Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:jednotka:kontakty

Kontakty (a bankovní účty)

Stránka zobrazuje seznam kontaktů jednotky, v případě organizačních jednotek (středisko a výše) též seznam bankovních účtů.

Kontakty

Seznam kontaktů jednotky. V rámci skautISu jsou osobám s odpovídající rolí volně dostupné, pokud je zaškrtnut příznak Zveřejnit, mohou být dostupné i na dalších stránkách (například https://www.skaut.cz/pridejte-se).

Seznam zahrnuje všechny e-maily ze skautského G Suite (dříve Google Apps) evidované pod jednotkou (E-mailové schránky jednotek a akcí). Tyto není možné měnit a smazat, dá se jen upravit příznak zveřejnění a poznámka.

Kontakty střediska

Přidání kontaktu

Přidat nový kontakt je možné jen pokud je člověk přihlášený ve správné roli (typicky vedoucí/admin dané jednotky). Na základě vybraného Typu dochází k ověření formátu kontaktu (telefon musí mít devět číslic, webová stránka platnou adresu atd.). Pokud je zaškrtnut příznak Zveřejnit uvidí kontakt všichni uživatelé skautISu a zároveň může být dostupný na dalších webových stránkách. Zadaný Kontakt musí být ve správném formátu, u většiny typů se zobrazí požadovaný formát po najetí myší na malý modrý otazník u políčka kontakt. Do Poznámky je možné uvést jméno či funkci osoby nebo další doplňující údaje. Operace je dokončena kliknutím na tlačítko Přidat.

Přidání kontaktu Formát kontaktu

Úprava nebo smazání kontaktu

Úprava nebo smazání kontaktu se provádí z přehledové tabulky pomocí příslušného tlačítka. Tlačítka se zobrazí jen pokud je člověk přihlášený ve správné roli (typicky vedoucí/admin dané jednotky).

Kontakt je možné editovat po kliknutí na tlačítko Upravit. Pro uložení změn je potřeba kliknout na tlačítko Uložit. Pro návrat k původním hodnotám je možné kliknout na tlačítko Storno.

Úprava kontaktu jednotky

Kontakt je možné odstranit po kliknutí na tlačítko Smazat. Před smazáním se zobrazí výstražný dialog, který je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko OK.

Smazání kontaktu jednotky

Bankovní účty

U organizačních jednotek (středisko a výše) se kromě kontaktů evidují i bankovní účty. Jednotka by jejich seznam měla ve vlastním zájmu udržovat aktuální, neboť slouží například k rozesílání dotací.

Bankovních účtů může jednotka evidovat více, právě jeden z nich musí být označen jako hlavní. Po zaškrtnutí volby Zobrazit i historii je možné vyhledat i účty, kterým byla ukončena platnost.

Bankovní účty jednotky

Přidání účtu

Přidat nový bankovní účet je možné jen pokud je člověk přihlášený ve správné roli (typicky vedoucí/admin dané jednotky). Po kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí stránka pro přidání účtu. Na stránce je potřeba vybrat Banku, u které je účet veden, a dále zadat Předčíslí a číslo účtu (předčíslí může být prázdné). Dále je možné vyplnit Poznámku a zvolit, zda se jedná o Hlavní účet, na který mají být zasílány platby. Pokud je volba Hlavní účet zaškrtnuta, je tento příznak u případného existujícího hlavního účtu odnastaven. Volitelně je možné vyplnit Pobočku banky.

Přidání účtu je dokončeno kliknutím na tlačítko Uložit. Kliknutím na tlačítko Storno dojde k návratu na seznam účtů.

Přidání účtu jednotky

Úpravy a ukončení platnosti

Detail účtu je možné zobrazit po kliknutí na jeho číslo v přehledové tabulce. Tamtéž je možné provádět úpravy či ukončit platnost účtu, pokud je člověk přihlášený ve správné roli (typicky vedoucí/admin dané jednotky).

Po kliknutí na tlačítko Upravit je možné měnit údaje účtu s výjimkou banky a čísla. K potvrzení úprav dojde kliknutím na tlačítko Uložit. Kliknutím na tlačítko Storno dojde k návratu na seznam účtů.

Po kliknutí na tlačítko Ukončit platnost je možné zadat datum, do kdy byl účet platný (nemůže být v budoucnosti). Po opětovném kliknutí na tlačítko Ukončit platnost se zobrazí výstražný dialog, který je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Účet, u kterého byla ukončena platnost, již není možné upravovat.

Platnost do je možné nastavit také na stránce pro úpravy, v tomto případě je možné provést i další změny (například uvést do poznámky důvod ukončení platnosti). V tomto případě se ovšem výstražný dialog před uložením nezobrazí.

Detail účtu

skautis/jednotka/kontakty.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)