Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-1

skautIS (verze 11.1)

do provozu nasazeno: 1.9.2017 v 00:12
číslo verze: 11.1.0.25985

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(spuštěno) Dotace (9300): Žádosti o dotace na opravy a údržbu - v ostrém provozu spuštěn ve skautISu systém pro podávání a správu žádostí o dotace 9300 na opravy a údržbu skautských staveb.

(TR30917) Dotace (9300): Nové kontroly pro žádosti - v žádosti o dotaci na údržbu a opravu staveb byly přidány nové kontroly, důležitá upozornění se zobrazují i u vyplňovaného rozpočtu.

(spuštěno) Dotace (9800): Žádosti o dotace na neorganizovanou mládež - v ostrém provozu spuštěn ve skautISu systém pro podávání a správu žádostí o dotace 9800 na akce pro neorganizovanou mládež.

(TR30920) Dotace (9800): Nové kontroly pro žádosti - v žádosti o dotaci na akce pro neorganizovanou mládež byly přidány nové kontroly, důležitá upozornění se zobrazují i u vyplňovaného rozpočtu a tabulky dílčích akcí.

(TR30916) Dotace: Stránka kontrol před odevzdáním žádosti - vytvořena nová stránka s přehledem kontrol a varování, která je v žádosti o dotaci nutné vyřešit před odevzdáním žádosti na ústředí.

(TR30859) Kvalita: Nová navigace mezi výsledky - byly vytvořeny nové záložky v designu nového skautISu, které slouží ke snadnému zobrazování a přepínání mezi jednotlivými typy výsledků hodnocení kvality.

(TR30549) Externí aplikace: Správa balíčků oprávnění - v rámci administrace skautISu mohou správci systému nově vytvářet balíčky oprávnění, které lze pak přiřazovat externím aplikacím a webům napojeným na skautIS.

(spuštěno) Kvalifikace a vzdělávací akce - v souvislosti s účinností nového ŘVČČJ a směrnice k OČK byly k 1.9.2017 aktualizovány kvalifikace (např. nová OČK či ZVKD), oprávněným držitelům přiděleny tyto nové kvalifikace a také upraveny názvy vzdělávacích akcí a kvalifikací ve skautISu.

Vylepšení a změny

(TR30058) UserReport: Zpětná vazba v menu - každý uživatel skautISu může snadno poslat podnět na novou funkci či vylepšení skautISu pomocí ikony v hlavním menu; na stránkách se již nezobrazuje „překážející“ tlačítko vpravo

(TR30861) Kvalita: Grafika a UX stránek výsledků - upravena grafika a UX na stránkách s jednotlivými typy výsledků hodnocení kvality.

(TR30860) Kvalita: Podoba srovnání s ostatními - vylepšena podoba stránky se srovnáním mých výsledků s ostatními.

(TR30862) Kvalita: Souhrnné výsledky - do přehledů o účasti na hodnocení kvality jsou nově započítávány jen oddíly mladších členů, neboť pro jiné typy oddílů není hodnocení kvality dostupné.

(TR30855) Kvalita: Hledání hodnocení kvality - vylepšena podoba stránek s tabulkami hodnocení kvality a jejich ovládacích prvků.

(TR30864) Kvalita: Rozlišení podtypu hodnocení jednotky - v přehledech hodnocení kvality nadřízených jednotek nově snadno rozlišíte, jaký ústřední orgán byl hodnocen. Můžete se podívat, jak se hodnotilo Náčelnictvo, Výkonná rada či Kancelář ústředí a již to nebude jen obecné „ústředí“.

(TR30035) STS: Rozšířen QR kód pro platbu faktury - nově je v QR kódu uváděn i název TDC, kterému je za služby placeno; pokud toto mobilní aplikace vaší banky podporuje, údaj se sám vyplní.

(TR30677) STS: Přihlášené osoby do STS jednotky - pověřená osoba v seznamu přihlášených osob do dané jednotky v STS nově vidí jen osoby, které mají nějaké aktivní telefonní číslo, nebo číslo v převodu.

(TR28450) STS: Fakturační adresa - ve všech případech je na faktury za STS již přebírána aktuální adresa bydliště dané osoby nebo adresa sídla dané organizační jednotky.

(TR30704) SE: Formulář plné moci - došlo k úpravě a doplnění nových údajů společnosti TGI na PDF formulář plné moci, který se podepisuje při vstupu do Skautské energie.

(TR29889) G Suite: Správa Goodle skupiny - na stránkách pro správu Google skupiny se nově zobrazuje tlačítko pro rychlý návrat na seznam všech G Suite služeb dané jednotky; zároveň se na těchto stránkách správně zobrazuje v menu strom jednotky (odpovídá aktuální jednotka).

(TR30058) Design: Starý design - možnost dočasného zobrazení starého designu byla přesunuta až do menu přihlášeného uživatele; ke konci roku 2017 bude starý design zcela vypnut.

(TR30548) Externí aplikace: Seznam registrovaných aplikací - nově je seznam registrovaných aplikací jako chytrá tabulka s novými filtry a umožňuje zobrazovat i kontaktní osoby a jednotky, ke kterým jsou aplikace registrovány.

(TR30550) Externí aplikace: Detail registrované aplikace - doplněny nové položky kontaktní osob a jednotka, které k registraci aplikace náleží; zrušeny již nepoužívané údaje individuálních informací na přihlašovací stránce; vylepšena podoba detailové stránky.

(TR30551) Externí aplikace: Správa oprávnění aplikace - vylepšena podoba záložky pro správu oprávnění aplikace; doplněno přidávání balíčků oprávnění; jednotlivá oprávnění se dají přidávat pomocí filtrovatelného combo boxu.

(T30923) Dotace (9800): Uzamčení údajů po odevzdání žádosti - jakmile je žádost o dotaci na akce pro neorganizovanou mládež odevzdána na ústředí, nejde již editovat běžné údaje v žádosti; je však v případě potřeby i nadále možné změnit vedoucího a hospodáře projektu, případně rámcový termín realizace.

(TR30922) Dotace (9300): Uzamčení údajů po odevzdání žádosti - jakmile je žádost o dotaci na údržbu a opravu skautských staveb odevzdána na ústředí, nelze v ní již nic měnit.

(TR30167) Dotace (9300): Přílohy žádosti v novém úložišti - k žádosti o dotaci na údržbu a opravy skautských staveb lze přikládat i větší přílohy a ty jsou skladovány v rámci chytrého cloud úložiště skautISu.

(TR31140) Dotace (9300): Údaje o stavbě - upravena podoba textových polí pro zadávání údajů o stavbě a pozemku.

(T30877) Dotace: Schvalování dotace ústředím - vylepšena podoba stránky a editace částky při schvalování žádosti o dotaci ústředím.

(TR30900) Dotace: Název projektu - upravena podoba textového pole názvu projektu a jeho editace pro všechny typy dotací.

(TR30840) Login Page: Zrušení aplikační stránek - v projektu přihlašovací stránky byly zrušeny historické aplikační stránky včetně jejich starého adresáře.

(TR30562) Systém: Automatické exporty dat - v nastavování systémových exportů se ve výběru zobrazují již jen šablony určené pro exporty dat.

[4.9.2017] (nastavení) STS: Zprávy ze skautISu - předměty všech zpráv týkajících se STS (včetně těch ohledně fakturace) jsme doplnili na začátku o prefix „[STS] “, takže nyní si snadno může kdokoli nastavit v mailu automatické filtry a pravidla pro třízení pošty týkající se právě STS.

[12.9.2017] (TR31245) STS: Odkazy v menu - odkazy „Moje STS“ nově vedou na záložku se seznamem telefonních čísel v STS a možnosti změny služeb, místo dřívějšího přidávání nových čísel.

[12.9.2017] (TR31245) STS: Přijímání nových čísel - je dočasně pozastaveno a místo možnosti podat novou přihlášku do STS se zobrazuje informační upozornění. Pro současné uživatele STS se vůbec nic nemění a vše je plně funkční.

[21.9.2017] (TR31356) Systém: Návštěvnost stránek skautISu - upraveny kódy pro sledování návštěvnosti skautISu a doplnění speciální metriky pro stránky pro podání přihlášky do Skautské energie z mailové pozvánky.

Opravy

(TR30861) Kvalita: Srovnání s ostatními - opraven výpočet a vykreslení krabicového grafu srovnání s ostatními, aby započítával jen odpovídající hodnocení kvality.

(TR30062) Dotace: Ústřední oprávnění - vyřešen problém s oprávněním správce dotací týkající se některých zaměstnanců ústředí.

(TR30941) Hospodářské výkazy: Přístup zamítnut - opravena chyba, kdy při odevzdávání a potvrzování účetní závěrky se chybně zobrazovalo upozornění o zamítnutém přístupu, přestože se operace správně provedla.

(TR31058) Dotace (9800): Tabulka dílčích akcí - opraven způsob vyhodnocování zadaných údajů, aby v případě nevyplnění jednoho z počtu účastníků akce, systém s hodnotou pracoval jako při zadání číslice nula.

(TR30095) Systém: Zálohování serveru - opravena chyba v zálohovací službě, která v případě chyby vzdáleného úložiště v některých případech mohla zablokovat automatické zálohování.

[4.9.2017] (TR31135) Osoba: Zobrazení účasti na akcích - pokud byla akce zrušena, již se správně nezobrazuje v seznamu účastí osoby na dané záložce u osoby.

[5.9.2017] (TR31200) VzA: Zpráva pro schválení dotace - opraven odkaz pro ústřední schválení dotace a doplněna grafika zprávy.

[5.9.2017] (TR31178) Systém: Slučování osob - vyřešena chyba znemožňující dokončení sloučení osob automatickým serverovým pluginem.

[5.9.2017] (TR31216) Dotace: Informace o zatím ne/schválené dotaci - na záložce „Informace o dotaci a zálohách“ se nahoře v modrém infoboxu již správně zobrazuje příznak ano/ne ohledně „schválení žádosti o dotaci“.

[7.9.2017] (TR31246) Dotace: Nenulové PDF rozhodnutí o dotaci na VzA - opravena chyba, která omylem do PDF rozhodnutí vložila u vzdělávací akce nulovou částku místo schválené částky na osobu a den; opravena i dotčená 4 existující PDF rozhodnutí; doplněna grafika zprávy zasílané k rozhodnutí.

[3.10.2017] (TR31328) Systém: Správa externích aplikací - vyřešen problém s nemožností úplně smazat už zrušenou externí aplikaci.

[3.10.2017] (TR31633) Systém: Oprávnění externích aplikací - opraven datový typ chybně omezující délku akce, která tak nebyla možná do externí aplikace přidat.

[3.10.2017] (TR31488) VzA: Vystavení dekretu dle věku a termínu zkoušky - opravena podmínka kontrolující minimální věk absolventa zkoušky správně přesně dle termínu zkoušky i pro hraniční věkové termíny.

[3.10.2017] (TR31330) Dotace: Zpráva s odkazem pro schválení - opraveno vkládání správné hodnoty dle klíče z šablony zprávy pro schválení vzdělávací akce a dotace.

skautis/nove-verze/11-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)