Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-9

skautIS (verze 11.9)

do provozu nasazeno: 19. 9. 2018 v 23:57
číslo verze: 11.9.0

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR40139, TR40216, TR40204, TR40397, TR40395, TR40138, TR40399, TR40396) Časopisy: Nový systém správy a objednávání časopisů (bez placených časopisů navíc a autorizace, s bezplatnými časopisy pro každého nováčka - Došlo ke kompletní změně v celém modulu časopisů. Konkrétní provedené změny: každá osoba může mít objednaný pouze jeden časopis, nelze objednávat další časopisy navíc, časopisy nelze autorizovat, ani označovat za uhrazené, osoba má nárok na časopis buď jako nováček, nebo na základě registrace v registrační kategorii s časopisem, byl uprave proces registrace, došlo k úpravě designu všech stránek a tabulek zobrazujících stavy časopisů, upravena možnost zasílání časopisů v balíčku - nově se nastavení provádí pro všechny časopisy v jednotce na jednom místě. Podrobné informace o novinkách a změnách v systému objednávání časopisů najdete v článku na Skautské křižovatce.

(TR40217) Systém: Automatické (unit) testy pro agendu časopisů - Byly zavedeny automatické (unit) testy pro celou agendu nové správy časopisů. Testy jsou spouštěny a ověřují správnou funkčnost klíčových částí agendy časopisů po každé změně - s vydáním každé nové verze skautISu.

(TR40217) [20.9.2018] Časopisy: Nováčci příchozí v roce 2018 dostali časopis zdrama - automaticky skriptem byl přiřazen všem nováčkům příchozím do organizace časopis zdarma dle jejich výchovné kategorie a tento jim bude v souladu s novým systémem správy časopisů bezplatně chodit až do řádné registrace.

[21.9.2018] Časopisy: Nové a přehlednější zprávy k časopisům - kompletně byly aktualizovány zprávy k časopisům posílané ze skautISu. Nově mají lepší podobu, aktualizované texty a již neobsahují žádně požadavky na autorizaci časopisů.

Vylepšení a změny

(TR40869) Základny - Stránka s informacemi o půjčované nemovitosti získala lepší grafiku rámečků sdružující data a už zobrazuje i jednotku, která nemovitost užívá - půjčuje.

(TR40862) Základny - Při editaci detailu jednotlivé nemovitosti je možné vybrat GPS souřadnice na mapě a na jejich základě se rovnou zobrazí URL odkaz na katastr nemovitostí, a tak lze snadno zobrazit a do dalších informací o nemovitosti přepsat i přesné údaje z KN.

(TR40967) Základny - Výběr GPS souřadnic a odkaz na záznam v Katastru nemovitostí se při editaci zobrazuje v boxu údajů z katastru u dané nemovitosti. Mapka místa dle GPS souřadnic se v náhledu základních údajů nemovitosti také zobrazuje v části údajů z KN.

(TR40868) Základny - Byly přemístěny odkazy a informace ke kalendářům půjčované nemovitosti na záložku rezervací nemovitosti (pro jiné situace odkazy nemají smysl). Stránka s informacemi o půjčovatelné nemovitosti byly předělány do boxů se správnou grafikou.

(TR40857) Základny - Vylepšeno zarovnávání ilustrační fotky a mapy souboru nemovitostí (na velkých displejích FullHD a větší). Zároveň do mapy u souboru nemovitostí i jednotlivých nemovitostí byla doplněna značka, kde přesně se daná základna v mapě nachází.

(TR40288) Systém - Provedena dílčí rychlostní optimalizace v akční proceduře k ME_MessageAttachment_ALL_Message.

(TR40289) Systém - Provedena rychlostní optimalizace uložených procedur pracujících s dokumenty v cloudovém úložišti DS_DocumentVersion a DS_Cloud.

(TR40453) Administrace - Správa PDF pruhů pro dotační rozhodnutí obsahuje nové možnosti nastavení příznaků a bylo vyřešeno řazení pruhů i po přidání nové položky.

(TR40751) Zprávy - Byla vylepšena podoby zprávy zasílané v případě nedokončené (rozpracované) hlášenky vzdělávací akce + bylo upraveno zobrazování jména vedoucího akce i osoby, která hlášenku původně zakládala.

(TR40779) Kvalita - Hodnocení kvality je určeno oddílům mladších členů, a tak se pro jiné typy oddílů (kmen dospělých, roverské kmeny a rodinný skauting) už nedá založit + je zobrazovaná vysvětlující informační hláška.

(TR40430) Kvalita - Při zakládání hodnocení kvality (individuálního i celkového) došlo k úpravě pořadí položek a vylepšení chování. Stránka je přehlednější a nemá zbytečné volby na víc (především při hodnocení kvality akcí).

(TR40339) Akce - U obecných akcí došlo k úpravě chování oprávnění tak, že lze ovládat obecné akce také na úrovni oddílu - ato jak možnost akci založit, tak i smazat.

(TR29765) Časopisy - V rámci již existující funkčnosti označení nedoručitelných zásilek časopisů jsme v rámci tohoto zadání řešili možnost hromadného označení nedoručitelných časopisů v rámci rozesílky časopisu v balíku. Nově jsou označené za nedoručitelné všechny časopisy z balíku.

(TR40868, 40461, 40448, 40469) Nový design skautISu - Na různých místech skautISu došlo k dalším úpravám a přechodu na nový design. Tentokrát došlo k úpravám na stránkách: detail užívání nemovitoti, sjednocení barev a tlačítek u všech typů žádostí o dotace, slednocení názvů a záložek ve správě dotací, a správě dotačních pruhů, sjednocení položek v menu a názvů záložek u dotací a vzAm táborů a akcí.

(TR40330) Dotace - Byla skryta úvodní nepoužívaní tabulka na stránce Přeheld čerpání dotací na VZA.

(TR40288, 39046) Systém - Došlo k optimalizaci a zrychlení uložené procedury ME_messageAttachment_All_Message a OU_Person_Delete_Inactive.

(TR41185, TR40420) [21.9.2018] Osoby - Byla vylepšena kontrola při zakládání nových osob (nového člena, účastníka akce apod.), aby nemohlo dojít k založení členství osoby, která byla v minulosti disciplinárně potrestána vyloučením (i kdyby byla snaha o obejití rodného čísla).

Opravy

(TR40866) Základny: Vlastník nemovitosti (vedoucí/admin organizační jednotky) si již řádně může rozkliknout detaily užívání v tabulce se seznamem „Využívání“ vlastněného souboru nemovitosti. Vlastník tedy již vidí detaily, kdo jeho nemovitost užívá.

(TR40864) Základny: Opraven datový typ a správné ukládání parcelního čísla u nemovitosti.

(TR40970) Základny: Podnadpis stránky v editaci detailu nemovitosti se již zobrazuje na správném místě nad záložkou s obsahem stránky.

(TR40861) Základny: Bylo opraveno zobrazování a funkčnost odkazu na fotografie u souboru nemovitostí.

(TR40870) Základny: Na základě nastavení příznaků („je půjčitelná“ a „používat rezervační systém“) již správně zobrazuje a skrývá odpovídající záložky u půjčitelných nemovitostí.

(TR40872) Základny: Opraveno chování oprávnění z pohledu oddílu a střediska, které užívá nějakou nemovitost. Nyní si již správně užívání nemovitosti oprávněný oddíl/středisko může upravovat a zároveň se může pouze ke čtení podívat na základní údaje o nemovitosti, kterou užívá, ale vlastní ji jiné středisko.

(TR40874) Základny: Žádost o smazání nemovitosti či souboru nemovitostí, stejně tak následné úplné odstranění ústředním adminem (na základě žádosti) již proběhne úspěšně bez zobrazení chybové hlášky.

(TR41227) [26.9.2018] Časopisy - Opraveno nastavení zasílání časopisu BenJáMína v balíku / na vlastní adresu v případě, že jsou některé z osob v podřízených družinách oddílu.

(TR42594) [11.10.2018] Systém - Opravena chyba potenciálně zneužitelná k chybnému přesměrování na jinou než požadovanou stránku.

skautis/nove-verze/11-9.txt · Poslední úprava: 12.10.2018 07:15 autor: Ondřej Peřina - Jerry