Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:kvalita

Hodnocení kvality

» Menu: Hodnocení kvality

Co je hodnocení kvality?

Vaše sebehodnocení, při kterém si můžete zjistit, jak na tom jste a díky tomu lépe poznat svoje silné a slabé stránky a vědět, na co se zaměřit ve svém dalším rozvoji.

skautIS je připravený na to, že při hodnocení kvality jde hlavně o diskusi a vyjasnění názorů, pohledů a přístupů v rámci týmu, který hodnocení provádí. Proto je samozřejmě nejlepší, pokud má každý člen týmu čas své vlastní hodnocení si promyslet a zaznamenat. A to ještě předtím, než se pustí do diskuse a srovnávání svých názorů s ostatními.

Při použití papírového hodnocení se toho dosáhne snadno – každý si vyplní svůj papír a pak se to vzájemně porovná. Podobného efektu se dá dosáhnout i ve skautISu. A porovnání navíc proběhne automaticky. Stačí použít funkci takzvaného „individuálního hodnocení“.

Druhy hodnocení

  • Nové hodnocení - hlavní hodnocení jednotky nebo akce, které při společné diskuzi vyplňuje společně celý tým/rada jednotky či akce. Přímo toto hodnocení může založit a souhrnně vyplnit uživatel v roli vedoucí/​admin ​jednotky ​či vedoucí vzdělávací akce.
  • Nové individuální hodnocení - slouží k předvyplnění daného hodnocení jednotky či akce pro jednotlivce, jako individuální vstup osob pro následné společné vyplnění celkového hodnocení kvality; individuální hodnocení kvality vyplňuje každý sám a tyto odpovědi pak lze anonymně (bez znalosti toho, kdo jak odpovídal) načíst do společného hodnocení; pro vyplnění je potřeba role aktivního činovníka, člena týmu vzdělávací akce či role hodnotitele kvality.

Vyhodnocení

Je velmi jednoduché. Jakmile máte všichni dohodnoceno uzavřete hodnocení a skautIS následně všechno spočítá a ukáže výsledky. Jak s výsledky naložíte je již na vás.

Jak s hodnocením pracovat si můžete přečíst na křižovatce Metodika hodnocení

Co všechno skautIS při odevzdání hodnocení zobrazí naleznete v sekci vyhodnocení

skautis/kvalita.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)