Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:adresar

Skautský adresář

Skautský adresář je novou funkcí skautISu, která umožňuje všem členům Junáka vyhledávat kontakty a další informace o jiných členech Junáka. Výhodou Skautského adresáře je skutečnost, že v něm můžete vyhledávat osoby bez ohledu na oprávnění uplatňovaná ve skautISu ⇒ můžete tedy hledat osoby i z jiných jednotek, než je ta vaše. Tento adresář je dostupný pouze členům Junáka (nestačí být přihlášen do skautISu, ale skutečně musíte mít aktivní členství v Junáku). Nemusíte se tedy bát, že by mohl o vás a dalších členech Junáka hledat údaje někdo jiný než člen Junáka. Skautský adresář prakticky

Přístup ke Skautskému adresáři má tedy každý aktivní člen Junáka a to v menu skautISu skautský adresář

Upozornění: Do Skautského adresáře může údaje zveřejnit pouze člen Junáka starší 15 let. Mladší členové tam své údaje zveřejnit nemohou, neboť nemohou rozumně zvážit, zda skutečně chtějí své osobní údaje zpřístupnit jiným členům organizace. Navíc hlavní využití Skautského adresáře je pro rovery a činnovníky, kteří ho využijí především pro svou činnost v Junáku.

Hledání ve Skautském adresáři

Hledání v adresáři je velmi snadné, prostě zadáte údaje, které o hledané osobě znáte a kliknete na hledat. Při hledání ve Skautském adresáři si musíte uvědomit, že sice můžete najít jakéhokoliv člena z jakékoliv jednotky Junáka (bez ohledu na to, v jaké roli ve skautISu pracujete), ale najdete pouze ty osoby a informace, ktré osoba o sobě sama zveřejnila. Chcete-li tedy nacházet údaje o jiných, měli byste také sami nějaké údaje do Skautského adresáře uvést i o sobě.

Omezeni skautského adresáře

Používání Skautského adresáře s sebou tedy nese několik podmínek a omezení používání:

 • Skautský adresář je dostupný jen členům Junáka
 • Je možné vyhledat jen osoby, které o sobě samy něco do adresáře zveřejnili (vždy pak najdete jeho jméno, fotografii a údaje, které osoba zveřejnila)
 • Můžete najít osobu z jakéhokoliv místa republiky, přestože standardně na zobrazení údajů v jiných místech skautISu nemáte oprávnění
 • Počet hledání v adresáři je omezen počtem hledání (započítávají se vždy zobrazené výsledky hledání a to do dvou limitů - týdenní a roční)
 • V případě, že se blížíte k dosažení hledacího limitu, skautIS vás na tuto skutečnost upozorní zprávou (zaslanou i e-mailem)
 • Pokud dosáhnete celkového limitu, můžete zkusit požádat technickou podporu Junáka o vynulování limitu (podpora(zavináč)junak.cz)
 • Aktuální nastavení limitu je počáteční a pokud se časem ukáže jiná potřeba, může dojít ke změně celkových limitů
 • Údaje do Skautského adresáře může vždy jen sama osoba! (pouze v ojedinělých případech může zveřejnit údaje Ústředí Junáka - KÚJ či technická podpora)
 • V adresáři lze dohledat pouze osoby starší 15 let (mladší osoby nemohou své údaje samy zveřejnit)
 • Údaje získané ze Skautského adresáře nesmí být zneužity k zasílání reklamy, spamu ani jiným nevhodným účelům (viz upozornění v adresáři)

Aby bylo využití Skautského adresáře opravdu užitečné a výhodné, je potřeba, aby v něm zveřejnilo nějaké své údaje co nejvíce osob. Proto neváhejte a své údaje do adresáře ostatním skautům zveřejněte!

Možnosti hledání

Ve Skautském adresáři můžete osoby vyhledávat podle mnoha kritérií. Můžete tedy svůj dotaz velmi přesně specifikovat, ale můžete také hledat i osoby podle ne zcela běžných (přesto však užitečných) údajů. Jaké možnosti tedy hledání nabízí?

 • hledání podle jména osoby (stačí zadat jakoukoliv část jména, příjmení, nebo přezdívky; pokud chcete hledat podle celého jména, pak je nutné ho zadat ve tvatu Příjmení Jméno (Přezdívka))
 • hledání podle telefonního čísla (číslo zadejte jako 9 číslic; budou prohledány všechny typy telefonních kontaktů, které mají osoby o sobě zveřejněny, nehledá se tedy jen podle hlavního telefonního čísla)
 • vyhledání dle e-mailové adresy (dojde k vyhledání všech osob, které zveřejnily jakýkoliv typ svého e-mailu a ten obsahuje hledanou e-mailovou adresu)
 • oblast působení - hledáte-li osobu z nějakého místa (zadejte libovolnou část názvu obce či města - hledání proběhne nejen v adrese bydliště či korespondenční adrese, ale také v oblastech působení jednotky, ve které daná osoba aktivně působí)
 • činnost - hledáte-li osobu, která něco umí (jednoduše vyberete činnost, pro kterou hledáte „odborníka“)
 • název jednotky - chcete najít osoby z nějaké jednotky (pokud osoba zveřejnila svá členství, dojde k vyhledání všech osob, které mají v jednotce daného názvu jakýkoliv typ členství)
 • číslo jednotky případně s možností hledat i pouze podle začátku evidenčního čísla (hledání funguje obdobně jako u názvu jednotky; pokud hledáte podle začátku ev. čísla, můžete snadno prohledat například celý kraj tím, že zadáte jen první dve číslice evidenčního čísla)

Upozornění: Zadáte-li několik hledacích kritérií najednou, vyhledané osoby budou splňovat všechna zadaná kritéria současně!

Detailní údaje o osobě v adresáři

V tabulce s výsledky hledání se samozřejmě nezobrazují všechny detailní informace o osobách. Jestliže chcete vidět všechny údaje, které o sobě osoba zobrazila, stačí kliknout v seznamu na její jméno, nebo na odkaz „další údaje…“ V tu chvíli se zobrazí detailní stránka s údaji o osobě. Na jednotlivých záložkách najdete vše podstatné a zveřejněné o dané osobě.

Poznámka: Pokud máte na základě role, ve které ve skautISu pracujete, nárok na zobrazení více údajů o dané osobě, systém to pozná a zobrazí vám všechn dostupné údaje (ne jen ty, které si osoba zveřejnila v adresáři běžným členům Junáka).

Ověření čísla v STS

 • SkautIS nabízí možnost, ověřit si, které číslo je v STS a komu můžete tedy volat zdarma.
skautis/adresar.txt · Poslední úprava: 25.06.2018 11:31 autor: David Tureček - Dave