Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


programatori:uzivatel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

programatori:uzivatel [31.05.2018 09:18] (aktuální)
David Tureček - Dave vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== obsloužení přihlášení,​ odhlášení a prodlužování platnosti přihlášení uživatele ======
  
 +Máte-li již registrovanou svou vytvářenou aplikaci do testovacího skautISu, můžete začít programovat zpracování samotného využití informace o úspěšně přihlášeném uživateli a volat jednotlivé WS s tokenem přihlášeného uživatele, který byl zaslán pomocí metody POST skautISem do vaší aplikace na registrovanou URL adresu.
 +
 +===== Ukázková aplikace zajišťující přihlášení pomocí skautISu =====
 +
 +Kompletní zdrojový kód fungující aplikace naleznete níže v přiloženém souboru. Aplikace je naprogramována v jazyku C# na platformě Microsoft .NET 3.5 a formulář pro přihlášení je na stránce default.aspx a na tuto adresu (je registrována ve skautISu) je i posílán TOKEN úspěšně přihlášeného uživatele a po odhlášení je opět přesměrováváno na tuto stránku. Ve vaší aplikaci můžete tyto stránky rozdělit do několika, jen je pak potřeba tyto stránky uvést v žádosti o povolení vzdálené aplikace využívající skautIS.
 +
 +===== Hodnoty zaslané webové stránce po úspěšném přihlášení uživatele =====
 +
 +Jakmile se uživatel úspěšně přihlásí pomocí svého jména a hesla zadaného pomocí vloženého iframe login formuláře (skautIS Remote Login), aplikace skautISu pošle na registrovanou stránku vaší webové aplikace metodou POST následující hodnoty:
 +
 +skautIS_Token - tento token je jedinečný pro každého úspěšně přihlášeného uživatele a je nutné jej předávat jako parametr všem metodám WS, které ověřují oprávnění přihlášeného uživatele. Jeho platnost je standardně 30 minut, chcete-li jeho platnost s činností uživatele ve vaší aplikaci prodlužovat,​ je nutné volat WS UserManagement.asmx => LoginUpdateRefresh(skautIS_Token)
 +skautIS_IDRole - číslo role, do které je uživatel ve skautISu rovnou přihlášen (v této roli naposledy ve skautISu pracoval). Uživatele lze přehlásit do jiné role pomocí WS UserManagement => LoginUpdate(skautIS_Token,​ idNoveRole)
 +skautIS_IDUnit - číslo jednotky, ke které se váže role, do které je uživatel přihlášen
 +
 +Ostatní hodnoty je nutné již získávat pomocí jednotlivých metod jednotlivých WS. Například jedinečné číslo uživatele získáte pomocí UserManagement => UserDetail(skautIS_Token) - tato metoda vrátí objekt obsahující všechny informace o uživateli (ID uživatele je ve vlastnosti ID, ID osoby propojené na uživatele je ve vlastnosti ID_Person). ​
 +
 +Poznámka: veškeré hodnoty metod jednotlivých WS se předávají jako příslušné objekty WS a ne jako přímé jednoduché typy. Pokud tedy výše uvádíme, že je nutné metodu volat s parametrem skautIS_Token,​ je nutné nejprve vytvořit instanci příslušného objektu, který metoda WS vyžaduje a v něm předat tento token, který je typu GUID (Uniqueidentifier).
 +
 +===== Odhlášení uživatele ze skautISu =====
 +
 +Odhlášení se dělá tak, že se volá stránka {URL_SKAUTISU}/​Login/​LogOut.aspx?​AppID={ApplicationID}&​Token={Token_OdhlašovanéhoUživatele}
 +
 +Zavolání této stránky zajistí úspěšné odhlášení uživatele ze skautISu a následně dojde k přesměrování na registrovanou stránku vaší aplikace, která se po odhlášení má zobrazit. Doporučujeme tedy při programování postupovat tak, že kliknutí na odkaz "​odhlásit"​ na vaší webové stránce nejprve zajistí odhlášení ve vaší webové aplikaci a ihned poté zavolá výše uvedený odkaz a tím dojde i k odhlášení uživatele přímo ve skautISu.
 +
 +===== Obnovení aktivity uživatele ve skautISu =====
 +
 +Aby mohl uživatel ve vaší aplikaci používat jednotlivé funkce webových služeb skautISu je nutné, aby bylo uživatelovo přihlášení aktivní. Uživatel je ve skautISu aktivní po dobu 30 minut, pokud není po delší dobu žádná aktivata uživatele, dojde ve skautISu k automatickému odhlášení uživatele. Pak již není možné volat jednotlivé funkce webových služeb a každé volání funkce bude ukončeno vrácením chybové hlášky, že uživatel není oprávněn k použití dané funkce.
 +
 +Z tohoto důvodu ve skautISu existuje funkce webových služeb nacházející se v základní webové služby [[https://​is.skaut.cz/​JunakWebservice/​UserManagement.asmx|UserManagement]] nazvaná [[https://​is.skaut.cz/​JunakWebservice/​UserManagement.asmx?​op=LoginUpdateRefresh|LoginUpdateRefresh]],​ které stačí předat Token přihlášeného uživatele. Volání této funkce je velmi rychlé a zajistí prohloužení platnosti přihlášení o dalších 30 minut. Ideální je, pokud tedy k volání této funkce dochází např. při obnovování každé stránky vašeho webu.
 +
 +Kromě této speciální funkce WS dojde k prodloužení platnosti přihlášení uživatele skautISu o 30 minut zavoláním jakékoli funkce webových služeb. Pokud tedy zavoláte jakoukoli funkci WS skautISu, není již nutné znovu ještě volat [[https://​is.skaut.cz/​JunakWebservice/​UserManagement.asmx?​op=LoginUpdateRefresh|LoginUpdateRefresh]] (i když to samozřejmě ničemu nevadí).
programatori/uzivatel.txt · Poslední úprava: 31.05.2018 09:18 autor: David Tureček - Dave