Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-4

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skautis:nove-verze:12-4 [07.03.2019 09:47]
Jan Mesl - Mýval
skautis:nove-verze:12-4 [07.03.2019 09:48] (aktuální)
Jan Mesl - Mýval
Řádek 12: Řádek 12:
  
 <faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43278) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - analýzy a přípravné práce** - V rámci tohoto zadání byla provedena analýza druhého kroku implementace dvoufázového ověřování. Viz další body tohoto přehledu. <faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43278) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - analýzy a přípravné práce** - V rámci tohoto zadání byla provedena analýza druhého kroku implementace dvoufázového ověřování. Viz další body tohoto přehledu.
 +
  
 <faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43284) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - Centrální vynucení zapnutí dvoufázového přihlašování** - SkautIS umožňuje pro vybrané funkce automatické zapnutí dvoufázového ověřování uživatelského účtu osoby, který má takovou roli nastavenou. <faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43284) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - Centrální vynucení zapnutí dvoufázového přihlašování** - SkautIS umožňuje pro vybrané funkce automatické zapnutí dvoufázového ověřování uživatelského účtu osoby, který má takovou roli nastavenou.
 +
  
 - Uživatel, kterého se tato funkce dotkne, bude nucen projít při přihlášení do skautISu, pokud ještě nemá dvoufázové přihlašování zapnuté, nastavením tohoto přihlášení. Bez tohoto kroku se nebude moci do skautISu přihlásit. - Uživatel, kterého se tato funkce dotkne, bude nucen projít při přihlášení do skautISu, pokud ještě nemá dvoufázové přihlašování zapnuté, nastavením tohoto přihlášení. Bez tohoto kroku se nebude moci do skautISu přihlásit.
 +
  
 - Toto přísné nastavení bude aplikováno pro role zejména na úrovni vyšších organizačních jednotek a ústředních rolí, které umožňují náhled na větší mnosžtví dat jako ochrana zobrazení dat ve skautISu. - Toto přísné nastavení bude aplikováno pro role zejména na úrovni vyšších organizačních jednotek a ústředních rolí, které umožňují náhled na větší mnosžtví dat jako ochrana zobrazení dat ve skautISu.
Řádek 21: Řádek 24:
  
 <faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43702) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - Přidání dalšího zůsobu ověření prostřednictvím kódu zasílaného na e-mail** - Uživatel bude moci zvolit druhou možnost ověřování přístupu do skautISu a to prostřednictvím jednorázového kódu, který bude zaslán na hlavní e-mail osoby. <faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43702) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - Přidání dalšího zůsobu ověření prostřednictvím kódu zasílaného na e-mail** - Uživatel bude moci zvolit druhou možnost ověřování přístupu do skautISu a to prostřednictvím jednorázového kódu, který bude zaslán na hlavní e-mail osoby.
 +
  
 - Tato funkčnost je určena zejména osobám, které nemají možnost ověření prostřednictvím chytrého telefonu. - Tato funkčnost je určena zejména osobám, které nemají možnost ověření prostřednictvím chytrého telefonu.
 +
  
 <faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** <faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - ***
Řádek 38: Řádek 43:
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: Kurzy vzdělávacích akcí** Provedeno donastavení položky "​kapacita kurzu" tak, aby byla ve vybraných případech povinná. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: Kurzy vzdělávacích akcí** Provedeno donastavení položky "​kapacita kurzu" tak, aby byla ve vybraných případech povinná.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43145) **Tábory: Přidávání členy vedení pouze na základě rodného čísla:** Dochází ke zjednodušení zadávání vedení táborů pouze prostřednictvím rodného čísla osoby. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43145) **Tábory: Přidávání členy vedení pouze na základě rodného čísla:** Dochází ke zjednodušení zadávání vedení táborů pouze prostřednictvím rodného čísla osoby.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36381) **VzA: Zápis kvalifikace doškolovacího zdravotnického kurzu:** Vyznačení splnění podmínek pro získání kvalifikace doškolovacího zdravotnického kurzu povede přímo na zápis kvalifikace bez nutnosti projít krokem generování dekretu, který si později každá osoba může na základě přidělení této kvalifikace může stáhnout sama. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36381) **VzA: Zápis kvalifikace doškolovacího zdravotnického kurzu:** Vyznačení splnění podmínek pro získání kvalifikace doškolovacího zdravotnického kurzu povede přímo na zápis kvalifikace bez nutnosti projít krokem generování dekretu, který si později každá osoba může na základě přidělení této kvalifikace může stáhnout sama.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36384) **VzA: Doplnění absolventského listu o název kurzu:** Generované absolventské listy ponesou nově název akce i název kurzu. Tato úprava se provádí zejména pro akce sdružující více kurzů u jedné akce pro rozlišení,​ které akce se osoba účastnila. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36384) **VzA: Doplnění absolventského listu o název kurzu:** Generované absolventské listy ponesou nově název akce i název kurzu. Tato úprava se provádí zejména pro akce sdružující více kurzů u jedné akce pro rozlišení,​ které akce se osoba účastnila.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36382) **VzA: Kvalifikaci zdravotníka ZZA nesmí získat neplnoletá osoba:** Provedena kontrola zamezující udělení kvalifikace ZZA osobě, jíž nebylo 18 let. Kvalifikaci osoba může získat, její platnost a zápis na kartu kvalifikací proběhne až po dovršení stanoveného věku. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36382) **VzA: Kvalifikaci zdravotníka ZZA nesmí získat neplnoletá osoba:** Provedena kontrola zamezující udělení kvalifikace ZZA osobě, jíž nebylo 18 let. Kvalifikaci osoba může získat, její platnost a zápis na kartu kvalifikací proběhne až po dovršení stanoveného věku.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44080) **VzA: Úprava výběru kraje konání VZA:** Do položky výběru správného kraje konání vzdělávací akce byla doplněna možnost "​vabrat"​ tak, aby se uživateli při zakládání nového kurzu automaticky neukládala první možnost z výběru. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44080) **VzA: Úprava výběru kraje konání VZA:** Do položky výběru správného kraje konání vzdělávací akce byla doplněna možnost "​vabrat"​ tak, aby se uživateli při zakládání nového kurzu automaticky neukládala první možnost z výběru.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44991) **Členské karty: Přejmenování stavu při generování členských karet:** Upraveno pojmenování stavů v administraci členských karet při jejich pojmenování tak, aby názvy více odpovídali kroku, který je právě prováděn. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44991) **Členské karty: Přejmenování stavu při generování členských karet:** Upraveno pojmenování stavů v administraci členských karet při jejich pojmenování tak, aby názvy více odpovídali kroku, který je právě prováděn.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44698) **Dotace: Finální dořešení výpočtů v tabulkce čerpání dotací:** V rámci tohoto zadání bylo opraveno načítání posledních několika sloupců v tabulce přehledu čerpání dotací pro jednotlivé vzdělávací akce. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44698) **Dotace: Finální dořešení výpočtů v tabulkce čerpání dotací:** V rámci tohoto zadání bylo opraveno načítání posledních několika sloupců v tabulce přehledu čerpání dotací pro jednotlivé vzdělávací akce.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44329) **Dotace: DOplnění nového tlačítka účastníci akce:** V agendě dotací na stránce Účastníci akce bylo doplněno tlačítko "​Účastníci akce" vedoucí na stránku přihlášených účastníků vzdělávací akce. Tlačítko slouží pro rychlý přechod na stránku účastníků pro možnost jejich editace. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44329) **Dotace: DOplnění nového tlačítka účastníci akce:** V agendě dotací na stránce Účastníci akce bylo doplněno tlačítko "​Účastníci akce" vedoucí na stránku přihlášených účastníků vzdělávací akce. Tlačítko slouží pro rychlý přechod na stránku účastníků pro možnost jejich editace.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44023) **Dotace: Přidat možnost odesáláýní zprávy ze skautISu vybraným žádostem o dotaci:** V rámci administrace žádostí o dotaci je doplněna nová akce umožňující zaslání individuální zprávy vybraným žádostem. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44023) **Dotace: Přidat možnost odesáláýní zprávy ze skautISu vybraným žádostem o dotaci:** V rámci administrace žádostí o dotaci je doplněna nová akce umožňující zaslání individuální zprávy vybraným žádostem.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44263) **Dotace: Změna názvu tlačítka Upravit formu zálohy u staveních doptací:** V rámci žádostí o dotaci pro stavení dotace se chybně přenesl název tlačítko pro úpravu zálohy o dotaci. Dochází tak k narovnání správného pojmenování používaného tlačítka také u tohoto typu dotací. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44263) **Dotace: Změna názvu tlačítka Upravit formu zálohy u staveních doptací:** V rámci žádostí o dotaci pro stavení dotace se chybně přenesl název tlačítko pro úpravu zálohy o dotaci. Dochází tak k narovnání správného pojmenování používaného tlačítka také u tohoto typu dotací.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43213) **VzA: Aktuakkzace podoby generovaného PDF "​Oprávnění k výkonu funkce ZZA":​** V rámci přechodu na nový grafický styl organizace došlo k úpravě generovaného dekretu, který si ze skautISu může stáhnout každá osoba s touto kvalifikací. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43213) **VzA: Aktuakkzace podoby generovaného PDF "​Oprávnění k výkonu funkce ZZA":​** V rámci přechodu na nový grafický styl organizace došlo k úpravě generovaného dekretu, který si ze skautISu může stáhnout každá osoba s touto kvalifikací.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR40753) **VzA: Kontrola zadávání konce platnosti kvalifikace u typů s délkou platnosti:​** U kvalifikací,​ které jsou omezeny svou délkou platnosti byla zavedena validace při jejím zadávání tak, aby byl konec platnosti kvalifikace vždy zadán a vyznačen. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR40753) **VzA: Kontrola zadávání konce platnosti kvalifikace u typů s délkou platnosti:​** U kvalifikací,​ které jsou omezeny svou délkou platnosti byla zavedena validace při jejím zadávání tak, aby byl konec platnosti kvalifikace vždy zadán a vyznačen.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43471) **Uživatelský účet: Vylepšení stránky pro propojení uživatelského účtu k osobě:** Stránka propojení uživatelského účtu prošla úpravou svého vzhledu tak, aby uživatel získal většíá jistotu o tom, co se při a po propojení účtu stane a jak má během tohoto procesu postupovat. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43471) **Uživatelský účet: Vylepšení stránky pro propojení uživatelského účtu k osobě:** Stránka propojení uživatelského účtu prošla úpravou svého vzhledu tak, aby uživatel získal většíá jistotu o tom, co se při a po propojení účtu stane a jak má během tohoto procesu postupovat.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR40357) **Dokumentové uložiště:​ Dořešení akce mazání a vzýšení zabezpečení:​** V rámci dokumentového uložiště skautISu došlo k dalšímu zabezpečení ukládamných dokumentů a dořešení možnosti jejich mazání. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR40357) **Dokumentové uložiště:​ Dořešení akce mazání a vzýšení zabezpečení:​** V rámci dokumentového uložiště skautISu došlo k dalšímu zabezpečení ukládamných dokumentů a dořešení možnosti jejich mazání.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **Skautská energie: Nová podoba formulářů Dohoda o zastupování pro osoby a firmy:** Došlo ke kompletní změně formulářů dohody o zastupování pro osoby i firmy z důvodu vyhovění předpisům GDPR a změnou spojenou se změnou názvu zprostředkovatelské společnosti (převod práv na dceřinou firmu). <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **Skautská energie: Nová podoba formulářů Dohoda o zastupování pro osoby a firmy:** Došlo ke kompletní změně formulářů dohody o zastupování pro osoby i firmy z důvodu vyhovění předpisům GDPR a změnou spojenou se změnou názvu zprostředkovatelské společnosti (převod práv na dceřinou firmu).
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​ Doplnění dodatečné editace testového pokynu k registraci:​** V registraci jednotky je umožněno provedení textové změny pokynu k registraci. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​ Doplnění dodatečné editace testového pokynu k registraci:​** V registraci jednotky je umožněno provedení textové změny pokynu k registraci.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43089) **Registrace:​ Možnost exportu registrovaných osob:** Je umožněn export registrovaných osoby do excelu pro další přehledy. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43089) **Registrace:​ Možnost exportu registrovaných osob:** Je umožněn export registrovaných osoby do excelu pro další přehledy.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​ Úprava stránky Registrované osoby a možnost hromadného smazání osob z registrace:​** Došlo převodu stránky dle pravidel nového designu. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​ Úprava stránky Registrované osoby a možnost hromadného smazání osob z registrace:​** Došlo převodu stránky dle pravidel nového designu.
  
 - Umožněno hromadné mazání osob, které byly omylem registrovány v nesprávné reigstrační kategorii. - Umožněno hromadné mazání osob, které byly omylem registrovány v nesprávné reigstrační kategorii.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43090) **Registrace:​ Úprava upozorňování při mazání osoby z registrační kategorie:​** Při mazání osob z registrační kategorie se nyní zobrazuje upozornění,​ které více odpovídá prováděnému kroku. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43090) **Registrace:​ Úprava upozorňování při mazání osoby z registrační kategorie:​** Při mazání osob z registrační kategorie se nyní zobrazuje upozornění,​ které více odpovídá prováděnému kroku.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43091) **Registrace:​ Úpravy a vylepšení stránky pro registraci osob do registračních kategorií:​** V rámci této agendy došlo k úpravě stránky dle nového designu skautISu a doplnění funkcí usnadňujících práci a přehled na stránce. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43091) **Registrace:​ Úpravy a vylepšení stránky pro registraci osob do registračních kategorií:​** V rámci této agendy došlo k úpravě stránky dle nového designu skautISu a doplnění funkcí usnadňujících práci a přehled na stránce.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43095) **Osoby: ZObrazení důvodu ukončení členství osoby:** Při najetí myší nad ukončené členství osoby bude zobrazn rovněž důvod ukončení členství. Tento údaj se dlouhodobě ukládá v databázi, nyní bude zobrazován rovněž uživateli. <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43095) **Osoby: ZObrazení důvodu ukončení členství osoby:** Při najetí myší nad ukončené členství osoby bude zobrazn rovněž důvod ukončení členství. Tento údaj se dlouhodobě ukládá v databázi, nyní bude zobrazován rovněž uživateli.
 +
  
 <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​ Nový:** *** <faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​ Nový:** ***
Řádek 99: Řádek 126:
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR44757) **Externí aplikace:** Odstraněno duplikování přidaných akcí v nastavení oprávnění externích aplikací. <faicon fa fa fa-bug> (TR44757) **Externí aplikace:** Odstraněno duplikování přidaných akcí v nastavení oprávnění externích aplikací.
 +
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR44690) **Časopisy:​** Opraveno načítání správného jmény osoby, jíž jsou doručovány časopisy v balíku vv agendě označování nedoručitelncýh časopisů. <faicon fa fa fa-bug> (TR44690) **Časopisy:​** Opraveno načítání správného jmény osoby, jíž jsou doručovány časopisy v balíku vv agendě označování nedoručitelncýh časopisů.
 +
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR44654) **Časopisy:​** Upraveno správné zobrazení časopisů v podřízených jednotkách tak, aby se časopisy z podřízených nezobrazovaly u vyšších OJ. <faicon fa fa fa-bug> (TR44654) **Časopisy:​** Upraveno správné zobrazení časopisů v podřízených jednotkách tak, aby se časopisy z podřízených nezobrazovaly u vyšších OJ.
 +
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR44294) **Děkovné balíčky:​** DO exportu pro rozesílku děkovných balíčků pro odcházející činovníky bylo opraveno načítání správných údajů a zároveň jejich rozdělení do sloupců, aby dokument lépe vyhovoval potřebám. <faicon fa fa fa-bug> (TR44294) **Děkovné balíčky:​** DO exportu pro rozesílku děkovných balíčků pro odcházející činovníky bylo opraveno načítání správných údajů a zároveň jejich rozdělení do sloupců, aby dokument lépe vyhovoval potřebám.
 +
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR44647) **Osoby:** Upraveno chování validace rodného čísla osoby tak, aby se skautIS neohlížel na číselné hodnoty v měsíci narození a nabízel uživateli potlačení kontroly v případě nesprávné přiděleného rodného čísla osoby. <faicon fa fa fa-bug> (TR44647) **Osoby:** Upraveno chování validace rodného čísla osoby tak, aby se skautIS neohlížel na číselné hodnoty v měsíci narození a nabízel uživateli potlačení kontroly v případě nesprávné přiděleného rodného čísla osoby.
 +
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR44992) **Sněmy:** Provedena úprava vadliace, která umožňovala odhlášení delegáta z titulu funkce ze sněmu. <faicon fa fa fa-bug> (TR44992) **Sněmy:** Provedena úprava vadliace, která umožňovala odhlášení delegáta z titulu funkce ze sněmu.
 +
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR44908) **Log chyb:** Odstraněna chyba spojená s přihlašování osoby do uživatelského účtu. <faicon fa fa fa-bug> (TR44908) **Log chyb:** Odstraněna chyba spojená s přihlašování osoby do uživatelského účtu.
skautis/nove-verze/12-4.txt · Poslední úprava: 07.03.2019 09:48 autor: Jan Mesl - Mýval