Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:informacni-system:uzivatel

Uživatelský účet

Pro práci ve skautISu je nutné vlastnit svůj uživatelský účet. Každá osoba musí mít vždy svůj vlastní účet, jeden účet nesmí používat více osob.

Uživatelský účet ve skautISu si může zřídit úplně každý bez ohledu na věk či členství v organizaci. Členky a členové starší 15 let mají nárok na propojený uživatelský účet vždy a vedoucí oddílu jim nesmí znemožňovat propojení účtu; u mladších osob je to na rozhodnutí vedoucího (zda účet propojí, případně zda mladším členům nechá jen „dětské“ role, které neumožňují měnit ani vlastní údaje). Neaktivní uživatelské účty jsou procházeny a mazány přibližně jednou za rok.

Základní uživatelský účet - uživatelský účet si může založit každá osoba (nemusí být členem Junáka - českého skauta) a jeho pomocí se přihlašovat do skautISu a na další skautské weby (např. Křižovatka, Teepek, Buď připraven, weby projektů a akcí); některé části a agendy se nemusí vůbec zobrazovat, neboť výhody pro členy organizace jsou vázány na řádné členství, které je ověřeno až propojením uživatelského účtu.

Propojený uživatelský účet - uživatelský účet, který byl vedoucím oddílu (či jinou oprávněnou osobou) propojen se skutečnými údaji dané osoby v evidenci členů Junáka - českého skauta (propojení se provádí na základě uživatelského jména a bezpečnostního kódu, který je uživateli vygenerován skautISem při založení účtu); propojením dochází k ověření, že daný uživatelský účet patří reálné osobě s členstvím; jakmile je účet propojen, skautIS i další weby (Křižovatka, Teepek, Rovernet, weby akcí apod.) poznají, že je osoba členem a zpřístupní i funkce určené členům.

Ověřený uživatelský účet - nejvyšší stupeň uživatelského účtu, který je určen především pro vedoucí organizačních jednotek (středisek a výše), jejich zástupce a předsedy a členy revizních komisí. Tento typ účtu vzniká na základě ověření uživatelského účtu dle úředně ověřeného dokumentu, který prokazuje, že daná osoba je skutečně tou osobou (probíhá ověření podpisu a občanského průkazu); typicky se tento typ účtu získává na základě dokumentů pro zápis zvolené osoby do spolkového rejstříku; tento nejvyšší stupeň účtu je ve skautISu následně využíván například v agendě hospodářských výkazů, žádostí a vyúčtovávání dotací a nahrazuje podpisy na papírových dokumentech (celá agenda pak probíhá on-line ve skautISu).

  1. Založení nového uživatelského účtu (návod pro každého se zájmem o účet do skautISu a pro přihlašování na skautské weby)
  2. Aktivování založeného účtu (Jak aktivovat účet)
  3. Propojení uživatelského účtu s údaji konkrétní osoby ve skautISu (návod pro vedoucí a administrátory registrace)
  4. Zablokovaný účet (Pokud máte zablokovaný účet, pokračujte následujícími kroky)
  5. Zapomenuté heslo (Co dělat když zapomenu heslo)
  6. Dvoufázové ověřování (Jak nastavit dvoufázové ověření)

Role a práva ve skautISu

Pokud vás zajímá, jak fungují oprávnění a uživatelské role ve skautISu, projděte si článek s vysvětlením práv a rolí.

skautis/informacni-system/uzivatel.txt · Poslední úprava: 10.04.2019 09:31 autor: David Tureček - Dave