Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-7

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:11-7 [26.06.2018 13:57]
Ondřej Peřina - Jerry vytvořeno + opravy VzA (nasazené dodatečně)
skautis:nove-verze:11-7 [06.08.2018 10:41] (aktuální)
Jan Mesl - Mýval
Řádek 2: Řádek 2:
 <faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: 25. 06. 2018 v 00:37 \\ <faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: 25. 06. 2018 v 00:37 \\
 <faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 11.7.1.26486** <faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 11.7.1.26486**
 +
  
  
Řádek 7: Řádek 8:
  
 // <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) // // <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
- 
  
  
 ===== Nové funkce ===== ===== Nové funkce =====
  
-...+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR36379) **VzA: Přidání OČK Zdravověda způsobí přidání oprávnění k výkonu funkce zdravotníka** - Dle nároků aktuálně platných předpisů nově umí skautIS přidat k zadané kvalifikaci jinou dle nastavení. 
 +- Aktuálně tuto funkčnost využíváme mjpři přidání kvalifikace OČK zdravověda. Přidání této kvalifikace osobě přidá i kvalifikaci zdravotníka.
  
-===== Vylepšení a změny ​ ===== 
  
-...+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR33276) **VzA: Ruční generování a tisk kvalifikačních dekretů OČK** - V rámci změny udělování kvalifikace OČK došlo k úpravě systému tak, aby bylo možné podané žádosti vyřizovat průběžně ručním přidáním kvalifikace a tiskem příslušného dekretu. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR37443, 37447) **Dotace: Sestava pro přehled žádosti o dotaci pro účetnictví jednotek**  
 +- Byla připravena možnost exportu záznamu žádosti o dotace pro založení do účetnictví a to pro žádosti o dotace pro stavby a neorganizovanou mládežTotožný přehled pro žádosti pro vzdělávací akce již existuje 
 +- Přehled se generuje průběžně ve formátu PDF a obsahuje všechny podstatné položky včetně přehledu dotovaných dokladů, skutečností průběhu staveb, nebo projektů pro neorganizovanou mládež. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR37135) **Osoby a jednotky: Úprava evidence (ne) souhlasů z přihlášek** - V návaznosti na změny, které přinesl předpis GDPR, došlo k úpravě stránky Členství osoby. Nově lze editovat udělené (ne) souhlasy se zpracováním údajů korespondující s novými přihláškami do organizace. 
 + 
 + 
 + 
 +===== Vylepšení a změny ===== 
 + 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR38607) **IZS: Doplnění čísla a názvu OJ do IZS zprávy o „změně obsazení funkce“ ** - Informační zpráva „o změně obsazení funkce“ nově uvádí rovněž číslo a název jednotky, ve které dochází ke změně.  
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR37382) **VzA: Zápis kvalifikace pro obecné absolventy VzA** - Také u obecných absolvencí lesních akcí nyní dochází ke správnému generováín dekretů a zapisování těchto kvalifikací osobám na jejich kartu „Funkce a kvalifikace“. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR37317) **Hodnocení kvality: Individuální hodnocení kvality pro vzdělávací akce** - V rámci hodnocení kvality došlo k umožnění zakládat rovněž individuální hodnocení kvality pro kurzy vzdělávacích akcí. Dosud bylo možné zakládat pouze hromadné hodnocení. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR37400) **Dotace: Vylepšení tabulky vyúčtování** - Do ústřední tabulky Vyúčtování dochází k načítání částky, která se má pořadateli doposlat. Správce tak nemusí částku opisovat a pouze ji potvrdí. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR38772) **STS: Úprava importu ze SFN** - V rámci úprav dat ze systémů T-mobilu muselo dojít k nutné úpravě načítání dat pro fakturaci služeb STS. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR38584, 38613) **STS: Úprava PDF formuláře Dohoda o převodu čísla do STS a Objednávka služeb STS** - V návaznosti na změnu podoby formulářů pro přidání nového čísla nebo objednání služeb STS došlo k patřičné úpravě formulářů,​ které skautIS generuje. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR34774) **Dotace: Grafická úprava podoby vystavovaných rozhodnutí (dle nového grafického manuálu)** - Došlo k přepracování vystavovaného rozhodnutí o přidělení dotace dle pravidel nového grafického manuálu. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR38760, 38798, 34796, 34793, 34790, 34792, 34791, 34795, 38740, 38753, 38799, 38741, 38797) **Nemovitosti a základny: Větší množství změn napříč agendou** - Došlo k celkové úpravě napříč celou agendou nemovitostí a základen ve skautISu. Byla sjednocena grafická podoba stránek dle nového grafického stylu skautISu – sjednocení nadpisů, obarvení tlačítek a přidání ikon, urovnání prvků na stránkách. Na mnoha místech byla upravena logika a chování tak, aby bylo zadávání nemovitostí uživatelsky příjemnější. Došlo k opravě chyb.  
  
 ===== Opravy ===== ===== Opravy =====
  
-...+<faicon fa fa fa-bug> (TR38674) **Tábory:​** Opraveno přidávání dalších položek do skutečného rozpočtu táborů. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38852) **Tábor:** V rámci seznamu účastníků tábora došlo k opravě možnosti „select all“ nad seznamem členů jednotky, ze kterého lze účastníky vybrat. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR34885) **Časopisy:​** Opraveno chybné načítání doručovací adresy pro rozesílku časopisů v balíku. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38867) **Dotace:** Vyřešena situace, kdy nedocházelo k automatickému generování záloh u žádostí o dotace. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38982) **Dotace:** V rámci kritické opravy vyřešena nemožnost schválení žádosti u dotace díky nekonzistentním datům. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38983) **Dotace:** Upraveno chování zadávání záloh u žádostí o dotace, které lze nyní bez potíží ručně přidávat bez omezení. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38870) **Dotace:** V ojedinělých případech nedocházelo k přiřazení období, ve kterém se má záloha zaslat (ID_AdvancePeriod). Postižené záznamy byly označeny a příslušná funkce byla opravena tak, aby k podobnému stavu již v budoucnu nedocházelo. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38872) **Děkovné pohlednice pro končící a pokračující činovníky:​** Opraveno ne/​odesílání XLSX exportu – podkladu pro rozesílku pohlednic pro končící a pokračující činovníky. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR35322) **Hodnocení kvality:** Provedena kontrola správného načítání počtu odevzdaných hodnocení ve výsledcích hodnocení kvality tábora. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38774) **Osoby a jednotky:** Provedena revize a oprava chyby při mazání kontaktu osoby. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38630) **Osoby a jednotky:** Opraveno přidávání historické funkce osobě, které ve vybraných případech končilo chybou.  
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38627) **Osoby a jednotky:** Oprava cyklické chyby při mazání osoby. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR36803) **Systém:​** Provedena analýza, kdy po instalaci nové verze docházelo každý den k vyčerpání diskového prostoru na serveru. Následně provedeny další nastavení a optimalizace. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38629) **Dotace:** Kvůli založení zaslání zálohy dotace docházelo k selhání schválení rozhodnutí pořadatelskou jednotkou. Došlo k optimalizaci načítání automatických záloh, aby byl systém plynulý a nedocházelo k občasným chybám. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR38754) **Nemovitosti a základny:​** Analyzováno využití rezervací nemovitostí ve skautisu a umožněno zobrazení rezervační stránky u těch nemovitostí,​ které jsou určeny k půjčování. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR37470) **Nemovitosti a základny:​** Při ukončení užívání nemovitosti opět dochází ke zrušení příznaku „ke zveřejnění“. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR36901) **Členské karty:** Při generování podkladů pro tisk členských karet se do seznamu negenerovaly znovuobjednané karty za ztracené. Došlo tedy k příslušné úpravě generátoru tak, aby obsahoval všechny karty určené k tisku. 
 + 
 + 
 +<faicon fa fa fa-bug> (TR39132) **Osoby a jednotky:** Vyřešena kolize při řešení převodů osob mezi jednotkami. Nedopatřením nebylo možné v určitý okamžik rozhodnout, zda členství osoby převést, či nikoli.  
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR39689<faicon fa fa-info-circle fa-blue> [26.6.2018] ​**VzA** - Opravena chyba znemožňující dodatečnou editaci základních údajů o vzdělávací ​akci.+<faicon fa fa fa-bug> (TR39623) **Akce a tábory:** Analyzována a opravena nemožnost zakládat ​vzdělávací ​akce a tábory 
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR39702) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> [26.6.2018] **VzA** - V případě, že ještě časově není povoleno přihlašovací na vzdělávací akci, tak se na stránce přihlášky místo tlačítka pro odeslání přihlášky zobrazí upozornění,​ že se nelze přihlašovat. 
skautis/nove-verze/11-7.txt · Poslední úprava: 06.08.2018 10:41 autor: Jan Mesl - Mýval