Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:akce:tabory:hlasenka-zobrazeni-editace

Zobrazení, editace a doplnění údajů do táborové hlášenky

Jakmile novou táborovou hlášenku založíte, otevře se vám detailní stránka agendy tábora. Celá táborová hlášenka se skládá z několika záložek, které rozdělují údaje, které se o táboru evidují a dají ve skautISu spravovat. K táborové hlášence se kdykoli můžete vracet (vyhledáním tábora v menu “Akce » Tábory”) a na jednotlivých záložkách prohlížet nebo upravovat potřebné údaje. Přístup k některým údajům může být omezen, pokud nemáte oprávnění “vedoucí/admin” pořádající jednotky či nejste ve vedení tábora pracujícím s rolí vedoucího akce.

Záložky táborové hlášenky:

  • Základní údaje - zobrazuje informace o pořadateli, oddílech, termínu a místě tábora, stav zpracování hlášenky a tlačítka pro práci s hlášenkou
  • Dotazník o tábořišti - sada otázek týkající se místa, kde se tábor koná (záložka se nezobrazuje každý rok, ale jen v letech, kdy ústředí dělá průzkum pomáhající zmapovat a podpořit získávání skautských tábořišť do vlastnictví jednotek)
  • Vedení tábora - údaje o vedoucím, zástupci, hospodáři a zdravotníkovi
  • Účastníci a jejich počty - základní i podrobná evidence počtů účastníků i s možností evidovat jmenný seznam a jeho export
  • Rozpočet - správa rozpočtu tábora (před táborem předpokladu, po táboře zadání skutečného hospodaření)
  • Uzavření a odevzdání - přehled stavu zpracování táborové hlášenky, zadávání data schválení střediska a tlačítka pro odevzdání hlášenky
  • Upřesnění pro MHMP - záložka dostupná pouze pro střediska v kraji Praha a jejich agenda dotací od Magistrátu hlavního města Praha

přejít na: Tábory ve skautISu

skautis/akce/tabory/hlasenka-zobrazeni-editace.txt · Poslední úprava: 04.06.2019 18:37 autor: David Tureček - Dave