Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:vzdelavaci:zkousky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skautis:akce:vzdelavaci:zkousky [30.04.2019 12:22]
David Tureček - Dave [Založení zkoušky]
skautis:akce:vzdelavaci:zkousky [31.07.2019 10:04] (aktuální)
David Tureček - Dave [Zadání a udělení absolvencí]
Řádek 37: Řádek 37:
 ===== Zadání ostatních členů zkušební komise a schválování ===== ===== Zadání ostatních členů zkušební komise a schválování =====
  
-Nyní je vhodné zadat zbylé členy zkušební komise, což se dělá stejně jako u předsedy ​(viz bod 2), pouze se už nebude žádat o jejich jmenování - naopak se bude schvalovat komise jako celek.  +Nyní je vhodné zadat zbylé členy zkušební komise, což se dělá stejně jako u [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zkousky#​zadani-predsedy-zkusebni-komise|předsedy]], pouze se už nebude žádat o jejich jmenování - naopak se bude schvalovat komise jako celek.  
-Upozorňujeme na to, že kvalifikační akce mají povinnost nahlásit ústředí přes skautIS složení zkušební komise nejpozději 14 dní před zahájením zkoušky. ​Silně ​však doporučujeme ​nahlásit komisi dříve, aby byl časový prostor k řešení případných kvalifikačních a jiných problémů. +<WRAP center round important 55%> 
-Při zadávání si všimněte modrého informačního boxu, který vás informuje o chybějících kvalifikacích. Osoby, které nesplňují kvalifikační podmínky, jsou automaticky vypsané a máte možnost u nich požádat o výjimku kliknutím na tlačítko Upravit výjimku, vyplněním a uložením objevivšího se textového pole.+Kvalifikační akce mají povinnost nahlásit ústředí přes [[https://​is.skaut.cz/​|skautIS]] složení zkušební komise nejpozději 14 dní před zahájením zkoušky.</​WRAP>​ 
 +Doporučujeme ​však nahlásit komisi dříve, aby byl časový prostor k řešení případných kvalifikačních a jiných problémů. 
 +Při zadávání si všimněte modrého informačního boxu, který vás informuje o chybějících kvalifikacích. Osoby, které nesplňují kvalifikační podmínky, jsou automaticky vypsané a máte možnost u nich požádat o výjimku kliknutím na tlačítko ​__**Upravit výjimku**__, vyplněním a uložením objevivšího se textového pole.
  
-Když jste se svou komisí spokojeni, klikněte na tlačítko Požádat o potvrzení komise Ovčin - Odbor pro vzdělávání činovníků. Nyní čeká zkušební komise na schválení ústředím (stav komise se změní ​“Schváleno pořadatelem” na “Čeká na schválení ústředím”). O schválení/​neschválení (a důvodech případného neschválení) komise bude informován předseda zkušební komise emailem a v případě schválení se také stav komise změní z “Čeká na schválení ústředím” na “Komise schválena”.+Když jste se svou komisí spokojeni, klikněte na tlačítko ​**Požádat o potvrzení komise Ovčin** - Odbor pro vzdělávání činovníků. Nyní čeká zkušební komise na schválení ústředím (stav komise se změní ​ze “Schváleno pořadatelem” na **“Čeká na schválení ústředím”**). O schválení/​neschválení (a důvodech případného neschválení) komise bude informován předseda zkušební komise emailem a v případě schválení se také stav komise změní z “Čeká na schválení ústředím” na **“Komise schválena”**.
  
-Zkušební komise jsou vyhodnocovány Ovčinem v průběhu cca jednoho týdne od nahlášení. Připomínáme,​ že předsedové zkušebních komisí i její členové musí splňovat kvalifikační podmínky stanovené ŘVČČJ, jinak nebude komise schválena. Doporučujeme si stav kvalifikací ve skautISu zkontrolovat ​ještě ​před odesláním zkušební komise ke schválení ústředí.  +Zkušební komise jsou vyhodnocovány Ovčinem v průběhu cca jednoho týdne od nahlášení. Připomínáme,​ že předsedové zkušebních komisí i její členové musí splňovat kvalifikační podmínky stanovené ​[[https://​krizovatka.skaut.cz/​dokumenty/​file/​266-rad-pro-vzdelavani-cinovnic-a-cinovniku?​autologin=1|ŘVČČJ]], jinak nebude komise schválena. Doporučujeme si stav kvalifikací ve skautISu ​**zkontrolovat před odesláním** zkušební komise ke schválení ústředí. ​
- +
-Schvalování zkušební komise není nijak navázáno na schvalování akce či žádosti o dotaci, probíhá v samostatné linii+
  
 +Schvalování zkušební komise není nijak navázáno na schvalování akce či žádosti o dotaci, probíhá v samostatné linii.
  
 ------ ------
 ===== Žádost a tisk dekretů ===== ===== Žádost a tisk dekretů =====
  
-O kvalifikační dekrety/​osvědčení,​ které vystavuje přímo ústředí a jež plynou z pořádaných vzdělávacích akcí (tedy Junákem coby hlavním spolkem akreditovaný ZK, VZ, IK, OČK), se žádá na podzáložce Výsledky ​a dekrety ​u vlastní ​zkoušky. Doškolovací zdravotnický kurz nevystavuje ​žádné ​dekrety. Úspěšným účastníkům se jen zapíše úspěšné absolvování doškolení prostřednictvím skautISu ve chvíli, kdy pořadatel zadá “datum předání dekretu" ​viz Zadávání výsledků zkoušek - udělování kvalifikací.+  - Otevřu záložku //​**Zkoušky ​a dekrety**// 
 +  - Vyberu ​zkoušku, pro kterou chci vystavit dekrety 
 +  - Zvolím záložku //​**Výsledky a dekrety**// 
 +  - Vyberu //​**osoby**//​ nebo **//vybrat vše//** 
 +    - //**Přidat vybrané ​účastníky**//​ 
 +  - Vyberu //​**jednotlivé**//​ účastníky nebo //**Zvolit vše**// 
 +  ​Vyberu možnost //​**Požádat o vybrané dekrety**//
  
-Přidat účastníky zkoušky +O kvalifikační dekrety/​osvědčení, které vystavuje ​ímo ústředí a jež plynou z pořádaných vzdělávacích akcí (tedy Junákem coby hlavním spolkem akreditovaný **ZK, VZ, IK, OČK**), se žádá na podzáložce //Výsledky a dekrety// u vlastní zkoušky. Doškolovací zdravotnický kurz <wrap em>​nevystavuje žádné dekrety</​wrap>​. Úspěšným ​účastníkům se jen zapíše úspěšné absolvování doškolení prostřednictvím skautISu ve chvíli, kdy pořadatel zadá “datum předání dekretu"​ - viz Zadávání výsledků zkoušek - udělování kvalifikací.
-Pomocí tlačítka Přidat ​idejte osoby ze seznamu ​účastníků ​akce. Vybrané osoby zaškrtnete (případně tlačítkem vyberte všechny) a stisknete tlačítko Přidat vybrané účastníky.+
  
-Zadat datum složení ​zkoušky +==== Přidat účastníky ​zkoušky ​====
-Zadejte datum složení zkoušky pomocí tlačítka Upravit, vyplněním datového pole a následného uložení tlačítkem Uložit - ve sloupci “Datum vystavení dekretu” by měl následně zmizet stav “Nelze zadat”.+
  
-U osoby, která není přijatá a nesplňuje formální podmínky (musí být zatržené checkboxy) vyžadované ŘVČČJ a kontrolované skautISem ​- viz bod 4 - nepůjde datum složení zkoušky zadat (skautIS na to upozorňuje),​ tedy ani požádat o dekrety, dokud nebudou podmínky splněny.+Pomocí tlačítka **<​faicon fa fa-plus fa-blue> Přidat** přidejte osoby ze seznamu účastníků akce. Vybrané osoby zaškrtnete (případně tlačítkem vyberte všechny) a stisknete tlačítko **Přidat vybrané účastníky**. 
 + 
 +=== Zadat datum složení zkoušky === 
 + 
 +Zadejte datum složení zkoušky pomocí tlačítka <faicon fa fa-pencil fa-blue> **Upravit**,​ vyplněním datového pole a následného uložení tlačítkem <faicon fa fa-check>​ **Uložit** - ve sloupci **“//​Datum vydání dekretu”//​** by měl následně zmizet stav **//​“Nelze zadat”//​**. 
 + 
 +U osoby, která ​**není přijatá a nesplňuje formální podmínky** (musí být zatržené checkboxy) vyžadované ŘVČČJ a kontrolované skautISem nepůjde datum složení zkoušky zadat (skautIS na to upozorňuje),​ tedy ani požádat o dekrety, dokud nebudou podmínky splněny
 + 
 +Nespleťte si pojmy **//​“datum složení zkoušky”//​** a **//​“datum vydání dekretu”//​**. 
 +  * **“Datum složení zkoušky”** používáte při žádosti o dekrety, je to přednastavené,​ ale editovatelné datum jejího konání, jež se používá zejména pro kontrolu 18 měsíčního termínu pro “zahájené kvalifikace”. 
 +  * **“Datum vydání dekretu”** (tedy fyzického předání dekretu účastníkům) používáte při zápisu kvalifikací účastníkům,​ toto datum také fyzicky doplňujete na dekrety, není-li už vyplněno skautISem (tedy v případě, že žádáte o dekrety dopředu, tj. před zkouškou).
  
-Nespleťte si pojmy “datum složení zkoušky” a “datum vydání dekretu”. 
-  * “Datum složení zkoušky” používáte při žádosti o dekrety, je to přednastavené,​ ale editovatelné datum jejího konání, jež se používá zejména pro kontrolu 18 měsíčního termínu pro “zahájené kvalifikace”. 
-  * “Datum vydání dekretu” (tedy fyzického předání dekretu účastníkům) používáte při zápisu kvalifikací účastníkům,​ toto datum také fyzicky doplňujete na dekrety, není-li už vyplněno skautISem (tedy v případě, že žádáte o dekrety dopředu, tj. před zkouškou). 
  
 +=== Podat žádost o vystavení dekretů/​osvědčení ===
  
-3) Podat žádost o vystavení dekretů/​osvědčení +Požádejte o dekrety/​osvědčení pomocí tlačítka ​**//Požádat o vybrané dekrety//**. Před žádostí ​je třeba vybrat osoby (zaškrtnout,​ případně zaškrtnout všechny tlačítkem Zvolit vše), pro které se budou dekrety/​osvědčení vystavovat. Pokud jste požádali o dekrety správně, objeví se u daných osob v sloupci ​//**“Požádat o dekret”**// nápis ​//**“Zažádáno”**//
-Požádejte o dekrety/​osvědčení pomocí tlačítka Požádat o vybrané dekrety. Před žádosti ​je třeba vybrat osoby (zaškrtnout,​ případně zaškrtnout všechny tlačítkem Zvolit vše), pro které se budou dekrety/​osvědčení vystavovat. Pokud jste požádali o dekrety správně, objeví se u daných osob v sloupci “Požádat o dekret” nápis “Zažádáno”. ​+
  
 V okamžiku zažádání se dekrety ve skautISu automaticky generují pro vystavení ústředím,​ což může, zvláště pokud jich žádáte více najednou, trvat déle - buďte prosím trpěliví a v žádném případě stránku opakovaně nenačítejte! Pokud máte pocit, že už čekáte příliš dlouho, raději ze stránky odejděte a zkuste to později - může se jednat o vytížení serveru. V okamžiku zažádání se dekrety ve skautISu automaticky generují pro vystavení ústředím,​ což může, zvláště pokud jich žádáte více najednou, trvat déle - buďte prosím trpěliví a v žádném případě stránku opakovaně nenačítejte! Pokud máte pocit, že už čekáte příliš dlouho, raději ze stránky odejděte a zkuste to později - může se jednat o vytížení serveru.
Řádek 75: Řádek 87:
 **Kvalifikační dekrety vydávané pořadatelem (ČZ, neakreditovaný ZK)** **Kvalifikační dekrety vydávané pořadatelem (ČZ, neakreditovaný ZK)**
  
-Postup je shodný jako u dekretů/​osvědčení vydávaných ústředím (viz výše), pouze není k dispozici tlačítko Požádat o vybrané dekrety, ale Generovat dekrety. ​+Postup je shodný jako u dekretů/​osvědčení vydávaných ústředím (viz výše), pouze není k dispozici tlačítko ​**Požádat o vybrané dekrety, ale Generovat dekrety.** 
  
 Po jeho stisknutí bude vygenerováno PDF s textovými podklady dekretu (vč. unikátního přednastaveného čísla, jež musíte povinně použít), které lze vytisknout na prázdné dekrety zakoupené v TDC, jež jsou tomu uzpůsobené,​ či je použít jako podklad pro vlastní formát dekretů. Po jeho stisknutí bude vygenerováno PDF s textovými podklady dekretu (vč. unikátního přednastaveného čísla, jež musíte povinně použít), které lze vytisknout na prázdné dekrety zakoupené v TDC, jež jsou tomu uzpůsobené,​ či je použít jako podklad pro vlastní formát dekretů.
 Při tisknutí zakoupených dekretů nastavte formát originálu i výstupu A5, nastavení tisku - skutečná velikost (bez okrajů, zoomu apod.). ​ Při tisknutí zakoupených dekretů nastavte formát originálu i výstupu A5, nastavení tisku - skutečná velikost (bez okrajů, zoomu apod.). ​
-Pokud dekrety generujete před zkouškou, je potřeba do nich ještě dodatečně ručně doplnit datum předání. +Pokud dekrety generujete před zkouškou, je potřeba do nich ještě dodatečně ​**ručně doplnit datum předání**
-Upozorňujeme na to, že zejména při generování více dekretů najednou je potřeba být trpělivý - může to trvat i několik minut (v tom případě se objeví v tabulce nápis “generuje se”). V žádném případě stránku opakovaně nenačítejte. Pokud máte pocit, že už čekáte příliš dlouho, raději ze stránky odejděte, znovu se do ni vraťte a zkuste generovat najednou menší množství dekretů, případně to zkuste později - může se jednat o vytížení serveru.+Upozorňujeme na to, že zejména při generování více dekretů najednou je potřeba být trpělivý - může to trvat i několik minut (v tom případě se objeví v tabulce nápis ​**//“generuje se”//**). V žádném případě stránku opakovaně nenačítejte. Pokud máte pocit, že už čekáte příliš dlouho, raději ze stránky odejděte, znovu se do ni vraťte a zkuste generovat najednou menší množství dekretů, případně to zkuste později - může se jednat o vytížení serveru.
  
 Ostatní kvalifikační dekrety (např. vodácké, ZK pod jinou než ústřední akreditací Junáka...) Ostatní kvalifikační dekrety (např. vodácké, ZK pod jinou než ústřední akreditací Junáka...)
 +
 +__Vodácké dekrety budou ve skautISu během podzimu 2019__
  
 Všechny ostatní kvalifikační dekrety se vystavují tak jako doposud - např. vodácké vystavuje i nadále HKVS, ZK pod jinou akreditací daná organizace apod. Všechny ostatní kvalifikační dekrety se vystavují tak jako doposud - např. vodácké vystavuje i nadále HKVS, ZK pod jinou akreditací daná organizace apod.
Řádek 91: Řádek 105:
  
   - Zadat datum absolvence, což lze dvojím způsobem (datum se propisuje do obou záložek automaticky):​   - Zadat datum absolvence, což lze dvojím způsobem (datum se propisuje do obou záložek automaticky):​
-     - záložku Zkoušky a dekrety (doporučujeme,​ když chcete ​AL rovnou tisknout) +     - záložku ​**//Zkoušky a dekrety//** (doporučujeme,​ když chcete ​Absoulventské listy rovnou tisknout) 
-         - V části stránky “Absolventské listy” klikněte na Upravit, u daných osob zadejte “Datum absolvence” a uložte tlačítkem Uložit.+         - V části stránky “Absolventské listy” klikněte na <faicon fa fa-pencil fa-blue > Upravit, u daných osob zadejte ​**//“Datum absolvence”//** a uložte tlačítkem ​<faicon fa fa-check fa-green> ​Uložit.
      - záložku Účastníci (doporučujeme,​ když jen evidujete splnění absolven. podm. u účastníka)      - záložku Účastníci (doporučujeme,​ když jen evidujete splnění absolven. podm. u účastníka)
-         - Klikněte na tlačítko Upravit osoby, zadejte datum “Absol.” u dané osoby (pokud máte v rámci akce více kurzů, ověřte si, že hledáte ve správném) a uložte tlačítkem Uložit změny. +         - Klikněte na tlačítko ​**Upravit osoby**, zadejte datum **“Absol.”** u dané osoby (pokud máte v rámci akce více kurzů, ověřte si, že hledáte ve správném) a uložte tlačítkem ​<faicon fa fa-check fa-green> ​Uložit změny. 
-         - Rozdíl mezi pojmy “datum absolvence” a “vydáno”. +         - Rozdíl mezi pojmy **“datum absolvence”** **“vydáno”**
-         - “Datum absolvence” používáte při generování absolventských listů, je to datum, které se používá zejména pro kontrolu 18 měsíčního termínu pro “zahájené absolvence”. +         ​- ​**“Datum absolvence”** používáte při generování absolventských listů, je to datum, které se používá zejména pro kontrolu 18 měsíčního termínu pro “zahájené absolvence”. 
-         - “Vydáno” (tedy datum fyzického předání absolventského listu absolventovi) používáte při zápisu absolvence účastníkům,​ toto datum také fyzicky doplňujete na vygenerované absolventské listy, není-li už vyplněno skautISem (tedy v případě, že generujete absolventské listy dopředu, tj. před ukončením akce).<​wrap em>​SkautIS absolvenční podmínky nekontroluje,​ je tedy nutné pohlídat si jejich splnění, což je odpovědnost vůdce akce.</​wrap>​+         ​- ​**“Vydáno”** (tedy datum fyzického předání absolventského listu absolventovi) používáte při zápisu absolvence účastníkům,​ toto datum také fyzicky doplňujete na vygenerované absolventské listy, není-li už vyplněno skautISem (tedy v případě, že generujete absolventské listy dopředu, tj. před ukončením akce).<​wrap em>​SkautIS absolvenční podmínky nekontroluje,​ je tedy nutné pohlídat si jejich splnění, což je odpovědnost vůdce akce.</​wrap>​
   - Generovat a tisknout absolventské listy   - Generovat a tisknout absolventské listy
-     - Absolventské listy se generují na záložce Zkoušky a dekrety v části „Absolventské listy“. Zaškrtnete checkbox u daných osob (případně vyberete všechny příslušným tlačítkem) a kliknete na tlačítko Generovat vybrané absolventské listy. ​+     - Absolventské listy se generují na záložce ​//Zkoušky a dekrety// v části ​//**„Absolventské listy“**//. Zaškrtnete checkbox u daných osob (případně vyberete všechny příslušným tlačítkem) a kliknete na tlačítko ​**Generovat vybrané absolventské listy.** 
      - Po jeho stisknutí bude vygenerováno PDF s textovými podklady absolventského listu (vč. unikátního přednastaveného čísla, jež musíte povinně použít), které lze vytisknout na prázdné absolventské listy zakoupené v TDC, jež jsou tomu uzpůsobené,​ či je použít jako podklad pro vlastní formát absolventských listů.      - Po jeho stisknutí bude vygenerováno PDF s textovými podklady absolventského listu (vč. unikátního přednastaveného čísla, jež musíte povinně použít), které lze vytisknout na prázdné absolventské listy zakoupené v TDC, jež jsou tomu uzpůsobené,​ či je použít jako podklad pro vlastní formát absolventských listů.
      - Při tisknutí použití zakoupených dekretů nastavte formát originálu i výstupu A5, nastavení tisku - skutečná velikost (bez okrajů, zoomu apod.). ​      - Při tisknutí použití zakoupených dekretů nastavte formát originálu i výstupu A5, nastavení tisku - skutečná velikost (bez okrajů, zoomu apod.). ​
  
  
 +<WRAP center round important 60%>
 Pokud dekrety generujete před zkouškou, je potřeba do nich ještě dodatečně ručně doplnit datum předání. Pokud dekrety generujete před zkouškou, je potřeba do nich ještě dodatečně ručně doplnit datum předání.
-Upozorňujeme na to, že zejména při generování více absolventských listů najednou je potřeba být trpělivý - může to trvat i několik minut (v tom případě se objeví v tabulce nápis “generuje se”). V žádném případě stránku opakovaně nenačítejte. Pokud máte pocit, že už čekáte příliš dlouho, raději ze stránky odejděte, znovu se do ni vraťte a zkuste generovat najednou menší množství absolventských listů, případně to zkuste později - může se jednat o vytížení serveru. +</​WRAP>​ 
-Připomínáme,​ že každá lesní akce má povinnost vydat svým absolventům absolventské listy!.+ 
 +<wrap lo>Upozorňujeme na to, že zejména při generování více absolventských listů najednou je potřeba být trpělivý - může to trvat i několik minut (v tom případě se objeví v tabulce nápis “generuje se”). V žádném případě stránku opakovaně nenačítejte. Pokud máte pocit, že už čekáte příliš dlouho, raději ze stránky odejděte, znovu se do ni vraťte a zkuste generovat najednou menší množství absolventských listů, případně to zkuste později - může se jednat o vytížení serveru. 
 +Připomínáme,​ že každá lesní akce má povinnost vydat svým absolventům absolventské listy!.</​wrap>​
  
  
Řádek 112: Řádek 129:
 ===== Zadání výsledků a udělení kvalifikací ===== ===== Zadání výsledků a udělení kvalifikací =====
  
-Co nejdříve po fyzickém vydání dekretu/​osvědčení účastníkovi zadejte na podzáložce Výsledky a dekrety dané zkoušky „Datum vydání dekretu“, což uděláte kliknutím na tlačítko Upravit, následným zadáním datového pole a stisknutím tlačítka Uložit. Zadáním “Data předání” se kvalifikace automaticky zapíše dané osobě do jejího profilu ve skautISu. +Co nejdříve po fyzickém vydání dekretu/​osvědčení účastníkovi zadejte na podzáložce ​**Výsledky a dekrety** dané zkoušky ​**„Datum vydání dekretu“**, což uděláte kliknutím na tlačítko ​<faicon fa fa-pencil fa-green> ​Upravit, následným zadáním datového pole a stisknutím tlačítka ​<faicon fa fa-check fa-blue>Uložit. Zadáním “Data předání” se kvalifikace automaticky zapíše dané osobě do jejího profilu ve skautISu. 
-Datum předání dekretu nepůjde zadat, dokud nebude dekret vygenerován - ať už akcí či ústředím (podle typu akce)! Poznáte to tak, že je ve sloupci “Požádat o dekret” napsáno “Vyřízeno” ​(viz obrázek níže) ​také vám přijde automatický email. +Datum předání dekretu nepůjde zadat, dokud nebude dekret vygenerován - ať už akcí či ústředím (podle typu akce)! Poznáte to tak, že je ve sloupci ​**“Požádat o dekret”** napsáno ​**“Vyřízeno”** taky přijde automatický email. 
-Doškolovací zdravotnický kurz nevystavuje žádné dekrety. Úspěšným účastníkům se jen zapíše úspěšné absolvování doškolení prostřednictvím skautISu ve chvíli, kdy pořadatel zadá “datum předání dekretu"​. +Doškolovací zdravotnický kurz nevystavuje žádné dekrety. Úspěšným účastníkům se jen zapíše úspěšné absolvování doškolení prostřednictvím skautISu ve chvíli, kdy pořadatel zadá **“datum předání dekretu"​**
-Podle směrnice ke vzdělávacím akcím musíte zadat kvalifikaci absolventům nejpozději do 30 měsíce ​od úspěšného složení zkoušky!+Podle směrnice ke vzdělávacím akcím musíte zadat kvalifikaci absolventům nejpozději do 30 dnů od úspěšného složení zkoušky!
  
 Nespleťte si pojmy “datum složení zkoušky” a “datum vydání dekretu”. Nespleťte si pojmy “datum složení zkoušky” a “datum vydání dekretu”.
Řádek 124: Řádek 141:
 <wrap em>​Ostatní kvalifikace (např. ZVKD, ZK pod jinou než ústřední akreditací Junáka, vodácké, OČK...)</​wrap>​ <wrap em>​Ostatní kvalifikace (např. ZVKD, ZK pod jinou než ústřední akreditací Junáka, vodácké, OČK...)</​wrap>​
  
-Zašlete na kancelar@skaut.cz souhrnný přehled vystavených dekretů/​osvědčení a ústředí zajistí jejich hromadný import do skautISu. V tabulce vždy uvádějte sloupce: jméno osoby, rodné číslo osoby, název kvalifikace,​ číslo dekretu/​osvědčení,​ datum platnosti od, datum platnosti do (je-li), název kurzu nebo akce.+Zašlete na [[kancelar@skaut.cz]] souhrnný přehled vystavených dekretů/​osvědčení a ústředí zajistí jejich hromadný import do skautISu. V tabulce vždy uvádějte sloupce: jméno osoby, rodné číslo osoby, název kvalifikace,​ číslo dekretu/​osvědčení,​ datum platnosti od, datum platnosti do (je-li), název kurzu nebo akce.
 Kromě toho si může o zadání kvalifikace požádat každý sám prostřednictvím skautISu. Návod jak na to naleznete zde. Kromě toho si může o zadání kvalifikace požádat každý sám prostřednictvím skautISu. Návod jak na to naleznete zde.
  
Řádek 136: Řádek 153:
 Podle směrnice ke vzdělávacím akcím musíte zadat absolvenci nejpozději do 30 dnů od ukončení akce, respektive od splnění podmínek absolvence! Podle směrnice ke vzdělávacím akcím musíte zadat absolvenci nejpozději do 30 dnů od ukončení akce, respektive od splnění podmínek absolvence!
  
-Rozdíl mezi pojmy “datum absolvence” a “vydáno”. +Rozdíl mezi pojmy [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zkousky#​tisk-absolventskych-listu|“datum absolvence” a “vydáno”]]
-  * “Datum absolvence” používáte při generování absolventských listů, je to datum, které se používá zejména pro kontrolu 18 měsíčního termínu pro “zahájené absolvence”. + 
-  * “Vydáno” (tedy datum fyzického předání absolventského listu absolventovi) používáte při zápisu absolvence účastníkům,​ toto datum také fyzicky doplňujete na vygenerované absolventské listy, není-li už vyplněno skautISem (tedy v případě, že generujete absolventské listy dopředu, tj. před ukončením akce).+----
  
 +<faicon fa fa-bars> [[skautis:​akce:​vzdelavaci|Vzdělávací akce]] | <faicon fa fa-arrow-left>​ [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​ucastnici|Účastníci]] | [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​rozpocet|Rozpočet]] <faicon fa fa-arrow-right>​
skautis/akce/vzdelavaci/zkousky.1556626955.txt.gz · Poslední úprava: 30.04.2019 12:22 autor: David Tureček - Dave