Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


podpora:pozadavky

Nové požadavky

Chcete-li zadat nový požadavek na webu technické podpory Junáka, dá se to zvládnout v několika málo krocích. Níže celý postup ilustrujeme s využitím detailních obrázků a také popisu nejrůznějších možností nastavení.

Přehled projektu a možnost vytvořit vlastní

Vždy když kliknete na název nebo ikonu nějakého projektu, zobrazí se vám stránka nazvaná „Přehled projektu“. Na ní vidíte detailně statistiku a přehled všech požadavků evidovaných v tomto projektu. Zároveň se vám tím zpřístupní záložky, které vám umožní práci s jednotlivými funkcemi webu technické podpory.

Nový požadavek

Nyní se vám otevře stránka s formulářem pro založení nového požadavku. Povinné je vyplnění pouze těchto údajů: titulek (název požadavku), popis požadavku a velmi doporučujeme a prosíme o uvedení i dalších údajů, především stav nastavit na hodnotu „nový“

Vysvětlivky

 • Aby bylo úplně jasné, co znamenají jednotlivé položky a volby u nového požadavku, níže uvádíme jejich přehled i s podrobným popisem a vysvětlením.

Stav

Určuje, v jakém stavu se aktuálně nachází řešení daného požadavku. Každý požadavek by měl začínat ve stavu „nový“ a proto prosíme, abyste při zakládání nového požadavku tuto hodnotu vybrali. Obsluhou technické podpory může být požadavek postupně přepnut do některého z uvedených stavů:

 • Nový: výchozí stav každého požadavku.
 • Čeká na doplnění: v tom případě je potřeba, abyste do komentáře uvedli další upřesnění požadavku, nebo doplnili potřebné dokumenty formou přílohy požadavku
 • Analyzován: v tomto stavu programátoři či další členové týmu podpory zjišťují a ověřují váš požadavek (velmi často je nutné věc prověřit a zjistit další podrobnosti než může k vyřešení požadavku dojít)
 • Probíhá řešení: nyní je požadavek řešen (nejčastěji programátory) a po dokončení prací by měl být požadavek úspěšně vyřešen a vy o tom informováni
 • Testování: požadavek byl vyřešen a nyní je testováno, zda odpovídá řešení zadání a je plně funkční
 • Realizováno: jakmile je požadavek v tomto stavu, věc je vyřešena a požadavek úspěšně dokončen (požadavek již navíc nebude vidět mezi tzv. „otevřenými“ požadavky)
 • Zamítnuto: požadavek nebude vůbec realizován (nejčastěji je to z toho důvodu, že jde o duplicitní požadavek a pak je to uvedeno v poznámce)
 • Odloženo: do tohoto stavu se požadavek dostává v případě, že jde o nápad na novou funkčnost a zatím není úplně jasné, kdy se dostane k jeho realizaci. K požadavkům v tomto stavu se pravidelně vracíme, procházíme je a s ohledem na aktuální situaci je zařazujeme do vývoje a řešení.
 • Znovu otevřen: do tohoto stavu se požadavek vrací v situaci, kdy již byl dříve uzavřen jako dokončený, ale nakonec se ukázalo, že je potřeba se k němu ještě vrátit a dále s ním pracovat

Priorita

Pomocí této volby můžete dát najevo, jak významné je pro vás řešení tohoto požadavku. Obsluha technické podpory může v budoucnu tuto prioritu upravit s ohledem na aktuální stav řešení požadavku a kapacity vývoje a řešení požadavků. Možné hodnoty priority jsou následující:

 • Blokující používání: v této prioritě nemůžete požadovanou funkci vůbec používat a vyřešení požadavku je nutné zajistit co nejrychleji.
 • Kritická: běžně nejvyšší priorita.
 • Vysoká: funkce je pro vás opravdu důležitá, ale dá se to bez ní ještě nějakou dobu vydržet.
 • Střední: jde o nejběžnější požadovanou prioritu.
 • Nízká: typické využití této priority je pro návrhy na nové funkce a nápady na vylepšení.
 • E-mail: tuto prioritu používají automaticky požadavky, které byly zaslány e-mailem; běžně ji tedy při zadávání pomocí webu technické podpory nepoužívejte.

Přiřazeno

Tato volba není běžným uživatelům dostupná, sem členové technické podpory později při zpracovávání požadavku uvedou osobu, která daný požadavek řeší a má jeho úspěšnou realizaci na starosti.

Kategorie

Pokud víte, jaké oblasti se váš požadavek týká, můžete v této položce zvolit danou kategorii požadavku. Kategorie se liší pro jednotlivé projekty, které jsou on-line podporou Junáka spravovány. Pokud si nejste jisti, do jaké kategorie požadavek zařadit, prostě mu žádnou nezadávejte. Obsluha technické podpory provede výběr později za vás.

Typ

Velmi užitečnou vlastností, kterou můžete vybrat je „typ“. Díky určení typu pomůžete obsluze technické podpory rozhodnout, jak se má k danému požadavku zachovat. Pokud si nejste jisti, jaký typ zvolit, vyberte „ostatní“ nebo položku vůbec nevyplňujte - obsluha to později udělá za vás. Možné hodnoty jsou:

 • Chyba: váš požadavek popisuje chybu, která se v daném projektu vyskytla - něco nefunguje tak, jak by mělo.
 • Oprava dat: potřebujete opravit data, která jsou v systému uvedena - například neodpovídají skutečnosti, historie uvedených údajů není přesná apod.
 • Dotaz: nevíte jak něco udělat, k čemu je daná funkce dobrá či jak se používá - prostě dotaz, na který jste nenašli odpověď na webu nápovědy.
 • Vylepšení: váš požadavek popisuje nějaké vylepšení, které by si již existující funkce zasloužila, aby se vám lépe používala.
 • Nová funkčnost: v požadavku si píšete o vytvoření nějaké úplně nové funkčnosti, která zatím vůbec neexistuje a přitom by se vám hodila.
 • Ostatní: jde o nějaký jiný typ požadavku, nebo nevíte, jaký jiný typ zvolit.
 • Interní úkol: tuto volbu prosím nepoužívejte, s ní pracují členové týmu technické podpory, pokud si potřebují zadat nějaké úkoly pomáhající při řešení jednotlivých požadavků.
 • E-mail: tento typ používá požadavek zaslaný e-mailem; volbu na webu nevybírejte, neboť jste požadavek nezaslali e-mailem, ale zadali přímo na webu.

Vlastník

Do tohoto místa je automaticky vyplněna vaše osoba. Vy jste tedy vlastníkem - autorem - zadaného požadavku. Díky zaškrtnutému příznaku „Oznámit“ budete o veškerých změnách v řešení požadavku informováni i e-mailem (abyste i bez nutnosti navštěvovat web věděli v jakém stavu řešení váš požadavek je). Členové technické podpory mohou později v případě potřeby vlastníka změnit na jinou osobu.

Popis

Velké textové pole, kde podrobně popište svůj požadavek. Výhodou je, že můžete text i formátovat pomocí formátovacích tlačítek, barev a dalších zvýraznění. Pokud je váš požadavek komplikovanější a jeho popis delší, nebojte se využít formátování, abyste popis zpřehlednili.

Příloha

Ke každému požadavku můžete přiložit i doplňující dokumenty, obrázky apod. Při zakládání nového požadavku můžete vložit jeden soubor. Později na záložce „Přílohy“ můžete doplnit libovolné další množství souborů. Při přidávání přílohy nezapomeňte uvést i název dokumentu, aby hned na první pohled bylo jasné, co se v příloze nachází. Příloha může mít maximálně 4 MB.

Přehled požadavků

Po úspěšném uložení nového požadavku se zobrazí stránka s přehledem všech požadavků k danému projektu. Zde můžete snadno kliknutím na danou položku zobrazit seznamy požadavků odpovídajících zvolené položce. Chcete-li se dostat k právě založenému požadavku, nejjednodušší je kliknout na „Nový“ v sekci „Stav“.

Přidání komentáře

V detailu každého požadavku můžete prohlížet a přidávat spoustu údajů a informací. K tomu slouží záložky pod základním popisem požadavku. Tou nejvýznamnější je možnost přidat doplňující „komentáře“. Pokud si tedy po zadání požadavku vzpomene, že jste něco zapomněli uvést, můžete tak udělat formou komentáře. Stejně tak, pokud budete obsluhou technické podpory vyzváni k „doplnění údajů v požadavku“, vše potřebné uvedete do dalšího komentáře.

podpora/pozadavky.txt · Poslední úprava: 29.05.2018 08:35 autor: David Tureček - Dave