Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-8

skautIS (verze 11.8)

do provozu nasazeno: 3. 8. 2018 v 00:48
číslo verze: 11.8.1.30426

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR39869) Dotace: Ústřední tabulka s přehledem čerpání VzA dotací - Zavedena nová tabulka „Souhrnná tabulka čerpání dotací na vzdělávací akce“ pro lepší řízení rozdělování finančních prostředků od ústředí jednotlivým vzdělávacím akcím a pro ústřední sledování průběžného čerpání těchto dotací (funkce je dostupná jen ústředním správcům dotací a VzA).

(TR34798, 34800, 34799) Osoby a jednotky: Přehledy z registrace - Zavedeny zcela nové přehledy o vývoji počtu členů. V rámci agendy registrace doplněno nové tlačítko „Přehledy z registrace“. Zpracované přehledy: Přehled o jednotkách a jejich velikostech, Vývoj členské základny v letech.

(TR30866) Hodnocení kvality: Nový souhrnný výstup kvality „Srovnání s ostatními“ v cizích výsledcích - Připraven nový typ souhrnného hodnocení kvalikty Srovnání s ostatními v cizích výsledcích.

(TR39921) Nemovitosti a základny: Doplnění odkazu na web KN přepočtený z GPS souřadnicí nemovitostí - Ke každé nemovitosti je nově možné uložit odkaz získaný z GPS souřadnice konkrétní nemovitosti. Prostřednictvím odkazu se lze dostat na detail nemovitosti v katastru nemovitostí.

(TR39842, 39843) Osoby a jednotky: GDPR – úpravy pro zakládání účtů mladšími osobami a zobrazení informace o účtu mladší osoby a úprava podoby stránky - V rámci nového předpisu GDPR došlo k úpravě při zakládání nového účtu mladšími osobami a úprava podoby stránky pro vytváření nového účtu osoby. Rovněž došlo k zobrazení informací o účtu mladší osoby.

Vylepšení a změny

(TR39546) Dotace - Na stránce Informace o dotaci a zálohách došlo k doplnění data schválené vystaveného rozhodnut o přijetí dotace jednotkou.

(TR39549) Dotace - Došlo k doplnění kontroly poměru počtu mladších účastníků u dotace pro neorganizovanou mládež.

(TR38994) Osoby a jednotky - Upravena validace e-mailových kontaktů tak, aby bylo možné zadávat i adresy s novými typy domén.

(TR39900) Osoby a jednotky - Změněna URL s nápovědou zobrazené uživateli při zablokovaném účtu. Adresa směřuje do nové nápovědy.

(TR36463) Akce: U obecných akcí nereaguje oprávnění Edit_EventGeneral na úrovni oddílů - Provedena taková úprava, aby mohl zakládat, editovat a mazat obecné akce založené u oddílu rovněž osoba právem vedoucí/admin oddílu.

(TR39899) Vzdělávací akce: IZS ExamCommissionWaitingOrganizer se neodeslala vedoucímu pořádající jednotky - Opraveno zasílání IZS ExamCommissionWaitingOrganizer, tedy zprávy žádající o schválení předsedy zkušební komise tak, aby se zasílala vedoucímu pořadatelské jednotky.

(TR40208, 3401, 40226) Přehledy z registrace: Barevné škály pro grafy, Příprava srovnání s populací (pro kraje a ústředí), vylepčení přehledů a přehlednější zobrazení dat. - Došlo k dalšímu vylepšení nové agendy přehledů z registrace. Byly zavedeny přehlednější barevné škály v použitých grafech. Pro kraje a ústředí byly započaty práce pro budoucí zobrazení srovnání počtu členů organizace s populací. Došlo k vylepšení zobrazených grafů a přehlednějšímu zobrazení poskytnutých dat.

(TR39047, 39035) systém: Optimalizace a zrychlení uložené procedury OU_Adevrtising_DETAIL_Summary a OU_Membership_Insert - Došlo k výrazné optimalizaci chování uložených procedur pro zakládání nového členství osoby a zasílání dat o jednotkách pro jejich zobrazení na podkladových mapách.

(TR39968, 34797, 34798, 39965, 39919, 39966, 39967) Nemovitosti a základny - Byly provedeny významná vylepšení ve správě a zobrazování údajů o základnách a nemovitostech. Na několika místech byla vylepšena nápověda, upraveno názvosloví a rozmístění textů na stránkách. Provedeny dílčí úpravy a doplnění confirm dialogů v designu skautISu. Upraveny detaily v zakládání a užívání nemovitosti a zlepšeno zobrazování v případě půjčovaných nemovitostí.

(TR39652) [7.8.2018] Nemovitosti a základny: Došlo k aktualizace uploadovací komponenty při nahrávání fotky a souboru podmínek základny, zároveň došlo k migraci odpovídajících dat do nového souborového úložiště.

(TR40287) [7.8.2018] Kontakty: Upravena validace, zobrazení a nápověda pro zobrazování kontaktu typu „mobilní internet (data)“, kde T-Mobile používá kromě standardních 9 místných čísel i variantu s textem DSL.

(TR40330) [8.8.2018] Dotace: Zrušeny nepoužívané souhrnné přehledy (tabulka i boxy s dílčími informacemi) čerpání dotací na VzA, které byly nahrazeny novou souhrnnou přehledovou tabulkou (viz TR39869). Zároveň byly pro lepší přehlednost upraveny názvy záložek a hlavní nadpisy stránek v ústřední správě VzA a dotací.

(TR40340) [9.8.2018] STS: Při požadavku na změnu služeb je do zprávy, kterou posílá skautIS uvedena informace, jestli došlo k automatickému schválení změny a předání na operátora (pro tzv. „spolehlivou osobu“ v STS), nebo jestli následné provedení změny služeb nejprve vyžaduje schválení či zamítnutí změny pověřenou osobou STS dané jednotky.

(TR40333) [10.8.2018] Přehledy z registrace: Na přehledu z podřízených jednotek jsou skryty části s tabulkovými a grafovými přehledy, které nedávají smysl v případě, že neexistují žádné podřízené jednotky (a nebylo by tedy co zobrazit).

(TR40266) [10.8.2018] Uvítací a závěrečné balíčky: Předmět e-mailu s balíčkem již nevkládá navíc „uvítací balíček“, ale používá přímo text z názvu balíčku, aby bylo možné rozlišit, jestli jde o uvítací nebo závěrečný balíček. Navíc došlo k úpravám názvů, hlavních nadpisů a doplnění tabů do ústřední správy balíčků.

(TR40469) [18.8.2018] Design a UX: Byly vylepšeny (zpřehledněny, zjednodušeny) názvy některých položek v menu dotací a názvy záložek u dotací a VzA.

(TR40292) [18.8.2018] Dotace (PDF rozhodnutí): Byla nasazena nová grafika a lepší formátování písma i aktualizované texty PDF rozhodnutí vystavovaných k dotacím všech ve skautISu používaných typů (9200 - VzA, 9300 - údržba a opravy staveb, 9800 - akce pro neorganizovanou mládež). Všechna nově ústředím vystavená rozhodnutí již budou mít novou a přehlednou grafiku. (vylepšení nemá vliv na původní rozhodnutí, ta zůstanou v původní podoby beze změny z důvodu zachování správné historie)

(TR40468) [22.8.2018] Dotace (PDF rozhodnutí): Možnosti nastavování pruhů textů vkládaných do PDF rozhodnutí k dotacím byly rozšířeny o další varianty příznaků (změnové, nulové, první i další) a všechny varianty byly vyladěny pro všechny možné situace a došlo k sjednocení a finalizaci na testovacím i reálném skautISu. Došlo k vyjasnění významů jednotlivých nastavení systémových příznaků.

[23.8.2018] Zprávy/e-maily: Vylepšili jsme grafickou podobu e-mailů, které ze skautISu chodí při zakládání nového uživatelského účtu zákonným zástupcům a při požadavku na změnu hesla (e-mail je lépe optimalizován i pro mobilní zařízení).

(TR40649) [30.8.2018] Zkušební komise: Výrazně byla vylepšena podoba kontrol a zobrazovaných informací při skládání zkušební komise VzA s ohledem na požadavky na kvalifikace předsedy a členů komise. Zcela jsou kontrolovány komise ČZ, VZ, ZZA, ZVKD, ZVM a KZ. Další kvalifikace jsou řešeny dle speciálních pravidel v souladu s ŘVČČJ a tedy nejsou přímo kontrolovány na úrovni informačních hlášek skautISu. Současně byly vylepšeny podoby mailových zpráv posílaných v souvislosti se skládáním zkušebních komisí.

[31.8.2018] Zprávy/e-maily: Byly aktualizovány texty i grafická podoba všech zpráv posílaných ze skautISu týkajících se uživatelů.

Opravy

(TR39896) Vzdělávací akce: Opraveno chybné vyhodnocování rozesílání IZS EventEducationExam-CheckLetter.

(TR39689) Vzdělávací akce: Opravena nemožnost editace základních údajů o vzdělávacích akcích.

(TR39770) Vzdělávací akce: Opraveno nemožnost přijmout účastníka vzdělávací akce a umožněno vyznačit, že splňuje podmínky pro přijetí na akci.

(TR39727) Dotace: Opraveno načítání ID VzA pro změnu počtu osobodnů konání VzA.

(TR39702) Vzdělávací akce: Opraveno chování přihlašování na vzdělávací akce tak, aby bylo aktivní pouze v termíny, ve kterých je to povolené.

(TR39543) Dotace: Opraveno chybné načítání přidělené částky dotace v PDF přehledu vyúčtování dotace pro vzdělávací akce.

(TR39544) Dotace: Opraveno chybné načítání částky Vyúčtováno a Zbývá doplatit na stránce Informace o dotace a v zálohách v detailu žádostí o dotaci.

(TR39548) DOtace: Opraveno chybné vyhodnocení výpočtu skutečných osobodnů v tabulce dílčích akcí v žádosti o dotaci na stránce Vyhodnocení projektu neorganizované mládeže.

(TR39379) Dotace: Opravena nemožnost odevzdání vypčtování dotací pro neorganizovanou mládež a stavby – docházelo k nesprávnému vyhodnocení povoleného procenta výše dotace na celkových nákladech akce.

(TR39547) Dotace: Opraveno chybné načítání čísla dotace ve vystaveném rozhodnut o přidělení dotace, které má správně při jeho opakovaném vystavení změnit své číslo.

(TR39643) Hodnocení kvality: Opraveno správné načítání hodnocení kvality vzdělávacích akcí tak, aby se pro konkrétní kurz nabízel pouze správný typ hodnocení a nikoli všechny dostupné typy.

(TR39734) Log chyb: Došlo k přejmenování názvu v logu chyb skautISu tak, aby byl název vypovídající.

(TR39851) Funkce a kvalifikace: Opravena nemožnost stažení vlastní kvalifikačního dekretu na záložce Kvalifikace osoby.

(TR39735) Log chyb: Opraveno nedostatečné logování aplikace v logu chyb.

(TR39669) Systém: V rámci instalace skautISu došlo k odstranění přebytečných sloupců.

(TR39907) Nemovitosti a základny: Opraveno chování zarovnání ilustračních fotografií nemovitostí při zúženém displeji.

(TR39653) Nemovitosti a základny: Doplněno chybějící „pohyb v historii“ na různých stránkách v agendě nemovitostí a základen.

(TR39847) Nemovitosti a základny: Opraveno zobrazování již zrušených nemovitostí v seznamu nemovitostí.

(TR39737) Vzdělávací akce: V rámci DB došlo k úpravě chování označování smazaných termínů konání vzdělávací akce tak, aby již tyto termíny nebyly aktivní a nedocházelo k rozesílání informačních zpráv.

(TR40181) Dotace: Opraveno chování filtrů na stránce Vyúčtování dotací.

(TR39710) Dotace: Opraveno zobrazení nedoplatku v tabulce záloh v detailu žádosti o dotaci.

(TR39901) G Suite: Vyřešen problém se zakládáním nového Google účtu (e-mailové schránky) osoby ve chvíli, kdy není zadáno platné uživatelské jméno osoby (systém nově správně zobrazí validační hlášku).

(TR40178) Login Page: Doplněno řešení problému s dodatečným zobrazením validačních hlášek při nevyplnění některého z údajů zobrazovaných v rámci zakládání účtu mladší osoby.

(TR40284) [6.8.2018] Náborové údaje: Opravena dílčí chyba v proceduře s detailem náborových údajů Chyba v OU_Advertising_DETAIL_Summary.

(TR40281) [8.8.2018] Login Page: V případě snahy o zobrazení přihlašovací stránky k neexistující externí aplikaci nedojde k pádu stránky, ale zobrazí se chybová hláška a správně není možné se přihlásit.

(TR40286) [8.8.2018] Hospodářské výkazy: Při založení prázdného výkazu (i bez dalšího doplnění a ulažení údajů) se již vždy uloží datum sestavení (vytvoření) a nedojde tak k pádu exportu přehledu.

(TR40333) [10.8.2018] Přehledy z registrace: Na přehledu z podřízených jednotek opravena chyba ve výpočtu počtu členů „přímo u této jednotky“, hodnoty jsou správně zobrazovány pro řádné+čestné členy a pro rozšířené hodnoty včetně hostujících se zobrazují jen hodnoty z podřízených jednotek (bez součtů, které by nemohly poskytovat vypovídající hodnoty).

(TR40332) [10.8.2018] Přehledy z registrace: Na záložce s přehledy o vývoji členské základny došlo k opravě v zobrazování dat a grafu podle výchovných kategorií (již nedochází k chybnému zdvojování hodnot, ale zobrazují se přesná a správná čísla i pro členění dle výchovné kategorie).

(TR40320) [10.8.2018] Nemovitosti a základny: V rámci opravy doplněno správné zobrazování souboru podmínek půčitelné základny (jak v režimu náhledu údajů, tak v editaci).

(TR36463, TR40339) [10.8.2018] Akce: Práva k editaci (a případně i zrušení) obecné akce byla upravena tak, že v případě, že patří akce k družině, může ji spravovat jako role družiny, tak i nadřízeného oddílu a střediska (pracuje se tedy jak s formálním pořadatelem akce = středisko, tak i reálně zadaným spolupořádajícím oddílem či družinou).

(TR40342) [10.8.2018] Systém: Provedny opravy a optimalizace v rámci zpracování data a řešení timeoutu v serverové službě.

(TR40418) [15.8.2018] Osoby: Opravena chyba v textu názvu sekce údajů „Další údaje“.

(TR39643) [15.8.2018] Kvalita: Opravena chyba znemožňující založení celkového hodnocení táborů. Nyní již lze vybrat správně rok a hodnocení založit.

(TR39379) [15.8.2018] Dotace (9800 a 9300): Vyřešeny všechny závěrečné kontroly a správné zobrazování informačních hlášek při odevzdávání vyúčtování dotace na neorganizovanou mládež či opravy a stavby.

(TR40181) [15.8.2018] Dotace (Ústřední přehled vyúčtování): Opraveny problémy s filtrováním seznamu plateb na ústředí, stavy již správně reagují. Byl opraven problém se zadáváním libovolných částech do „Doplaceno“ a také možnost přednačtení hodnoty z „Doplatek“.

(TR40417) [23.8.2018] Serverová služba: Provedeny optimalizace v procedurách řešící GrantAdvanceUsingInsert, které řádově urychlily zpracování dané části kódu a díky tomu již nedochází k logování timeoutu v JunakServer.

(TR40670) [28.8.2018] Kvalita: Opravena chyba v ústřední administraci, která znemožňovala založit novou verzi budoucí nové verze dotazníku hodnocení kvality.

(TR40762) [6.9.2018] Dotace (9300 a 9800): Vyřešen problém u dotací na stavby a neorganizovanou mládež, kdy po vyplnění projektových informací nebylo možné ihned začít editovat údaje v tabulce rozpočtu, případně dílčích akcí, pokud nebyla ručně obnovena stránka.

(TR40940) [7.9.2018] Dotace (9800): Opraveny validační hlášky při kontrole minimálního počtu dílčích akcí v projektu a také vyřešena chyba v nereagujícím automatickém přepočtu osobodnů v tabulce dílčích akcí.

(TR40924) [7.9.2018] VzA: Žádost o jmenování předsedy zkušební komise organizační jednotkou již chybně neuzamkne editaci zbytku členů zkušební komise. K uzamčení dojde správně až odevzdáním celé komise ke schválení na Ovčin.

(TR41003) [17.9.2018] Systém: Opravena procedura pro slučování dat osob při propojení účtu (a související úprava v datech blokující provedení).

skautis/nove-verze/11-8.txt · Poslední úprava: 17.09.2018 15:02 autor: Ondřej Peřina - Jerry