Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:11-0

skautIS (verze 11.0)

do provozu nasazeno: 8.8.2017 v 1:42
číslo verze: 11.0.0.25221

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR29834) Uživatel: Nastavení rolí - uživatel může nastavovat u svých používaných rolí nově nejen viditelnost a pořadí, ale také barvu jednotlivých rolí; role mají v základu přednastavené barvy dle typu role.
(podrobnosti k této funkci: Nastavení rolí uživatele)

(TR25012) Login page: Zcela nová přihlašovací stránka - nově je přihlašovací stránka v nové grafice; vhodně přizpůsobena pro desktop/tablet/mobil; nově a lépe vyřešeny formuláře pro registraci uživatele, aktivaci účtu i změnu zapomenutého hesla; přihlašovací stránka zobrazuje aktuality a také návody k formulářům

Vylepšení a změny

(TR30060) Tábory: Tabulka účastníků tábora - v tabulce byl vhodněji umístěn přepínač „ano/ne“ u filtru skutečné účasti

(TR29660) Kvalita: Doporučené akce ke zlepšení - došlo k přejmenování tlačítka pro stažení doporučení v PDF a doplnění názvů a záložky na stránce

(TR29659) Kvalita: Srovnání s ostatními - odebrání tohoto typu přehledu pro ústředí, kde to nedává smysl

(TR29661) Kvalita: Hledání hodnocení a tlačítko zpět - upraveno chování vyhledávání tak, aby po návratu přes tlačítko „Zpět“ si stránka pamatovala poslední nastavení hledání

(TR29662) Kvalita: Filtry nad tabulkami hodnocení - vylepšeno formátování přepínače filtru „včetně jednotek, které hodnocení neprovedly“

(TR30443) Webové služby: Vodní skauti v tabulce kluboven pro nábory - do WS funkce OrganizationUnit⇒AdvertisingSummary byl přidán boolean příznak, zda jde či nejde o vodní skauty (IsWater)

(TR30157) STS: Formulář T-Mobile - aktualizován interní formulář dohody o převodu čísla (verze formuláře 1.7.2017)

(TR30150) STS: Formulář T-Mobile - aktualizován interní formulář objednávky nového čísla (verze formuláře 1.7.2017)

(TR29925) Dotace (9300 a 9800): Navigace mezi záložkami - přidána tlačítka pro doporučený pohyb mezi záložkami dotací na údržbu staveb a neorganizovanou mládež

(TR30690) Dotace (9300 a 9800): Navigace mezi záložkami - doplněna další tlačítka pro doporučený pohyb mezi záložkami dotací na údržbu staveb a neorganizovanou mládež, upraveny ikony

(TR30117) Dotace (9300 a 9800): Úprava UX založení a detailu - upraveno formátování a možností editace vybraných základních údajů o dotaci na údržbu staveb a neorganizovanou mládež

(TR30116) Dotace (9300): Změny na záložce údajů o stavbě - vylepšeno chování a rozložení prvků na stránce údajů o stavbě v rámci žádosti o dotaci (rozpočet projektu, přílohy žádosti + práce s přílohami, editace komentářů a popisů)

(TR30108) Dotace (9300): Vyhodnocení stavebního projektu - doplněna nápověda, nové ovládací prvky a lepší editace textu vyhodnocení

(TR30107) Dotace (9300): Závěrečný rozpočet staveb - přepracována podoba a editace závěrečného rozpočtu v souladu s UX pravidly skautISu, vylepšení editace komentáře rozpočtu

(TR29923) Dotace (9800): Založení nové žádosti na neorganizovanou mládež - stránka doplněna o novou grafiku dle pravidel UX skautISu, upravena tlačítka a formulářová pole pro název, rok a dobu realizace projektu, stránka doplněna o nápovědu a vyznačení povinných položek

(TR29924) Dotace (9800): Změny při zakládání žádosti neorganizované mládeže - vylepšena podoba formuláře a zadávání vedení projektu, umístění rozpočtu na záložku projektu, zpřehlednění stránky a úprava prvků podle pravidel UX skautISu

(TR29928) Dotace (9800): Změny v podobě rozpočtu neorganizované mládeže - doplněna jednotná podoba komentáře rozpočtu, upraveny názvy v rozpočtu

(TR30684) Dotace (9800): Vylepšení v rozpočtu neorganizované mládeže - upravena podoba chytrého zadávání rozpočtu a komentáře rozpočtu

(TR29927) Dotace (9800): Tabulka dílčích akcí neorganizované mládeže - byla vytvořena nová podoba tabulky pro zadávání dílčích akcí a účasti na ní, tabulka provádí při zadávání kontroly správnosti údajů

(TR29927) Dotace (9800): Změny v podobě záložky projektu neorganizované mládeže - doplněna nápověda, vylepšeno zadání charakteristiky projektu a do stránky vložena chytrá tabulka dílčích akcí, bylo umožněno editovat některé údaje o žádosti i po jejím odevzdání na ústředí

(TR30029) Dotace (9800): Odevzdání žádosti na ústředí - bylo doplněno o nové kontroly a zobrazení validačních hlášek

(TR29930) Dotace (9800): Vyhodnocení projektu neorganizované mládeže - přepracována podoba stránky, přidána komplexní tabulka pro zaznamenání realizovaných dílčích částí akcí a účasti na ní, prostor pro zadání slovního hodnocení akce, upravena zobrazovaná nápověda

(TR29929) Dotace (9800): Závěrečný rozpočet neorganizované mládeže - přepracovaná podoba a ovládání rozpočtů, doplněna možnost načtení položek z předpokládaného rozpočtu, vylepšení editace komentáře rozpočtu

(TR30692) Uživatel: Nastavení rolí - rozšíření - došlo k rozšíření funkčnosti a lepšího ovládání s využitím JavaScriptu, v administraci umožněno nastavení defaultních barev rolí pro všechny uživatele

[18.8.2017] (TR30939) Login page: Vylepšeno mobilní přihlašování - upravena zpětná kompatibilita pro adresu mobilní přihlašovací stránky a doplněna možnost v konfiguraci vynutit mobilní zobrazení pro některé aplikace dle registrace AppID

[18.8.2017] (TR30997) Systém: Přepracován systém prodlužování přihlášení uživatele - zaveden nový asynchronní způsob udržení přihlášeného uživatele pro situace, kdy na stránce neprojevuje žádnou činnost, současně byl vyřešen konflikt DevExpress Gridu a původní funkce Ping (využívá se pro speciální IP adresy a pro některé stránky dlouhých formulářů).

Opravy

(TR29794) Osoby a jednotky: Poznámka u kontaktu - poznámka se již správně uloží i když je hodnota prázdná, tedy bez textové poznámky

(TR30481) Jednotky: Změna sídla a souhlas - pokud objekt vlastní jednotka není chybně vyžadován souhlas vlastníka; validační hlášky se správně zobrazují dle situace

(TR30394) Tábory: Stránka rozpočtu - již se správně chová přesměrování a callback na stránce rozpočtu

(TR30448) STS: Ústřední export faktur do Money - soubor se vygeneruje a již jde stáhnout

(TR30395) STS: Detailní výpis služeb - na stránce vyúčtování telefonního čísla (v rámci detailu faktury) jde opět stáhnout soubor s detailním vyúčtováním

(TR30412) STS: Stažení faktury - opravena chyba znemožňující stažení měsíční faktury za STS

(TR30352) STS: Požadavky na změny u čistě datových SIM - odesílání zadaných změn již funguje správně se sestaví a odešle zpráva na T-Mobile

(TR30164) STS: Data v tarifu - při zakládání nového čísla v STS se již správně u příslušných tarifů zaznamená i integrovaný datový balíček, který lze následně navyšovat v rámci čerpání FUP

(TR29774) Tábory: Editace dotazníku k táborům a vyhledávání osob - opravena chyba, kdy v rámci jednoho střediska vedoucí různých oddílů mohli editovat dotazník k tábořišti; opravena možnost vyhledání osoby účastnící se tábora i podle RČ

(TR30610) VzA: Dekrety - absolventské listy - opravena chyba generování data udělení na absolventský list

(TR30504) VzA: Dekrety - čekatelská zkouška - opravena chyba v podobě číslování dekretů vydávaných pořádající OJ a ne ústředím

(TR30802) VzA: Dekrety - zdravotnické kurzy - opravena chyba generování data udělení zdravotnických dekretů

(TR30474) VzA: Dekrety - zdravotnické kurzy - stahovaná PDF dekretů již nehlásí chybu souboru, ale jdou běžně otevřít

(TR30608) VzA: Datum složení zkoušky - vyřešen problém s nemožností v některých případech zadat datum složení zkoušky

(TR30803) VzA: Rozpočty vzdělávací akce - na hlášence vzdělávací akce se opět v plném rozsahu zobrazují zadané rozpočty a také informativní přehled nároku akce na dotaci - pro případnou žádost

(TR30611) Kvalifikace: Nahrávání skenu dekretu - vyřešen problém s nemožnosti osob samostatně si nahrát do skautISu ke kvalifikaci sken dekretu

(TR30033) Dotace: Dotované doklady v celých Kč - opravena kontrola dotované částky a její uvádění v celých Kč

(TR30742) Dotace (9800): Tabulka dílčích akcí - vyřešen problém s nemožností editovat tabulku a nefunkčnosti JavaScriptu

(TR30744) Dotace (9800): Editace žádosti vs. charakteristika projektu - opravena chyba, kdy při uložení změny v základní žádosti došlo chybně k vymazání textu charakteristiky projektu neorganizované mládeže

(TR30743) Dotace (9300): Umístění komentáře rozpočtu - opraveno správné umístění komentáře k rozpočtu žádosti o stavební dotaci

(TR30036) Kvalita: Založení hodnocení vzdělávací akce - opravena chyba znemožňující založení hodnocení kvality proběhlé vzdělávací akce či rádcovského kurzu

(TR28123) Webové služby: Fotografie členů týmu vzdělávací akce - vyřešeno vracení a zobrazování fotek členů týmu v případě uložení dat v cloudu; využíváno např. v databázi akcí na Křižovatce

(TR28575) Serverová služba: Kontrola příznaků VzA - vyřešeny neplatné příznaky v logu služby u vzdělávacích akcí

(TR30056) Serverová služba: Log chyb - opraveno vyhlašování chyby při problémech s mazáním slučované osoby

(TR29946) Serverová služba: Nastavení - vyřešen problém s načítáním nastavení, stavu cloudu

(TR30558) Serverová služba: Logování v testu - opravena chyba v datech testovacího skautISu logující opakovaně chybu

[9.8.2017] (TR30839) Uživatelé: Přístup na záložku Účet a role ve skautISu - opravena chyba znemožňující vedoucím/adminům jednotek zobrazení záložky pro nastavení oprávnění osob ve skautISu

[9.8.2017] (TR30814) Login page: Mobilní verze přihlašování - opravena chyba znemožňující přihlášení v SFN a aplikacích používající adresu staré přihlašovací stránky

[11.8.2017] (TR30814) Webové služby: Mapa kluboven s náborovými údaji - opravena chyba, kdy nebyla vracena data při volání s parametrem jednotky funkcí AdvertisingSummary

[15.8.2017] (TR30910) Dotace (9800): Zobrazování dat v tabulce dílčích akcí - opraveno občasné nezobrazení celkově vypočtených osobodnů, případně zobrazení hlášky o obnovení a neuložení zadaných dat

[16.8.2017] (TR30876) Dotace (9800): Zobrazení vyhodnocení projektu s rolí jednotky - vyřešena chyba, kdy vedoucí/admin žádající nemohl zobrazit záložku Vyhodnocení projektu dotace na neorganizovanou mládež

[18.8.2017] (TR30879) Dotace (9300 a 9800): Stažení PDF rozhodnutí a jeho potvrzení - opravena chyba, kdy nebylo možné v roli jednotky ani ústředí stáhnout PDF rozhodnutí o dotaci a provést jeho potvrzení za OJ

[30.8.2017] (databáze) Kvalita: Číslování oblastí - opraveno (doplněno) celé číslování bodů v dotazníku hodnocení kvality pro typy hodnocení aktualizované během roku 2017.

skautis/nove-verze/11-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)