotace: Upraveny kontroly a umožněno odevzdávat vyúčtování dotací, u kterých byla schválena vyšší částka dotace, než požadovaná v žádosti.

(TR49686) Dotace: Opraveno chybné zobrazení data vyúčtování žádosti o dotaci v ústředním přehledu žádostí.

(TR50369) Hodnocení kvality: Opraveno chybné načítání pracovní role při pokusu o vypnění hodnocení kvality na úrovni oddílu.

(TR50332) Pojištění: Upraveno zobrazování osob k pojištění odpovědnosti na základě vybrané pracovní role uživatele.

(TR49222) Jednotky: Opět umožněno přidávat poznámku k náborovým údajům jednotky.

(TR49428) Uložiště: Opraveno stahování příloh, které jsou umístěné v uložišti.

(TR49692) Sněmy: Upraveno chování při podávání kandidátní listiny za jinou osobu z pozice kandidátní komise, která na tuto operaci má mít právo.

(TR49962) Sněmy: Doplněno zobrazení tlačítko pro stažení zápisu ze sněmu podřízené jednotky (chybějící tlačítko u nadřízených jednotek).

(TR50103) Sněmy: Opraveno načítání stránky s volenými funkcemi, pokud nejsou načteny žádné hodnoty.

(TR50015) Sněmy: Opraveno zakládání okresních sněmů a možnost kandidovat na pozici delegátů sněmů nadřízených jednotek.

(TR48574) Jednotky: Opraveno nemožnost stažení seznamu osob jednotky nad seznamem členů jednotky.

(TR49687) Jednotky: Opraveny názvy sloupců v tabulce registrací podřízených jednotek.

(TR49526) VzA: Doplněno negenerující se číslo na akreditovaném dekretu pro kvalifikace Hlavní pracovník s dětmi a mládeží.

(TR49945) Dotace: Opraveno nemožnost odevzdání vyúčtovní žádosti o dotaci pro konkrétní žádost.

(TR49684) Dotace: Opraveno chybné vyhodnocení možností uživatele nahrávat a měnit přílohy u žádostí o dotace pro stavby.

(TR49103) GSuite: Upraveno zobrazení aktivních účtů v rámci GSUite.

(TR49833) Osoby: Opraveno chybné vyhodnocení možnosti kandidovat v průběhu sněmu jednotky pro osoby s disciplinárním trestem.

Systémové úpravy

(TR50787) Úložiště: V rámci starého souborového úložiště byly deaktivovány a odstraněny složky agend, které jsou již plně migrovány a používány jen v rámci nového systému ukládání souborů.

skautis/nove-verze/12-7.txt · Poslední úprava: 27.11.2019 20:46 autor: Ondřej Peřina - Jerry