Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:jednotka:zakladni-udaje

Základní údaje jednotky

Stránka zobrazuje základní údaje jednotky, některé z nich je možné měnit po klepnutí na tlačítko Upravit. Po provedení změn je potvrdíme stisknutím tlačítka Uložit, případně se vrátíme k předchozím pomocí tlačítka Storno.

Název jednotky

Případná změna názvu musí proběhnout podle pravidel uvedených ve Směrnici pro označování jednotek. U organizačních jednotek (středisko a výše) je se změnou názvu spojen zápis změny do spolkového rejstříku.

Místo působení

Jedná se o veřejný údaj, je vhodné uvádět s ohledem na případné zájemce o členství.

Logo nebo znak

Je možné nahrát logo nebo znak jednotky ve formátu PNG, GIF nebo JPEG. Logo dle aktuálního grafického manuálu je možné vygenerovat na webu http://generator.skaut.cz/logo/. Odstranění loga nebo znaku se provede zaškrtnutím volby Smazat logo a následným uložením.

Sídlo jednotky

U organizačních jednotek (středisko a výše) je evidováno sídlo. Jeho změnu musí schválit rada jednotky svým usnesením. Adresa musí být dohledatelná v registru RÚIAN (známé adresy skautIS „napovídá“). Nové sídlo bude zapsáno do spolkového rejstříku, není-li nemovitost ve vlastnictví jednotky, bude třeba doložit souhlas vlastníka. Podrobnosti o celém procesu jsou na Křižovatce v článku Změna sídla organizační jednotky.

Korespondenční adresa

Zadání korespondenční adresy je možné po odškrtnutím volby Korespondenční je stejná. Jedná se o veřejný údaj.

Zadání korespondenční adresy

Zaměření

U družin, oddílů a středisek je možné evidovat zaměření na rozšířenou duchovní výchovu nebo vodní skauting případně obojí.

Výpis z registru OJ

Organizační jednotky si můžou přes odkaz Výpis z registru OJ vygenerovat dokument potvrzující jejich právní subjektivitu. Hodí se například pro jednání s orgány veřejné správy, měl by ho potvrdit vedoucí nadřízené OJ.

skautis/jednotka/zakladni-udaje.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)