Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:vzdelavaci:zakladni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
skautis:akce:vzdelavaci:zakladni [26.02.2019 11:29]
David Tureček - Dave [Termín a umístění kurzu]
skautis:akce:vzdelavaci:zakladni [23.04.2019 09:08] (aktuální)
David Tureček - Dave [Základní a veřejné údaje]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Základní a veřejné údaje ====== ====== Základní a veřejné údaje ======
  
-Záložka se skládá ze třech částí:+**» Záložka se skládá ze třech částí:** 
 +  - Stránka [[https://​is.skaut.cz/​Junak/​Events/​Education/​Education/​Insert.aspx|založení VzA]] 
   - Údaje o vzdělávací akci, kontakty a údaje o přihlašování   - Údaje o vzdělávací akci, kontakty a údaje o přihlašování
   - Tabulka pořádaných kurzů pod akcí (obyčejně má akce pouze jeden kurz)   - Tabulka pořádaných kurzů pod akcí (obyčejně má akce pouze jeden kurz)
   - Termíny a umístění kurzu (pro všechny kurzy akce)   - Termíny a umístění kurzu (pro všechny kurzy akce)
 +  - Na závěr klikni na tlačítko <faicon fa fa-check fa-green><​color #​22b14c>​Uložit</​color>​.
 +
 +------------
  
 ===== Údaje o vzdělávací akci ===== ===== Údaje o vzdělávací akci =====
  
-Zadávají se po kliknutí ​na tlačítko <faicon fa fa-pencil fa-blue><​color #​00a2e8>​Upravit</​color>​. Doplňte ​minimálně ​kontaktní email a pokud máte tak logo.+  - Klikněte ​na tlačítko <faicon fa fa-pencil fa-blue><​color #​00a2e8>​Upravit</​color>​. ​ 
 +  - Doplňte kontaktní email 
 +  - Pokud máte doplňte ​logo, web telefon (dle potřeb kurzu)
  
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​1_vza_zakladni_udaje.png|}} +{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​1_vza_zakladni_udaje.png?300|}}
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​2_vza_zakladni_udaje_kontakty.png|}}+
  
-Nezapomeňte nakonec kliknout na tlačítko <faicon fa fa-check fa-green><​color #​22b14c>​Uložit</​color>​+{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​2_vza_zakladni_udaje_kontakty.png?​300|}} 
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​2_1_vza_uprava_kontaktu.png|}}+ 
 +{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​2_1_vza_uprava_kontaktu.png?300|}} 
 + 
 +------------
  
 ===== Kurzy ===== ===== Kurzy =====
  
   * Každá akce musí mít přidaný alespoň jeden kurz. **Kurz se přidává automaticky při zakládání akce po výběru typu akce** (např. zakládám akci jako čekatelský kurz, potom se ve skautISu automaticky v části Kurzy uloží kurz čekatelský).   * Každá akce musí mít přidaný alespoň jeden kurz. **Kurz se přidává automaticky při zakládání akce po výběru typu akce** (např. zakládám akci jako čekatelský kurz, potom se ve skautISu automaticky v části Kurzy uloží kurz čekatelský).
-  ​* Ke každému kurzu patří modrá tabulka s údaji o kurzu - kapacita účastníků,​ náhradníků,​ uzávěrka přihlášek a další (jejich vysvětlení viz dále). Pro editaci údajů o konkrétním kurzu v tabulce klikněte na [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zakladni:​kapacita|Zobrazit a upravit]].+         * Ke každému kurzu patří modrá tabulka s údaji o kurzu - kapacita účastníků,​ náhradníků,​ uzávěrka přihlášek a další (jejich vysvětlení viz dále). Pro editaci údajů o konkrétním kurzu v tabulce klikněte na [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zakladni:​kapacita|Zobrazit a upravit]].
   * Pokud se vaše akce skládá z více dílčích kurzů (jako například Velká Morava: ČZ a VZ, Gemini: IK a VZ aj.), v sekci Kurzy zvolte [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zakladni:​kapacita|přidat nový kurz]]. Každá akce může mít neomezený počet dílčích kurzů a postup jejich zadávání je shodný jako u kurzu prvního.   * Pokud se vaše akce skládá z více dílčích kurzů (jako například Velká Morava: ČZ a VZ, Gemini: IK a VZ aj.), v sekci Kurzy zvolte [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zakladni:​kapacita|přidat nový kurz]]. Každá akce může mít neomezený počet dílčích kurzů a postup jejich zadávání je shodný jako u kurzu prvního.
  
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​3_vza_zakladni_udaje_kurzy.png|}} +{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​3_vza_zakladni_udaje_kurzy.png?350|}} 
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​4_0_1_akce_vzdelavaci_pridat_kurz.png|}}+ 
 +{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​4_0_1_akce_vzdelavaci_pridat_kurz.png?350|}} 
 +------------
  
 ===== Termín a umístění kurzu ===== ===== Termín a umístění kurzu =====
 +{{ :​skautis:​akce:​vzdelavaci:​4_vza_zakladni_termin_kurzu.png?​350|}}
 +  * Poslední částí záložky //​Základní a veřejné údaje// ​ je zadání **Termínů a umístění kurzu** (pro všechny části všech kurzů) po kliknutí na tlačítko [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zakladni:​pridat-termin|Přidat nový termín a umístění kurzu]]. Takto zadané údaje je samozřejmě později možné <faicon fa fa-pencil fa-blue> <color #​00a2e8>​Upravit</​color>​ (zde v omezené míře, pokud potřebujete editovat více, termín smažte a zadejte znovu)
  
-Poslední částí záložky Základní a veřejné údaje ​ je zadání Termínů a umístění kurzu (pro všechny části všech kurzů) po kliknutí na tlačítko [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​zakladni:​pridat-termin|Přidat nový termín a umístění kurzu]]. ​ Takto zadané údaje je samozřejmě později možné Upravit (zde v omezené míře, pokud potřebujete editovat více, termín smažte a zadejte znovu) 
  
-{{:​skautis:​akce:​vzdelavaci:​4_vza_zakladni_termin_kurzu.png|}} 
  
 ---- ----
  
 <faicon fa fa-bars> [[skautis:​akce:​vzdelavaci|Vzdělávací akce]] | <faicon fa fa-arrow-right>​ [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​dalsi|Další údaje]] <faicon fa fa-bars> [[skautis:​akce:​vzdelavaci|Vzdělávací akce]] | <faicon fa fa-arrow-right>​ [[skautis:​akce:​vzdelavaci:​dalsi|Další údaje]]
skautis/akce/vzdelavaci/zakladni.1551176997.txt.gz · Poslední úprava: 26.02.2019 11:29 autor: David Tureček - Dave