Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:jednotka:clenove

Členové

Tato stránka umožňuje zobrazovat a spravovat členy jednotky a jednotek jí podřízených.

Členové

Filtrování

Ve výchozím stavu se zobrazuje přehled osoby, které mají v jednotce neukončené členství. Typicky se jedná o registrované členy, ale skautIS umožňuje evidovat i tzv. nečleny (například neregistrované děti, které jedou na tábor, nebo střediskovou účetní).

Osoby s neukončeným členstvím

Je-li zaškrtnut přepínač Podřízené jednotky, dojde po obnovení seznamu tlačítkem Hledat k zobrazení všech osob, které mají neukončené členství v jednotce nebo v jednotkách jí podřízených (a to i nepřímo - z úrovně střediska se zobrazí i členové družin).

Podřízené jednotky

Je-li zaškrtnut přepínač Zobrazit i historii, dojde po obnovení seznamu tlačítkem Hledat k zobrazení všech členství, které kdy byly v jednotce evidovány. Tento přepínač nelze kombinovat s přepínačem Podřízené jednotky.

Zobrazit i historii

Osoby v tabulce je možné filtrovat podle příjmení. Po zapsání příjmení nebo jeho části do pole Příjmení a kliknutí na tlačítko Hledat se zobrazí jen osoby, jejichž příjmení vyhovuje zadanému filtru.

Filtrování podle příjmení

Osoby v tabulce je možné filtrovat podle rodného čísla. Po zapsání rodného čísla nebo jeho části do pole a kliknutí na tlačítko Hledat se zobrazí jen osoby, jejichž rodné číslo vyhovuje zadanému filtru.

Filtrování podle rodného čísla

Přidání (člena)

 • Vyberete přidat dalšího člena
 • Vyplníte jednotlivé položky

Přidání přihlášky

 • Vložíte naskenovanou přihlášku

Zadáte adresu

 • Vložíte adresu
 • Našeptávač vám radí jaké adresy existují

Druh členství

 • Zadáte o jakou výchovnou kategorii se jedná
 • A jaké členství (řádné, hostování, nečlen případně čestné)
 • SkautIS vám sám radí podle věku

Již existující členství

Pokud jste ve spojení s druhým oddílem můžete požádat o převod osoby nejsnadnější cestou, kdy zadáte bezpečnostní kód a RČ. Důležité je vybrat možnost existující osoba.

Neznám bezpečnostní kód a nemám kontakt na bývalo jednotku

 • Pokud nemáte kontakt na bývalo jednotku, je třeba postupovat následně, zadat všechny informace, následně vás skautIS upozorní, že osoba již existuje a vy požádáte o převod členství. V tomto případě dochází k ruční kontrole někoho z ústředí.
 • Tlačítko o převod se nachází úplně dole

Potvrzení převodu

 • Zadáte důvod proč o převod žádáte a žádost odešlete
 • Následně je nutné počkat než někdo z ústředí převod potvrdí. Většinou do druhého pracovního dne.

Změna výchovné kategorie/ukončení členství

1. Otevřete kartu Členové, kde naleznete vašeho požadovaného člena.

2. Po vybrání člena zvolíte Upravit a stránka vás přesměruje na možný výběr

3. Vyberete vaši požadovanou změnu, z výběru. V našem případě jde o změnu výchovné kategorie. A zadáte druh výchovné kategorie na kterou chcete změnu provést. (Zde je taktéž možnost členství ukončit)

4. Zvolíte „Změnit“ tím se provede požadovaný úkon.

Exportovat

Počty registrovaných

Obnovení členství

Pokud potřebujete obnovit členství, stačí si u oddílu otevřít záložku členové. A následně zobrazit historii. Následně se zobrazí všichni členoví, kteří byli u vás registrováni a vy vyberete možnost obnovit členství.

skautis/jednotka/clenove.txt · Poslední úprava: 26.09.2019 13:24 autor: David Tureček - Dave