Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:10-8

skautIS (verze 10.8)

do provozu nasazeno: 17.2.2017 v 0.22
číslo verze: 10.8.xxxxx

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

(TR25236) Úprava podoby stránky hospodářského výkazu - Byla upravena základní stránka s přehledem hospodářských výkazů jednotky tak, aby stránka odpovídala novému designu. V rámci úprav bylo přepracován a přesunut box pro vkládání hospodářských výkazů. (Moje jednotka > hospodářské výkazy | vedoucí jednotek, hospodáři, členové)

(TR25645) Úprava podoby stránky hospodářského výkazu - Došlo ke změně zobrazení detailu hospodářského výkazu. Nově je celý výkaz rozdělen na dvě části - samostatné tabulky pro oba typy účetnictví. Důvodem bylo zpřehlednění zadávaných údajů ve výkazu. Detail výkazu byl přepracován tak, aby odpovídal pravidlům nového designu - úprava tlačítek, změna řazení jednotlivých částí, přepracována upozornění a informační boxy. (Moje jednotka > Hospodářské výkazy > Detail výkazu)

(TR25648) Výběr položek, které budou součástí hospodářského výkazu - U jednoduchého účetnictví lze nově vybrat, které části výkazu, který je celý tvořen ve skautISu, se budou odesílat spolkovému rejstříku. Konkrétně byl zaveden přepínač, jehož pomocí lze říci, zda se zasílá celý výkaz, nebo jeho součástí budou pouze části Majetek a závazky. V souvislosti s výběrem bylo upraveno vkládání správného typu výkazu do ústředních agend a bylo umožněno jednotkám stažení obou typu výkazů (pouze v případě, že byla vybrána zkrácená verze). (Moje jednotka > hospodářské výkazy > detail výkazu)

(TR25235) Úprava při zakládání hospodářského výkazu - Při zakládání nového výkazu skautIS defaultně nabízí ideální rok, čili rok, pro který se bude nejpravděpodobněji výkaz zakládat. Rok lze mimo přepisu změnit také pomocí posuvníku. Výkaz se po založení zobrazuje ihned v editačním modu pro zadávání hodnot. Do buněk lze hodnoty zadávat ihned po kliknutí do buňky. Posun napříč buňkami je možný klávesou TAB. Možné chyby výkazu se zobrazují až po odevzdání výkazu. Původní zobrazení chyb ihned od založení výkazu bylo matoucí, neboť výkaz do té doby neobsahoval žádné hodnoty. (Moje jednotka > hospodářské výkazy)

(TR25242, 25650) Úprava exportů hospodářských výkazů - v rámci všech úprav vyhovujících novému uspořádání výkazů došlo k příslušné opravě exportů výkazů. Změny se týkaly zejména jednoduchého účetnictví, které nyní umožňuje vkládat do spolkového rejstříku výkaz v podobě pouze „Majetek a závazky“. (Moje jednotka > hospodářské výkazy > detail výkazu)

Vylepšení a změny

(TR24878) Tábory: Pro lepší přehled odevzdávání skutečnosti táborovýchhlášenek se ve sloupci „Skutečnost odevzdána“ objevuje také datum odevzdání skutečnosti.

Opravy

(TR25720) Menu - Opravena nemožnost měnit vstoupit do menu změny pořadí záložek menu.

(TR25748) Jednotka - Upraveno zobrazení úpravy údajů o jednotce v části sídla.

(TR25658) Zprávy - Opraveno chybné rozesílání informačních zpráv po autorizaci časopisu u nadřízených jednotek a řešení zobrazení historických časopisů jednotky.

skautis/nove-verze/10-8.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)