Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:1-9-1

skautIS (verze 1.9.1)

do provozu nasazeno: 4.3.2010 v 19.00
číslo verze: 1.9.1.30482

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

Nové funkce

Počty registrovaných členů dle typu členství, výchovných kategorií a věku (jednotka ⇒ registrace ⇒ tlačítko „Počet členů“) - zcela nová možnost zobrazení podrobného počtu členů příslušené jednotky, kteří byli v rámci registrace registrováni v Junáku - přehled obsahuje 3 různé tabulky přehledů (počty dle typu členství, počty osob v jednotlivých výchovných kategoriích a počty dle věků osob) - všechny 3 přehledy je možné exportovat do CSV (tedy např. do Excelu)

Automatické doplňování výchovné kategorie a pohlaví z RČ (formulář pro přidávání nového člena) - tlačítko „Načíst RČ“ nově funguje tak, jak většina uživatelů očekává, stačí zadat RČ a po jeho stisku dojde k automatickému doplnění data narození, pohlaví a výchovné kategorie (pokud lze z RČ určit) a zároveň se rovnou provede kontrola, zda daná osoba je či není v Junáku již registrována a případně se nabídne tlačítko pro zažádání o převod osoby (je-li to nutné)

S přechodem osoby do jiné jednotky přecházejí i časopisy (při přechodu osoby, přehled časopisů osob u konkrétní jednotky) - pokud je osoba převedena do jiné jednotky („upravit členství“ ⇒ „změna jednotky“), tak dojde i ke správnému převodu časopisů, které má osoba objednána a to dle následujícíh pravidel: - časopis zdarma musí změnit jednotku, stejně jako člen; časopis Skauting zdarma, který je přidělen původní jednotkou, má být ukončen (aby se uvolnil pro jinou osobu v původní jednotce), pokud je přidělen nějakou jinou jednotkou, nic se s ním neděje - časopisy placené - dosud neautorizované, budou převedeny k nové jednotce stejně jako člen - časopisy placené - již autorizované, zůstanou tak, jak jsou, neboť osoba je s největší pravděpodobností již zaplatila svému původnímu středisku a je tedy v pořádku, že časopisy budou fakturovány původní jednotce

Nová podoba hospodářských výkazů (jednotka ⇒ hospodářské výkazy ⇒ založit HV pro předchozí rok) - v rámci registrace 2010 je nutné odevzdat i hospodářský výkaz OJ za rok 2009, jejich podoba se však proti předchozím letům trošku změnila (nově jsou u některých položek vytažené ještě podpoložky, které mají informační hodnoty pro Junák) - dochází k některým základním kontrolám zadaných údajů; všechny částky je nutné zadávat V TISÍCÍCH (na to systém upozorňuje i zobrazením poučení na začátku hospodářského výkazu) - hospodářský výkaz je možné založit jak v době tvorby registrace členů a jednotek, tak i po odevzdání registrace (což platí i letos; je tedy možné mít odevzdanou registraci 2010 a teprve potom založit hospodářský výkaz za rok 2009)

Odevzdávání hospodářských výkazů (nejen ukládání) a zobrazení HV podřízených jednotek (jednotka ⇒ hospodářské výkazy ⇒ zobrazit konkrétní hospodářský výkaz) - každá jednotka založí svůj hospodářský výkaz a pak může kdykoliv hodnoty doplnit a uložit pomocí tlačítka „Uložit“ - teprve, až když si je jednotka jista, že má svůj hospodářský výkaz vyplněn opravdu správně, klikne na „Odevzdat“ a po odsouhlasení upozornění svůj výkaz odevzdá - po odevzdání již není možné hospodářský výkaz editovat! - nadřízené jednotky (okresy, kraje, ústředí) se mohou dívat na stav odevzdávání hospodářských výkazů podřízených jednotek a to pomocí tlačítka „Podřízené jednotky“, které se zobrazuje AŽ VE VLASTNÍM HOSPODÁŘSKÉM VÝKAZU VOJ (VOJ tedy založí prázdný HV pro daný rok a pak se již může dívat na stav podřízených HV pro daný rok)

Opravy

na stránce s přehledy odvodů (Jednotka > Registrace > Spočítat odvody) se zobrazuje nadpis obsahující číslo a název jednotky

všude je možné zadávat i vyhledávat dle RČ s i bez lomena, systém si věc sám předělá na RČ s lomenem, které je považováno za základní tvar

po úspěšném odeslání žádosti o převod osoby se nově zobrazuje informační hláška o této skutečnosti

opraveno oslovení „Vážený bratře / Vážená sestro“ v e-mailu s výsledkem žádosti o převod osoby, aby správně odpovídalo pohlaví žadatele

při registraci „po termínu“ se v seznamu správně zobrazují jen osoby, které byly skutečně v době odevzdání řádné registrace členy, ale nebyli registroáni

faktury za časopisy (budou zasílány na konci kalendářního roku) se správně generují jen pro střediska a ZvOJ souhrnně za všechny podřízené oddíly a družiny

Systémové úpravy

při potvrzování žádosti o převod lze nově přímo ve skautISu změnit datum požadovaného převodu, výchovnou kategorii i typ členství

nové limity příloh Skautign ZDARMA pro ústředí (100 ks) a pro střediska (3 ks)

v administraci je nová možnost uvolnit cache aplikace, a tak docílit toho, že se zaktualizují veškeré „pevné“ číselníky v systému, které byly v databázi modifikovány (např. typy kvalifikací, seznam bank, …)

možnost hromadného stažení všech faktur v jednom ZIP archivu do účetního software S3 Money

drobné úpravy v CSS pro zajištění různých vzhledů ostré a testovací verze skautISu

skautis/nove-verze/1-9-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)