Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-6

skautIS (verze 11.6)

do provozu nasazeno: 22. 04. 2018 v 00:29
číslo verze: 11.6.0.17802

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR36604) STS: Umožnit přidávat nová čásla do STS v roli ADMIN-STS - I přes dočasné uzavření přijímání nových čísel do STS je třeba, aby mohl ústřední admin spravovat síť, k čemuž potřebuje mít přístup k číslům v STS a musí mu být umožněno přidávat i nová.

(TR33508) Kvalita a personalistika: Závěrenčý balíček pro odcházející činovníky - V rámci již existujícího modulu uvítacích balíčků osob ve vybraných funkcích bude nově možné oslovit rovněž odcházející činovníky ve vybraných funkcích.

(TR33339) Kvalita a personalistika: Děkovné pohlednice pro končící a pokračuící činovníky - Vytvořeny dva nové exporty: Osoby, které skončily ve funkci vedoucího jednotky a osoby, které v této pozici pokračují. V rámci agendy personalistiky budou tyto seznamy soužit pro komunikaci s těmito osobami a rozesílání děkovných pohlednic. Exporty nahrazují nutnost pravidelného ručního zpracování seznamů.

(TR32853) Osoby a jednotky: Evidence disciplinárních opatření - Došlo k zavedení evidence disciplinárních opatření. Celá agenda vychází z aktuálně platného Disciplinárního řádu.

- SkautIS nově umožňuje evidovat disciplinární přestupky členů. Při pokusu o přidání nového členství dříve vyloučené osobě, skautis na tuto skutečnost upozorní a neumožní členství založit.

- Při pokusu o přidání funkce osobě, které toto bylo v rámci disciplinárního řízení zákázáno, skautIS na tuto skutečnost upozorní a takové osobě nedovolí funkci přidat.

(TR36193) Skautská energie: Export podaných přihlášení do SE - Pro lepší řízení projektu SE byl vytvořen jednoduchý export všech podaných přihlášek. Pro další řízení projektu, nebo pro operativní řízení nejasností v podaných přihláškách, které se při zpracování žádosti vyskytují, bude možné nově rychleji s těmit seznamy reagovat.

(TR36196) Skautská energie: Upozornění na nevyužitou pozvánku do SE - Došlo k rozšíření SE v rámci upomínání osob, které obdržely svou pozvánku do projektu SE, ale dosud svou pozvánku nevyužily.

Vylepšení a změny

(TR34783, 34782) Sněmy a rejstřík: Aktualizace generovaných dokumentů prohlášení osob a výps ze sněmů jednotek pro rejstřík a změna v zadávání místa narození osoby - V rámci agendy zápisu jednotek a osob do spolkového rejstříku došlo ke změně zaznamenávání místa narození osoby tak, abychom lépe dokázali generovat potřebné dokumenty.

- V rámci výše zmíněné úpravy také došlo k aktualizaci dokumentů odesílaných soudu a to jak obsahově, tak i po grafické stránce, aby dokumenty odpovídaly aktuálně platnému grafickému manuálu.

(TR37135) Členství a registrace: Úprava evidence (ne)souhlasů z příhlášek - dle nových přihlášek - V rámci úprav přihlašování členů do organizace došlo k úpravě skautISu tak, aby bylo možné mimo nahrání přihlášky osoby evidovat rovněž ne/souhlas osoby se zpracováním osobních údajů a jejich využití pro další účely. Nasazeno 23.5.2018 v 14.58

Opravy

(TR37118) VZA: Opraveno načítání klíče pro ID_Exam pro rozesílání upomínkového informační zprávy o nevystavení kvalifikačních dekretů.

(TR36817) VZA: Do ústřední tabulky vydávání dekretů se pro všechny podané žádosti o vystavení ndekretu zobrazuje správně datum podání žádosti o jeho vystavení.

(TR36299) VZA: Opraveno chování „Vybrat vše“ v seznamu účastníků zkoušek vzdělávacích akcí tak, aby se nebraly v potaz ty osoby, kterým již byl dekret vystaven, nebo o něj bylo požádáno.

(TR34808) Časopisy: Možnost přidávat balíček pro nováčky v rámci modulu časopisů bylo omezeno pouze na jednotky mladších členů. A to včetně možnosti takové balíčky objednávat a administrovat.

(TR36904) Dotace: Odstraněno tlačítko „Přejít na vyhodnocení projektu“, které se v žádostech o dotaci pro vzdělávací akce zobrazovalo navíc na stránce skutečného rozpočtu.

(TR36818) Dotace: Odstraněna chyba pro kterou nebylo možné finálně uzavírat některé typy žádostí o dotaci.

(TR36819) Dotace: Došlo k úpravě chyb v tabulce „přehled vyúčtování žádostí“ nalezené po nasazení poslední verze do ostrého provozu.

(TR36816) Dotace: Opraveno správné načítání záloh v agendě dotací - nyní skautIS nabízí správné typy záloh pro správné typy dotací a nedochází tak k jejich záměně.

(TR35868) Majetek a sklady: Položky skladu lze nyní označovat pro provedení jejich inventarizace.

(TR36531) Osoby a jednotky: Opraveno načítání roku pro splnění úkolu „Potvrdit hospodářský výkaz jednotky“.

(TR35321) Sněmy jednotek: Upravena záměna položek místo a okres narození v agendě pro zápis osob do spolkového rejstříku.

(TR35823) Sněmy: Upraveno chování registrační závady 223001, která nyní nevaliduje jednotky typu „Kmen dospělých“.

(TR35323) VZA: Provedena analýza stavu, kdy se nezapisují některé kvalifikace osobám na záložku Kvalifikace. Definitivní řešení přinese následující verze a to včetně zápisu již získaných kvalifikací osob.

(TR36376) VZA: Přidávání nových osob - účastníků VZA a zejména nečlenů organizace doznalo optimalizace. Nově tak lze takové osoby přidávat bez omezení zadávaných údajů a bez douhého načítání stránky.

(TR36815) VZA: Došlo k opravě chyb v možnostech vyznačit splnění vstupních podmínek účastníků VZA, které bylo nasazeno v předchozí verzi systému.

(TR35343) Časopisy: Analyzováno a opraveno chybné zasílání časopisu Benjámína v balíku a mimo něj.

(TR34855) Časopisy: Opraveno chybné načítání adresy pro rozesílání časopisu v balíku. Skautis nově reaguje stoprocentně na nastavení uživatele.

(TR34884) Časopisy: Opraveno zobrazení počtu objednaných kusů časopisů při provádění objednávky tisku a distribuci.

(TR36474) Dotace: Provedena optimalizace zobrazování tabulkce pro správu dotací - přehled plateb a vyúčtování.

(TR36792) Hodnocení kvality: Analyzována chyba:nemožnost zakládat individuální hodnocení kvality pro vzdělávací akce. To je zatím možné bohužel zakládat pouze hromadné. Možnost zakládat individuální hodnocení bude zpracování až v následující verzi skautISu.

(TR36901) Členské karty: Do podkladů pro výrobu členských karet se nezařovaly karty „znovu objednané za ztracené“. Po opravě již lze generovat kompletní podklady pro výrobu karet. Nasazeno 19. 6. 2018

skautis/nove-verze/11-6.txt · Poslední úprava: 19.06.2018 12:19 autor: Jan Mesl - Mýval