Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-4

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skautis:nove-verze:12-4 [07.03.2019 09:48]
Jan Mesl - Mýval
skautis:nove-verze:12-4 [15.05.2019 15:57] (aktuální)
Ondřej Peřina - Jerry [Vylepšení a změny]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== skautIS (verze 12.4) ====== ====== skautIS (verze 12.4) ======
-<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: ​2003. 2019 v x:xx \\ +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: ​24. 2019 v 01:35 \\ 
-<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 12.4.0**+<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 12.4.0.25190**
  
  
Řádek 7: Řádek 7:
  
 // <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) // // <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
  
  
 ===== Nové funkce ===== ===== Nové funkce =====
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43278) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování ​- analýzy a přípravné práce** - V rámci tohoto zadání byla provedena analýza druhého kroku implementace ​dvoufázového ​ověřování. Viz další body tohoto přehledu.+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43278) **Uživatel: Dvoufázové ověřování** ​Byly dokončeny práce na běžné funkčnosti ​dvoufázového ​přihlašování ​a systém zprovozněn pro postupné používání v rámci jednotlivých vln zavádění mezi uživatele.
  
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43284) **Uživatel:​ Centrální vynucení zapnutí dvoufázového přihlašování** Nově skautIS umožňuje pro vybrané uživatelské role automatické zapnutí dvoufázového ověřování uživatelského účtu osoby, který má takovou roli nastavenou. Uživatel, kterého se tato funkce dotkne, bude nucen projít při prvním přihlášení do skautISu nastavením a aktivací dvoufázového přihlášování. Bez tohoto kroku nebude moci skautIS používat. Toto přísné nastavení bude postupně zaváděno během dalších měsíců postupně od ústředních rolí, přes vybrané role VOJ a v budoucnu až s dopadem na role v běžných střediscích. Během zavádění bude probíhat informační kampaň. Důvodem zavedení je velký důraz na bezpečnost systému a uživatelských účtů zpřístupňující osobní data.
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43284) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - Centrální vynucení zapnutí dvoufázového přihlašování** - SkautIS umožňuje pro vybrané funkce automatické zapnutí dvoufázového ověřování uživatelského účtu osoby, který má takovou roli nastavenou. 
  
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43702) **Uživatel:​ Přidání dalšího způsobu generování kódu dvoufázového přihlašování pomocí e-mailu** Uživatel bude moci zvolit jako alternativní možnost ověřování přístupu do skautISu a to prostřednictvím jednorázového kódu, který bude zaslán na hlavní e-mail osoby. Tato funkčnost je určena zejména osobám, které nemají možnost ověření prostřednictvím chytrého telefonu.
  
-Uživatel, kterého se tato funkce dotkne, bude nucen projít při přihlášení do skautISu, pokud ještě nemá dvoufázové přihlašování zapnuté, nastavením tohoto přihlášení. Bez tohoto kroku se nebude moci do skautISu přihlásit.+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR44023) **Dotace: Zasílání zpráv ​žadatelům o dotace** V rámci administrace žádostí o dotaci ​je doplněna nová akce umožňující zaslání individuální zprávy vybraným žádostem.
  
  
-- Toto přísné nastavení bude aplikováno pro role zejména na úrovni vyšších organizačních jednotek a ústředních rolí, které umožňují náhled na větší mnosžtví dat jako ochrana zobrazení dat ve skautISu. 
- 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR43702) **Uživatelský účet: Dvoufázové ověřování - Přidání dalšího zůsobu ověření prostřednictvím kódu zasílaného na e-mail** - Uživatel bude moci zvolit druhou možnost ověřování přístupu do skautISu a to prostřednictvím jednorázového kódu, který bude zaslán na hlavní e-mail osoby. 
- 
- 
-- Tato funkčnost je určena zejména osobám, které nemají možnost ověření prostřednictvím chytrého telefonu. 
- 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR24258) **Uživatelský:​ Dvoufázové** - *** 
  
  
 ===== Vylepšení a změny ===== ===== Vylepšení a změny =====
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: ​Kurzy vzdělávacích akcí** Provedeno donastavení položky "kapacita ​kurzu" tak, aby byla ve vybraných případech povinná.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA:** Provedeno donastavení položky "Kapacita ​kurzu" tak, aby byla ve vybraných případech povinná.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43145) **Tábory:​** Dochází ke zjednodušení zadávání vedení táborů i pomocí rodného čísla, pokud je daná osoba z jiné jednotky (osoba je standardně informována zprávou, že byla přidána mezi činovníky tábora).
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43145) **Tábory: Přidávání členy vedení pouze na základě rodného čísla:** Dochází ke zjednodušení zadávání vedení táborů pouze prostřednictvím rodného čísla osoby.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36381) **VzA:** Vyznačení splnění podmínek pro získání kvalifikace doškolovacího zdravotnického kurzu vede přímo na zápis kvalifikace bez nutnosti projít krokem generování dekretu, který si později každá osoba může na základě přidělení této kvalifikace může stáhnout sama.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36384) **VzA:** Generované absolventské listy ponesou nově název nejen celé vzdělávací akce, ale i volitelný název jednotlivého kurzu. Tato úprava se provádí zejména pro akce sdružující více kurzů v jedné VzA.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36381) **VzA: Zápis kvalifikace doškolovacího zdravotnického kurzu:** Vyznačení splnění podmínek pro získání ​kvalifikace ​doškolovacího zdravotnického kurzu povede přímo na zápis kvalifikace bez nutnosti projít krokem generování dekretukterý si později každá osoba může na základě přidělení této kvalifikace může stáhnout sama.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36382) **VzA:​** ​Provedena kontrola zamezující udělení kvalifikace ​ZZA osoběž zatím nebylo 18 let. Kvalifikaci ​osoba může ​získat, její platnost a zápis ​na kartu kvalifikací proběhne až po dovršení stanoveného věku.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44080) **VzA:** Do položky výběru správného kraje konání vzdělávací akce byla doplněna možnost "​vybrat"​ tak, aby se uživateli při zakládání nového kurzu automaticky neukládala první možnost z výběru.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36384) **VzA: Doplnění absolventského listu o název kurzu:** Generované absolventské listy ponesou nově název akce název kurzu. Tato úprava se provádí zejména pro akce sdružující ​více kurzů u jedné akce pro rozlišeníkteré akce se osoba účastnila.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44991) **Členské karty:** Upraveno pojmenování stavů v administraci členských karet přjejich pojmenování tak, aby názvy ​více odpovídaly krokukterý je právě prováděn.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44698) **Dotace:** V rámci ústřední přehledové tabulky čerpání dotací na vzdělávací akce bylo upraveno načítání některých hodnot v tabulce a optimalizován způsob výpočtu a cachování dat u jednotlivých vzdělávacích akcí.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR36382) **VzA: Kvalifikaci zdravotníka ZZA nesmí získat neplnoletá osoba:** Provedena kontrola zamezující udělení kvalifikace ZZA osobě, jíž nebylo 18 let. Kvalifikaci osoba může získat, její platnost a zápis na kartu kvalifikací proběhne až po dovršení stanoveného věku.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44329) **Dotace:** V agendě dotací na stránce "​Účastníci akce" bylo doplněno tlačítko pro snadný přechod na seznam účastníků dané akce v rámci hlášenky VzA.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44263) **Dotace:** V rámci žádostí o stavební dotace došlo k zpřesnění pojmenování důležitých tlačítek, aby jejich název nebyl zavádějící ve vztahu k tomuto typu dotace.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44080) **VzA: Úprava výběru kraje konání VZA:** Do položky výběru správného kraje konání vzdělávací akce byla doplněna možnost "​vabrat"​ takaby se uživateli při zakládání nového kurzu automaticky neukládala první možnost z výběru.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43213) **VzA:​** ​V rámci přechodu na nový grafický styl organizace došlo k úpravě generovaného dekretu potvrzující platnost doškolení ZZAkterý si ze skautISu může stáhnout každá osoba s touto kvalifikací.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR40753) **VzA:** U kvalifikací,​ které jsou omezeny svou délkou platnosti byla zavedena validace při jejím zadávání tak, aby byl konec platnosti kvalifikace vždy zadán a vyznačen.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44991) **Členské karty: Přejmenování stavu při generování členských karet:** Upraveno pojmenování stavů v administraci ​členských karet při jejich pojmenování ​tak, aby názvy více odpovídali krokukterý je právě prováděn.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43471) **Uživatel:** Stránka propojení uživatelského účtu prošla úpravou vzhledu ​tak, aby uživatel získal větší jistotu o tomco se při a po propojení účtu stane a jak má během tohoto procesu postupovat.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR40357) **Dokumentové uložiště:​** V rámci dokumentového uložiště skautISu došlo k rozšíření akcí pro práci s dokumenty, přístupu k nim a oprávněním pro jejich mazání.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44698) **Dotace: Finální dořešení výpočtů v tabulkce čerpání dotací:** V rámci tohoto zadání bylo opraveno načítání posledních ​kolika sloupců v tabulce ​ehledu čerpání dotací pro jednotlivé vzdělávací akce.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **Skautská energie:** Došlo ke kompletní změně formulářů dohody o zastupování pro osoby i firmy z důvodu vyhovění ​edpisům GDPR a změnou spojenou se změnou názvu zprostředkovatelské společnosti (převod práv na dceřinou firmu).
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​** V registraci jednotky je umožněno provedení dodatečné opravy textového pokynu k registraci podřízených jednotek.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44329) **Dotace: DOplnění nového tlačítka účastníci akce:** V agendě dotací na stránce Účastníci akce bylo doplněno tlačítko "​Účastníci akce" vedoucí na stránku přihlášených účastníků vzdělávací akce. Tlačítko slouží pro rychlý přechod na stránku účastníků pro možnost jejich editace.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:** Došlo k úpravám stránky "​Registrované osoby" dle pravidel nového designu a bylo umožněno hromadné mazání osob, které byly omylem registrovány v nesprávné reigstrační kategorii.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43090) **Registrace:​** Při mazání osob z registrační kategorie se nyní zobrazuje upozornění,​ které více odpovídá prováděnému kroku.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44023) **Dotace: Přidat možnost odesáláýní zprávy ze skautISu vybraným žádostem o dotaci:** V rámci administrace žádostí o dotaci je doplněna nová akce umožňující zaslání individuální zprávy vybraným žádostem.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43091) **Registrace:** Došlo k úpravě a vylepšení stránky pro registraci osob do registračních kategorií dle pravidel nového designu skautISu a doplnění funkcí usnadňujících práci a přehled na stránce.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43095) **Osoby:** Při najetí myší nad ikonu "​i"​ u ukončeného členství osoby je textově zobrazen i důvod ukončení členství.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44263) **Dotace: Změna názvu tlačítka Upravit formu zálohy u staveních doptací:** V rámci ​žádostí o dotaci pro stavení dotace ​se chybně přenesl název tlačítko pro úpravu zálohy o dotaci. Dochází tak k narovnání správného pojmenování používaného tlačítka také u tohoto typu dotací.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44088) **Tábory:** Při zakládání nového kurzu vzdělávací akce se již nabízí možnost "​_vybrat"​. Uživateli ​se tak nenabízí první kraje dle abecedy, který byl dříve ve výchozím nastavení nešťastně předvybrán.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43088) **Registrace:​** Celá stránka "​Registrované osoby" prošla úpravou dle pravidel nového skautISu. Mimo to nově umožňujeme hromadné smazání všech členů z registrační kategorie.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43213) **VzA: Aktuakkzace podoby generovaného PDF "​Oprávnění k výkonu funkce ZZA":** V rámci přechodu na nový grafický styl organizace došlo k úpravě generovaného dekretu, který si ze skautISu může stáhnout každá osoba s touto kvalifikací.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR45300) **Hospodářské výkazy:** Provedeny úpravy v kontrolách odevzdávaných hospodářských výkazů.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR45715) **Tábory:​** V rámci táborového hlášenky pro MHMP byla upřesněna položka "Popis přístupu k místu konání tábora"​. Původní popis byl zadávějící a uživatelé vyplňovali jiné údaje.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR40753) **VzA: Kontrola zadávání konce platnosti kvalifikace u typů s délkou platnosti:** U kvalifikací,​ které jsou omezeny svou délkou platnosti byla zavedena validace při jejím zadávání tak, aby byl konec platnosti kvalifikace vždy zadán ​vyznačen.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR44698) **Dotace:** Byly provedeny další optimalizace ​nasazení cachování pro tabulku Přehled ​čerpání dotace VZA. Mimo to byly opraveny některé chyby v zobrazených hodnotách v tabulce.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR45835) **Skautská energie:** Doplnění data narození do formuláře "​Dohody o zastupování"​ pro osoby, která nahrazuje původní rodné číslo.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43471) **Uživatelský účet: Vylepšení stránky pro propojení uživatelského účtu k osobě:** Stránka propojení ​ivatelského účtu prošla úpravou svého vzhledu ​tak, aby uživatel získal většíá jistotu o tomco se při a po propojení ​účtu ​stane a jak má během tohoto procesu postupovat.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR46063) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> (11.4.2019) **Zprávy:** Zavedena nová systémová skupina zpráv, kterou si ivatelé nemohou vypnout, a tak jim vždy přijde do e-mailu např. zpráva ke změně heslainformace pro dvoufázové ​ihlašování apod., ​kdyby si v nastavení svého ​účtu ​úplně zasílání e-mailů vypnuli.
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR46186) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> (22.4.2019) **VzA přihláška:​** Vylepšili jsme PDF předvyplněný vzor možného potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (potřebné v rámci přihlášek na kvalifikační akce, využitelné ale i na táborech apod.). Informace o podobách a využitelnosti takového potvrzení [[https://​krizovatka.skaut.cz/​zpravodajstvi/​4495-potvrzeni-o-zdravotni-zpusobilosti-pouziti-tabor-i-dalsi-akce|lze nalézt v článku na Křižovatce]].
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR40357) **Dokumentové uložiště:​ Dořešení akce mazání a vzýšení zabezpečení:** V rámci dokumentového uložiště ​skautISu ​došlo k dalšímu zabezpečení ukládamných dokumentů a dořešení možnosti jejich mazání.+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR46610) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> (15.5.2019) **Systém:** Zavedli jsme prioritní serverovou službu, která nezávisle na ostatních agendách ​skautISu ​dokáže zasílat klíčové zprávy ze skautISu. Využívá se např. při posílání zprávy pro změnu zapomenutého hesla, aktivaci účtu či 2FA kódu v e-mailu. Tyto zprávy tak jsou doručeny přibližně do jedné minuty (systém je umí posílat do 5 sekund).
  
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **Skautská energie: Nová podoba formulářů Dohoda o zastupování pro osoby a firmy:** Došlo ke kompletní změně formulářů dohody o zastupování pro osoby i firmy z důvodu vyhovění předpisům GDPR a změnou spojenou se změnou názvu zprostředkovatelské společnosti (převod práv na dceřinou firmu). 
  
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​ Doplnění dodatečné editace testového pokynu k registraci:​** V registraci jednotky je umožněno provedení textové změny pokynu k registraci. 
  
 +===== Opravy =====
  
-<faicon fa fa-check-square ​fa-green> (TR43089) **Registrace: Možnost exportu registrovaných osob:** Je umožněn export registrovaných osoby do excelu pro další ​ehledy.+<faicon fa fa fa-bug> (TR44757) **Externí aplikace:** Odstraněno duplikování ​idaných akcí v nastavení oprávnění externích aplikací.
  
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR44690) **Časopisy:​** Opraveno načítání správného jmény osoby, jíž jsou doručovány časopisy v balíku vv agendě označování nedoručitelncýh časopisů.
  
-<faicon fa fa-check-square ​fa-green> (TR43092) **Registrace: Úprava stránky Registrované osoby a možnost hromadného smazání osob z registrace:** Došlo převodu stránky dle pravidel nového designu.+<faicon fa fa fa-bug> (TR44654) **Časopisy:** Upraveno správné zobrazení časopisů v podřízených jednotkách tak, aby se časopisy z podřízených nezobrazovaly u vyšších OJ.
  
-Umožněno hromadné mazání osob, které byly omylem registrovány v nesprávné reigstrační kategorii.+<faicon fa fa fa-bug> (TR44294) **Děkovné balíčky:** DO exportu pro rozesílku děkovných balíčků pro odcházející činovníky bylo opraveno načítání správných údajů a zároveň jejich rozdělení do sloupců, aby dokument lépe vyhovoval potřebám.
  
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR44647) **Osoby:** Upraveno chování validace rodného čísla osoby tak, aby se skautIS neohlížel na číselné hodnoty v měsíci narození a nabízel uživateli potlačení kontroly v případě nesprávné přiděleného rodného čísla osoby.
  
-<faicon fa fa-check-square ​fa-green> (TR43090) **Registrace: Úprava upozorňování při mazání osoby z registrační kategorie:** Při mazání osob registrační kategorie se nyní zobrazuje upozornění,​ které více odpovídá prováděnému kroku.+<faicon fa fa fa-bug> (TR44992) **Sněmy:** Provedena úprava vadliace, která umožňovala odhlášení delegáta ​titulu funkce ze sněmu.
  
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR45023) **Dotace:** Opraveno chybné načítání příloh v agendě vyúčtování dotací. Mimo to došlo k rozšíření typů příloh, které je možné do vyčtování vložit.
  
-<faicon fa fa-check-square ​fa-green> (TR43091) **Registrace: Úpravy a vylepšení stránky pro registraci osob do registračních kategorií:** V rámci této agendy došlo k úpravě stránky dle nového designu skautISu a doplnění funkcí usnadňujících práci a přehled ​na stránce.+<faicon fa fa fa-bug> (TR45199) **Systém:** Oprava ​načítání záložek v Inetrnet Exploreru 11
  
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR44931) **Skautská energie: Nová podoba formulářů DOhoda o zastupování pro osoby i firmy** Na základě požadavku zprostředkovatelské firmy došlo ke kompletnímu přepracování podoby dokumentů Dohody o zastupování pro osoby i pro firmy.
  
-<faicon fa fa-check-square fa-green> (TR43095) **Osoby: ZObrazení důvodu ukončení členství osoby:** Při najetí myší nad ukončené členství osoby bude zobrazn rovněž důvod ukončení členství. Tento údaj se dlouhodobě ukládá v databázi, nyní bude zobrazován rovněž uživateli.+<faicon fa fa-bug> (TR44972) **LoginPage:** Při nezadání přihlašovacího jména padala přihlašovací stránka skautISu do chyby
  
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR45714) **Mapy:** Bylo opraveno správné zobrazování nového mapového podkladu v rámci agendy táborů a dalších akcí.
  
-<faicon fa fa-check-square ​fa-green> (TR43092) **RegistraceNový:** *** +<faicon fa fa fa-bug> (TR44294) **Děkovné balíčky:** Opraveno načítání hodnot do exportů pro rozesílání děkovných balíčků. U vybraných osob se nezobrazovala adresa.
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR43092) **Registrace:​ Nový:** ***+
  
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR44908) **Uživatelé:​** Odstraněna chyba spojená s přihlašování osoby do uživatelského účtu.
  
-<faicon fa fa-check-square ​fa-green> (TR42513) **VzANový:** *** +<faicon fa fa fa-bug> (TR45334) **Uživatelé:** Odstraněna chyba spojená s dvoufázovým přihlašováním,​ která bránila možnosti nastavovat uživatelské role skautISu.
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: Nový:** *** +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: Nový:** *** +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: Nový:** *** +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: Nový:** *** +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: Nový:** *** +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR42513) **VzA: Nový:** ***+
  
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR45442) **Uživatelé:​** Opraveno chybné chování dvoufázového ověřování kdy se v některých výjimečných případech uživatel nemohl vůbec přihlásit.
  
-===== Opravy ===== +<faicon fa fa fa-bug> (TR45244) **Časopisy:​** ​Upravena chybějící ​validace osoby pro změnu typu doručení ​zásilky.
- +
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44757) **Externí aplikace:** Odstraněno duplikování přidaných akcí v nastavení oprávnění externích aplikací. +
- +
- +
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44690) **Časopisy:​** ​Opraveno načítání správného jmény osoby, jíž jsou doručovány časopisy v balíku vv agendě označování nedoručitelncýh časopisů. +
- +
- +
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44654) **Časopisy:​** Upraveno správné zobrazení časopisů v podřízených jednotkách tak, aby se časopisy z podřízených nezobrazovaly u vyšších OJ. +
- +
- +
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44294) **Děkovné balíčky:​** DO exportu pro rozesílku děkovných balíčků pro odcházející činovníky bylo opraveno načítání správných údajů a zároveň jejich rozdělení do sloupců, aby dokument lépe vyhovoval potřebám. +
- +
- +
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44647) **Osoby:** Upraveno chování ​validace ​rodného čísla ​osoby tak, aby se skautIS neohlížel na číselné hodnoty v měsíci narození a nabízel uživateli potlačení ​kontroly v případě nesprávné přiděleného rodného čísla osoby. +
- +
- +
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44992) **Sněmy:** Provedena úprava vadliace, která umožňovala odhlášení delegáta z titulu funkce ze sněmu. +
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44908) **Log chyb:** Odstraněna ​chyba spojená s ihlašování osoby do uživatelského účtu.+<faicon fa fa fa-bug> (TR44848) **Zprávy:** Vyřešena ​chyba konfliktu ​i vkládání záznamu ​ v rámci CK_ME_MessageTo.
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR44931) **Skautská energie:** *** 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **VzA:** *** 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **VzA:** *** 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **VzA:** *** 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **VzA:** *** 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **VzA:** *** 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **VzA:** *** 
-<faicon fa fa fa-bug> (TR43495) **VzA:** *** 
  
    
-===== Systémové úpravy ===== 
  
-<faicon fa fa-cogs> (TR44225) **Databáze:​** Registrace SQLCLR assembly a přechod na režim kompatibility databáze MSSQL 2017. 
skautis/nove-verze/12-4.1551948535.txt.gz · Poslední úprava: 07.03.2019 09:48 autor: Jan Mesl - Mýval