Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:12-1

skautIS (verze 12.1)

do provozu nasazeno: 29. 11. 2018 v 23:57
číslo verze: 12.1.0

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR42874, 43265, 42871) VzA: Vlastní otázky na přihláce a jejich nastavení v rámci detailu vzdělávací akce - Vzdělávací akce nyní mohou do přihlášky účastníkům vkládat nové otázky. - Akce může využít možností krátké, nebo dlouhé odpovědi, informačního textu, vložení souboru, nebo využít přepínače Ano, Ne.

(TR42872) VzA: Úprava podoby a chování stránky s přihláškou účastníka na vzdělávací akci - Došlo k přepracování stránky přihlášky účastníka vzdělávací akce. Mimo doplnění dalších údajů o vzdělávací akci, na kterou se osoba přihlašuje, jsou k dispozici nové boxy obsahující možnost zadat vyjádření potřebná k absolvenci kurzu, nebo zadat odpovědi na otázky vyžadované vzdělávací akcí k rozhodnutí o přijetí nejlepších uchazečů.

(TR43267,43268) VzA: Tabulky pro evidenci otázek a nastavení dle vzdělávací akce - Pro pořadatele vzdělávací akce je k dispozici nová ovládací tabulka pro možnost přípravy a nastavení vlastních otázek účastníkům. Pořadatel má hned několik možností nastavení: výběr typu odpovědi účastníka, může zvolit, zda odpověď vyžaduje a v jakém čase.

(TR42876) VzA: Rozšíření tabulky účastníků VzA - vzhledem k nové funkčnosti přihlášek a jejich rozšíření bylo nutné rozšířit rovněž tabulku přihlášených účastníků tak, aby měl pořadatel na první pohled přehled o splěných a nesplněných požadavcích účastníka a zároveň bylo možné z tabulky přejít na detail přihlášky.

(TR42877) VzA: Rozšíření exportu údajů o účastnících vzdělávací akce - Došlo k rozšíření xlsx. exportu přehledu účastníků přihlášených na vzdělávací akci. Nově export obsahuje kompletní přehled zadaných vyjádření a potvrzení a obsahuje odpovědi na vlastní otázky položené pořadatelem akce.

(TR42873) VzA: Doložení vyjádření dalších osob k přihlášce na VzA - V rámci přihlášky účastníka na VzA je možné odevzdat všechna potřebná vyjádření pro absolvenci zejména kvalifikačních vzdělávacích akcí. Potvrzení vedoucího oddílu, střediska nebo nadřízené VOJ již není třeba řešit papírově, ale stačí kliknout a vypsat ve skautISu (dotčeným osobám přijde e-mail s odkazem, vyplnit to může vedoucí nebo libovolný zástupce). Zároveň je možné elektronicky potvrdit vyjádření lékaře, které se nahrává jako sken (může nahrát sám účastník). Všechny souhlasy také může doplnit pořádající vzdělávací akce (pro případ, že by tyto věci účastník donesl papírově). Nově již tedy není nutné pro žádnou VzA řešit papírovou přihlášku, ale vše lze řešit elektronicky.

Vylepšení a změny

(TR43326) VzA: Vylepšeno zobrazení zkratek kvalifikací členů zkušební komise.

(TR43367) VzA: Do nastavení přihlašování na vzdělávací akce byl doplněn odkaz na on-line přihlášku, který je možné pro jednotlivé kurzy zkopírovat a používat na libovolných místech k propagaci kurzu a jeho přihlašování.

(TR43399) VzA: Účastník vzdělávací akce si může (už při přihlašování či kdykoli později při doplňování přihlášky) stáhnout PDF vzor dokumentu „Potvrzení lékaře o způsobilosti k práci s dětmi a mládeží“ s předvyplněnými údaji uchazeče. Dokument stačí vytisknout, nechat potvrdit lékařem a následně potvrzení nahrát do skautISu k přihlášce, nebo využít k jiným účelům (jde o univerzálně platný dokument).

(TR43395) VzA: V rámci stránky přihlášky na vzdělávací akce se zobrazují přehledněji informace o času začátku a konce přihlašování a také jasná informační hláška, pokud už nebo zatím přihlašování neprobíhá.

Opravy

(TR43118) STS: Vrácen popisek „spolehlivá osoba“ k přepínači ano/ne na detailové stránce STS u osoby.

(TR43109) Akce: Opraveno chování komponenty pro vyhledávání osob do vedení a týmu akcí a také do účastníků VzA.

(TR43403) VzA: Opraven odkaz z přihlášky na detail jednotky.

(TR43397) VzA: Již se na přihlášce nezobrazuje „zblouděná pomlčka“ v názvu akce, která nemá volitelný vlastní název kurzu.

(TR42716) Dotace: Záložka dotace u vzdělávací akce se již nezobrazuje (ani bez detailních informací), pokud nejsem pořadatel dané akce, a nedochází k zmatení „proč vidím skoro prázdnou záložku“.

(TR41230) Dotace: Opraven v tabulce skutečné účasti zobrazovaný celkový součet dotovaných osobodnů na vzdělávací akci v rámci vyúčtování dotace.

(TR43503) [30.11.2018] VzA: Opravena chyba znemožňující vyplnění doplňujících otázek kurzu při podávání přihlášky.

(TR43501) [30.11.2018] VzA: Vyřešen problém, kdy po časovém ukončení přihlašování již nebylo možné dodatečně doplňovat již dříve podané přihlášky. To již nyní lze (může pořadatel VzA i účastník).

(TR43523) [3.12.2018] VzA: Opraveno dvojité zobrazování bloku s informacemi o nutných souhlasech na přihlášce na VzA, již se správně zobrazuje jen jednou.

(TR43521) [3.12.2018] VzA: Již podaná přihláška na VzA jde opět správně i dodatečně upravovat a editovat aniž by došlo k zamítnutí přístupu oprávněnému uživateli.

(TR43522) [3.12.2018] VzA: Skrytí chybně zobrazeného tlačítka pro kontrolu nahlášení VzA na ústředí uživatelům, která na něj nemají práva.

(TR43502) [3.12.2018] Login: Opravena chyba v příliš přísné kontrole návratových adres při přihlašování (např. řeší přihlášení do Skeleton ESO). Zároveň se již správně ve skautISu zobrazí stránka, na kterou se uživatel po přihlášení měl dostat (např. z odkazu v e-mailu).

Systémové úpravy

(TR42596) Externí aplikace: Rozšířeny kontroly a aktivní opatření proti „podvržení“ externích aplikací používající přihlášení přes skautIS z pohledu návratových adres.

(TR42874) DevExpress: V rámci tabulek je v návaznosti na editaci a souhrnné uložení celé tabulky doplněno podrobnější zobrazování validačních a chybových hlášek, které se zobrazují přímo u tabulky a ne v samostatných objektech.

skautis/nove-verze/12-1.txt · Poslední úprava: 03.12.2018 14:58 autor: Ondřej Peřina - Jerry