Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-3

skautIS (verze 11.3)

do provozu nasazeno: 18. 12. 2017 v 00:00
číslo verze: 11.3.0.27159

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR33542, 33222) Dotace: Úprava záložky odevzdání a vyúčtování - Došlo k přestavění celé stránky Odevzdání, potvrzení a kontrola - tedy poslední záložky dotací sloužící pro odevzdání vyúčtování. Jednak byl sjednocena podoba stránky. Jednak bylo upraveno chování zadávání vyjádření revizní komise a byla zavedena možnost vrácení vyúčtování k opravě. V rámci toho také vznikla nová informační zpráva o vrácení vyúčtování k doplnění.

(TR33404) Jednotky: Kontrola kvalifikací vedoucích oddílů kmene dospělých - Na základě nově schválených předpisů došlo k zavedení nových kontrol kvalifikacích vedoucích oddílů kmene dospělých.

(TR32849) Funkce: Nová možnost přidání činovnické funkce nezletilým osobám - Na záákladě novely Organizačního řádu byl skautis rozšířen o možnost přidat vybrané činovnické funkce také nezletilým osobám.

(TR31717) Jednotky: Omezení věku členů a typu členství v klubech dospělých a zvláštních OJ - Na základě platných předpisů došlo k omezení možnosti členství nezletilých osob v jednotkách typu: kmen dospělých. - Byly upraveny možnosti založení členství u zvláštních organizačních jednotek. Nyní tedy lze u vybraných ZvOJ reigstrovat rovněž řádné členy, u vybraných ZvOJ je možné registrovat nezletilé osoby.

(TR31716) Registrace: Úprava registračních kontrol pro registraci 2018 - Opět z důvodu platnosti novely Organizačního řádu došlo k úpravě registračních kontrol pro: - funkci vedoucího jednotky a jeho zástupce (netýká se vedoucích oddílů) - kontrolu věku členů ve zvláštních OJ - kontrolu řádného členství ve zvláštních OJ - kontrolu věku členů jednotek typu: kmen dospělých

Vylepšení a změny

(TR33104, 33077) Menu: Nastavení názvů stránek a záložek u táborů a v registru OJ - Proběhla revize názvů stránek a záložek v agendě táborů a v agendě registru OJ. Jejich nová podoba by měla usnadnit pohyb v celé agendě.

(TR33322) skautIS: Vyponout starý design - Definitivně byl vypnut starý design skautIsu a provedeny s tím související úpravy v designu, ale i fungování systému.

(TR32851) Funkce: Úprava stránky Funkce dle nových pravidel designu - V rámci přechodu skautISu na nový design došlo k úpravě stránky „Funkce“ tak, aby odpovídala podobě nového designu..

Opravy

(TR33372) Tábory: Oprava překlepu - Opraven překlep u zadávání počtu osobodnů.

(TR33273) Dotace: Nelze přidat další doklad vyúčtování - Opraveno chování přidávání nových dokladů dp vyúčtování dotací.

(TR33359) Majetek: Položka skladu se nezobrazuje v tabulce půjčitelného majetku - Došlo k opravě chování zobrazení položek určených jednotkami k zapůjčení.

(TR33371) Můj skautIS: Nelze odstranit položku oblíbených stránek - Došlo k opravě možnosti přidávat a mazat položky oblíbených stránek. možnost jejich řazení a přejmenování zůstala beze změny.

(TR31110) STS: Pověřená osoba STS nemá oprávnění zobrazit záložku STS u osoby - Upraveno chování skautisu u osob, které mají dvě přihlášky do STS tak, aby bylo možné zobrazovat detaily čísel v STS.

(TR31110) [24.1.2018] Časopisy: Vyhodnocení časopisu zdarma z registrace - Již se správně vyhodnocuje nárok na časopis zdarma, pokud je osobě ručně přidán po odevzdání registrace, ze které má nárok na časopis zdarma a osoba má zároveň nejen řádné/čestné členství, ale i v nějaké jednotce hostuje.

(TR34856) [21.12.2017] Dotace - Opraveno zadávání skutečné účasti na vzdělvacích akcích..

(TR34897) [21.12.2017] Dotace - Opraveno chybné načítání kontrol chyb ve vyúčtování dotací.

(TR34849) Dotace - Upraveno načítání závěrečného rozpočtu dotací prostřednictvím oprávnění Read-Grant.

(TR34874) [22.12.2017] Dotace - Opraveno ukládání hodnot závěrečného rozpočtu a možnost editace již odevzdaných žádostí.

(TR34811) [22.12.2017] Moje úkoly - Opraveno zobrazení ikony v tabulce úkolů osob po vypnutí starého designu skautISu.

(TR34631) [19.12.2017] Uvítací balíčky - Opraveno nezasílání uvítacích balíčků pro vybrané funkce.

(TR34872) [21.12.2017] Osoby - Po nasazení předchozí verze řádné verze došlo k opravě zakládání členství.

(TR34726) [13.12.2017, 2.1.2018] Registrace - Opraveno načítání podřízených jednotek v rámci registrace.

(TR34630) [13.12.2017, 13.12.2017] Osoby - Opraveno vyhledávání osob prostřednictví oprávnění READ-Person-Contact.

skautis/nove-verze/11-3.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)