Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-3

skautIS (verze 12.3)

do provozu nasazeno: 15. 2. 2019 v 1:57
číslo verze: 12.3.0

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR43279) Zabezpečení: Zavedeno dvoufaktorové ověřování do přihlašování - v rámci zvyšování zabezpečení a ošetření případného rizika úniku hesla jsme do skautISu zavedli zcela novou možnost tzv. dvoufaktorového přihlašování, kdy uživatel při přihlášení kromě svého tajného hesla zadává ještě jednorázový kód, který je vygenerován jinou cestou. Tento 2F kód je vyžadován jen po uživatelích, kteří mají už danou funkčnost aktivní (zatím nejde o plošnou záležitost). Kód se zadává po zadání hesla ve druhém kroku na přihlašovací stránce skautISu. Zároveň s tím je zavedeno doplnění identifikace přihlašovaného uživatele (při zadávání 2F kódu už vidí jméno a fotku osoba, která se takto přihlašuje).

(TR43281, 43283) Zabezpečení: Generování kódů dvoufázového přihlašování mobilní aplikaci a záložní kódy - nový systém dvoufázového přihlašování do skautISu využívá zcela standardní systém časově generovaných jednorázových kódů, které uživateli generuje mobilní aplikace (dostupná pro všechny platformy od různých poskytovatelů). Tento kód je při přihlášení z aplikace opsán a uživatel přihlášen. Pro případ nouze si může uživatel ve skautISu navíc vygenerovat sadu záložních kódů, které lze jednorázově použít, když nemá k dispozici u sebe mobilní telefon / aplikaci.

(TR43282, 44104) Zabezpečení: Důvěryhodná zařízení / prohlížeče - uživatelé, kteří mají aktivní dvoufaktorové přihlašování, musí při přihlášení zadávat jednorázový kód; skautIS však také nabízí možnost označit si takové zařízení / prohlížeč za bezpečné, a pak na něm při přihlášení nebude skautIS tento dvoufaktorový kód vyžadovat při každém přihlášení, ale typicky cca jednou za 30 dní, nebo v případě, že dojde ke změně v uživatelském účtu či resetu takových „důvěryhodných“ zařízení. V rámci nastavení uživatelského účtu ve skautISu je dostupný přehled všech „důvěryhodných“ zařízení a uživatel v případě potřeby může zařízení odebrat, a pak na nich opět bude vždy vyzván k zadání 2F kódu.

(TR43280, 44606, 44598) Uživatel: Zapnutí a informace o dvoufaktorovém přihlašování - v rámci informací o uživateli ve skautISu se nově objevuje informace, zda má uživatel dvoufaktorové přihlašování zapnuté či nikoli. Z tohoto místa (Účet a role ve skautISu u dané osoby) si může uživatel 2F přihlašování zapnout a připojit si mobilní aplikaci, která mu bude jeho přihlašovací kódy generovat. V případě problémů s načtením QR kódu je možné provést i propojení ručním opsáním dlouhého kódu. Po zapnutí lze aktivovat i další mobilní zařízení. Fukčnost dvoufaktorového přihlašování zatím není plošně zapnuta běžným uživatelům. Aktuálně probíhá interní testování se skupinou dobrovolníků. Během roku 2019 začne informační kampaň a následně v dalších verzích skautISu postupné zapínání 2F i dalším skupinám uživatelů.

(TR42421) Mapy: Nová mapová komponenta a mapové podklady - v rámci řešení změn u Google map došlo k přípravě úplně nové mapové komponenty pro skautIS, která nově využívá pro ČR mnohem vhodnějších mapových podkladů Mapy.cz (od Seznam.cz); Nová podoba mapy přináší lepší mapové podklady, pohodlnější práci s mapou, lepší našeptávání míst a další vylepšení proti původnímu řešení. Nová mapa byla funkce nasazena na několik testovacích míst, kde ověřujeme bezproblémové používání uživateli (např. táborové hlášenky). V dalších verzích skautISu bude nová komponenta doplňována na další vhodná místa a postupně nahradí původní mapovou komponentu.

(TR44592) (6.3.2019) Mapy: Nová mapová komponenta u akcí - Po úspěšném otestování nové komponenty pro zobrazení mapy i výběr místa na mapě s podklady Mapy.cz (od Seznam.cz) jsme nasadili toto řešení do všech míst souvisejících s agendami: tábory (hlášenky táborů i přehledy táborů pro VOJ), vzdělávací akce (místa konání jednotlivých kurzů a jejich částí), sněmy (místa konání běžných i náhradních sněmů).

Vylepšení a změny

(TR44529) Registrace: Komentář k registrační vadě od nadřízené jednotky může být mnohem delší a v případě potřeby nedochází ke zkrácení jen na 255 znaků.

(TR44108) VzA: Odhadovaný počet účastníků kurzů vzdělávacích akcí je nyní povinnou položkou. Toto číslo je následně využíváno pro výpočet záloh dotací.

(TR44140) VzA: Úprava zobrazení hodnoty webové služby zobrazujícíc délku trvání vzdělávací akce (EV_EventEducationCourseTermAllPublic.

(TR41166,44156) Časopisy: Upraveno chování informační zprávy JournalReturned pro časopisy zasílané v balíku. Zpráva aktuálně správně reaguje rovněž pro nedoručitelné časopisy doručované v balíku.

(TR41231) Dotace: Záznam o vyúčtování dotace doplněn o doplňující podmínky ke schválené dotaci..

(TR42647) Dotace: Při vyhodnocení vhodné částky dotace na osobu a den u žádostí o dotaci pro vzdělávací akce se skautIS nově ohlíží na délku celé akce bez ohledu na rok konání akce. Dochází tak k lepšímu vyhodnocení vhodné částky prívě s přihlédnutím k celkové délce konání.

(TR43711) Dotace: Došlo k rozšíření příjemců zprávy Žádost o dotaci byla vrácena k doplnění.

(TR43144) Dotace: Umožněno přidávání dalších položek v závěrečném rozpočtu dotací por vzdělávací akce.

(TR43913) Dotace: Byl upraven text nápovědy na stránce Vyhodnocení projektu u žádostí o dotace pro stavby.

(TR43912) Dotace: Upraveno zaokrouhlvoání dotovaných dokladů na záložce Vyúčtování žádosti o dotaci.

(TR43898) Dotace: Uprvaveny popisky a ukládání dotovaných dokladů v rámci vyúčtování dokladů žádostí o dotace.

(TR44147) Dotace: Upraveno načítání záloh dotací v případě, že je požadována jiná forma zálohy.

(TR43723) Dotace: Změněn text nápovědy nad boxem dílčích akcí u žádostí o dotaci pro neorganizovanou mládež.

(TR43949) Dotace: V rámci ústředních přehledů žádostí o dotace zneaktivněna záložka Přehled čerpání dotací.

(TR44111) Dotace: Pole pro zadání poznámky k požadovanému typu zálohy u žádostí o dotaci se zobrazuej bez ohledu na volbu typu zálohy.

(TR43708) Dotace: Záložky v žádostech o dotaci se zobrazují na základě stavu žádosti. Ve chvíli, kdy se podává žádost, nejsou vidět ostatní záložky používané pro vyúčtování a odevzdání Vyúčtování. Ty se zobrazují až ve chvíli, kdy byla žádost o dotaci schválena a tedy má cenu je uživateli zobrazovat.

(TR39048) Systém: Provedena optimalizace a zrychlení uložené procedury EV_EventEducatiom_All_public, vracející údaje o VzA zejména pro Křižovatku.

(TR44866) (21.2.2019) Přihlašování: Při zadávání 2F kódu při přihlášení se nenašeptávají dříve v minulosti zadané (a zbytečné) kódy.

(TR44889) (22.2.2019) Přihlašování: V nastavení dvoufázového přihlašování v účtu osoby se dá QR kód pro připojení dalšího mobilního zařízení zobrazit na kliknutí na tlačítko (a v základu je při zobrazení stránky skrytý).

Opravy

(TR44246, 44241, 44239) Registrace: V rámci agendy registrace opraven občasný pád stránky s přehledem odvodů jednotky. Obdobně při mazání registrační kategorie. Zachycena chybná validace na stránce registrace osoby.

(TR43215) VzA: Opraveno nefunkční generování dekretů OČK v ústřední agendě.

(TR44275) Časopisy: Opravena chyba spojená se změnou typu rozesílky časopisů v balíku u oddílů.

(TR44224) Členské karty: Opraveno chybné načítání fotky u osoby před objednáním členské karty.

(TR44002) Dotace: Analyzováno a opraveno chybějící upozornění na nezadání skutečné účasti v kontrole před odevzdáním vyúčtování dotace.

(TR43076) Dotace: Opraveno chybné zobrazení položky „Schválená dotace“ v přehledové tabulce „Vyúčtování“ v ústřední agendě.

(TR44006) Dotace: Opraveno chybné chování a zobrazení hodnot v tabulce „Zálohy“ ve sloupci „Doplaceno“ v rámic ústřední agendy dotací.

(TR43899) Dotace: Opraven výpočet položky „Zbývá vyčerpat“ v žádosti o dotaci na záložce „Vyúčtování“.

(TR43958) Dotace: Opraven překlep názvu tlačítko „Potvrzení vyúčtování dotace“ revizní komisí.

(TR43997) Dotace: Položky do ústřední tabulky „Vyúčtování“ se dostávají správně až po schválení rozhodnutí o přidělení dotace.

(TR44005) Dotace: Opraveny chyby ve vyhodnocení ziskovosti žádosti o dotace a k úpravě zobrazovaných upozornění při vyúčtování žádosti o dotaci.

(TR44328) Dotace: Jednotkám je opět umožněno vracet chybně odevzdané vyúčtování žádosti o dotaci zpět k opravě.

(TR43842) Dotace: Došlo k optimalizacícm funkcí, které vedly k častým chybám a tiomeoutům v agendě dotací po přechodu na nový server.

(TR44338) Dotace: Vedoucím jednotek umožněno odevzdávat žádosti o dotace ke schválení ústředí. Chybělo příslušé tlačítko.

(TR44294) Závěrečné balíčky: V exportu pro rozesílání závěrečných balíčků osobám, kterří skončili ve své funkci došlo k úpravě vkládaných hodnot.

(TR44240) Osoby a jednotky: Opraven problém s validací při změněn zadáváí částek u rozpočtu.

(TR44345) Exporty: Upraveno chování exportů osob, do kterých se již správně načítá údaj o škole ze záložky „Další údaje“ osoby a ne chybně z studentské členské karty.

(TR44364) Osoby: Upravena práva role u oddílu dříve chybně umožňující v některých situacích zobrazit některé neoprávněné kontaktní údaje.

(TR44391) Zabezpečení: Opraveno vkládání názvu aplikace z nastavení skautISu do QR kódu sloužícího pro připojení mobilní aplikace pro generování 2F kódů.

(TR44703) Zabezpečení: Opraveno vkládání informací o důvěryhodném zařízení a data s časem přihlášení do příslušné zprávy pro uživatele.

(TR44237) Systém: Došlo k přepočtu informačních zpráv, aby ve vybraných případech nedocházelo k nastavení hodnoty NULL a tím k zastavení rozeslání zprávy.

(TR44739) (18.2.2019) Přihlašování: Byl vyřešen problém s dvoufázovým přihlašováním do externích aplikací skautISu, které je již plně funkční, ale vyžaduje v rámci registrace externí aplikace ve skautISu povolit balíček akcí pro 2F.

(TR44848) (21.2.2019) Zprávy: Opravena chyba v kontrole odesílání některých typů zpráv ze skautISu.

(TR44862) (21.2.2019) Přihlašování: Vyřešen problém s možností označit zařízení/prohlížeč jako důvěryhodný během přihlašování v situaci, kdy je uživatel přihlášen na roli, která neměla možnost číst nastavení systému.

(25.2.2019) Pojištění odpovědnosti: Vyřešen problém s automatickou komunikací skautISu se systémem ČRDM pro dopojištění osob nad rámec základního pojištění. Komunikace systému již probíhá bez problémů, všechny žádosti o pojištění od začátku roku 2019 jsou zpracovány a pojištěny od začátku roku (faktury řádně vystaví ČRDM v dalších týdnech).

(TR45023) (1.3.2019) Dotace: Byla opravena sada typů souborů, které je možné nahrávat jako skeny dotovaných dokladů v rámci vyúčtování dotací. Zároveň byly všechny původní uložené doklady migrovány do nového systému úložiště.

(TR44972) (1.3.2019) Přihlašování: Opraveno zobrazování validační hlášky v případě, že uživatel při přihlašování vůbec nezadá uživatelské jméno.

skautis/nove-verze/12-3.txt · Poslední úprava: 11.04.2019 13:41 autor: Ondřej Peřina - Jerry