Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-4

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skautis:nove-verze:11-4 [08.02.2018 11:24]
jan.mesl
skautis:nove-verze:11-4 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ===== Nové funkce ===== ===== Nové funkce =====
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR33253, 33258) **Dotace: Tabulka pro ústřední správu dotací pro stavby a neorganizovanou mládež** - Vznikly zcela nové tabulky pro ovládání dotací pro neogranizovanou mládež a opravu a údržbu staveb. +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR33253, 33258) **Dotace: Tabulka pro ústřední správu dotací pro stavby a neorganizovanou mládež** - Vznikly zcela nové tabulky pro ovládání dotací pro neogranizovanou mládež a opravu a údržbu staveb. Tabulka přináší jednak přehled všech žádostí, umožňuje přidávat komentáře,​ třídit žádosti.
-Tabulka přináší jednak přehled všech žádostí, umožňuje přidávat komentáře,​ třídit žádosti.+
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR33239, 33257) **Dotace: Speciální rozhodnutí o přidělení dotace ​- vložení individuální textové poznámky a nastavení individuálního procenta podílu dotace na nákladech projektu** - Do již existující části vystavování rozhodnutí byla přidána možnost vložení individuální podmínky pro přidělení dotace. Toto nám umožňje individualizovat jinak unifikované texty rozhodnutí. +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR33239, 33257) **Dotace: Speciální rozhodnutí o přidělení dotace** - Do již existující části vystavování rozhodnutí byla přidána možnost vložení individuální podmínky pro přidělení dotace. Toto nám umožňje individualizovat jinak unifikované texty rozhodnutí. Druhou novinkou je možnost individálního nastavení podílu maximální možné dotace na celkových nákladech celé žádosti a tím mezit využití přidělených prostředků.
-Druhou novinkou je možnost individálního nastavení podílu maximální možné dotace na celkových nákladech celé žádosti a tím mezit využití přidělených prostředků.+
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR33314) **STSPři změně ​tarifu z datového na hlasový zasílat zprávu k ručnímu zpracování** - Abychom vyšli vstříc podmínkám STSbylo omezeno přímé odesílání změny tarifu z datovéh na hlasový. ​zpracování bude rozhodováno ručně ústředním administrátorem STS.+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR31427, 31420) **Komise VzANové podmínky pro zkušební komise ČZ a VZ** - Došlo ke změně ​kontrol pro složení zkušebních komisí pro čekatelské a vůdcovské zkoušky. Úprava odpovídá novým požadavkůmkteré byly schváleny Náčelnictvem během roku 2017 (souvislost s novým systémem ​OČK). V rámci výše popsaných úprav došlo k vylepšení chování stránky, úpravě zobrazených upozornění a zjednodušení procesu schvalování komisí.
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR33403) **Jednotky: Mladší osoby nesmí být členy střediska** - Opět jsme skautis přizpůsobili platným předpisům a došlo k zamezení možnosti zakládat řádné/​čestné členství osobám ve středisku. Řádné členství mladších osob je tak vymezeno pouze pro jednotky mladších členů. 
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> (TR31427, 31420) **Komise VzA: Nové podmínky pro zkušební komise ČZ VZ** - Došlo ke změně kontrol zkušebních komisí pro čekatelské a vůdcovské zkoušky. Úprava odpovídá novým požadavkům,​ které byly schváleny náčelnictvem na konci loňského roku. +===== Vylepšení a změny =====
-- V rámci výše popsaných úprav došlo k vylepšení chování stránky, úpravě zobrazených upozornění a zjednodušení procesu schvalování komisí.+
  
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR33403) **Jednotky: Mladší osoby nesmí být členy střediska** - Opět jsme skautIS přizpůsobili platným předpisům a došlo k zamezení možnosti zakládat řádné/​čestné členství osobám ve středisku. Řádné členství mladších osob je tak vymezeno pouze pro jednotky mladších členů.
  
-===== Vylepšení ​změny =====+<faicon fa fa-check-square fa-green>​ (TR33314) **STS: Při změně tarifu z datového na hlasový zasílat zprávu k ručnímu zpracování** - V případě požadavku na změnu z datového na hlasový tarif nedochází rovnou k zpracování operátorem,​ ale věc jde k ručnímu řešení ​ústředním administrátorům STS (tedy stejně jako se dosud už dělo v případě požadavku na změnu z hlasu na data).
  
  
Řádek 31: Řádek 28:
 <faicon fa fa fa-bug> (TR35064) **Funkce: Ze stránky funkcí osoby nelze ukončit výkon funkce osoby** - Opravena možnost ukončovat členství osoby rovněž ze stránky Funkce konkrétní osoby. <faicon fa fa fa-bug> (TR35064) **Funkce: Ze stránky funkcí osoby nelze ukončit výkon funkce osoby** - Opravena možnost ukončovat členství osoby rovněž ze stránky Funkce konkrétní osoby.
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR34852) **VzA: U ostatních akcí nelze mazat nově přidané položky rozpočtu** - xxx.+<faicon fa fa fa-bug> (TR34852) **VzA: U ostatních akcí nelze mazat nově přidané položky rozpočtu** - Realizována oprava, kdy dočasně nešlo mazat nově přidané položky v rozpočtu akcí.
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR34727) **STS: Tlačítko "​Zpět"​ v detailu vyúčtování STS nikam nevede** - Doplněna návratová stránka pro tlačítko Zpět v detailu vyúčtování. <faicon fa fa fa-bug> (TR34727) **STS: Tlačítko "​Zpět"​ v detailu vyúčtování STS nikam nevede** - Doplněna návratová stránka pro tlačítko Zpět v detailu vyúčtování.
Řádek 37: Řádek 34:
 <faicon fa fa fa-bug> (TR32939) **Dotace: Chybně odešla zpráva EventEducationTermIsRealParticipationSet pro již uzavřenou dotaci** - Upravena procedura pro vyhodnocení stavu dotace, která zajišťuje rozesílání upozornění pro žádosti, u kterých není zadána skutečná účast na akci. <faicon fa fa fa-bug> (TR32939) **Dotace: Chybně odešla zpráva EventEducationTermIsRealParticipationSet pro již uzavřenou dotaci** - Upravena procedura pro vyhodnocení stavu dotace, která zajišťuje rozesílání upozornění pro žádosti, u kterých není zadána skutečná účast na akci.
  
-<faicon fa fa fa-bug> (TR35058) **GA: Nezobrazuje se ikona Check pri zakládání nové skupiny** - Na jediném místě ve skautisu ​chyběla po vypnutí starého designu skautISu ikona pro případy, kdy název skupiny není obsazen.+<faicon fa fa fa-bug> (TR35058) **GA: Nezobrazuje se ikona Check pri zakládání nové skupiny** - Na jediném místě ve skautISu ​chyběla po vypnutí starého designu skautISu ikona pro případy, kdy název skupiny není obsazen.
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR34725) **STS: Na detailu vyúčtování není vidět datum obdbobí, pro které je faktura vystavena** - Upravena šablona detailu faktury tak, aby se datum zobrazovalo korektně pro všechny měsíce roku, případně dojde k zalomení řádku. <faicon fa fa fa-bug> (TR34725) **STS: Na detailu vyúčtování není vidět datum obdbobí, pro které je faktura vystavena** - Upravena šablona detailu faktury tak, aby se datum zobrazovalo korektně pro všechny měsíce roku, případně dojde k zalomení řádku.
  
 <faicon fa fa fa-bug> (TR34729) **Kvalifikace:​ Komponenta pro nahrávání scanu dekretu reaguje až na druhý pokus** - Došlo k donastavení komponenty pro nahrávání scanu dekretů tak, aby vyhovovala všem prohlížečům. Obrázek dekretu se nyní načte ihned. <faicon fa fa fa-bug> (TR34729) **Kvalifikace:​ Komponenta pro nahrávání scanu dekretu reaguje až na druhý pokus** - Došlo k donastavení komponenty pro nahrávání scanu dekretů tak, aby vyhovovala všem prohlížečům. Obrázek dekretu se nyní načte ihned.
 +
skautis/nove-verze/11-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)