Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dalsi-projekty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dalsi-projekty [03.09.2017 17:21]
jerrysohn Seznam základních zadání
dalsi-projekty [09.10.2017 15:07]
jerrysohn
Řádek 14: Řádek 14:
  
 ==== 1) Skautský rezervační systém - systém pro vzdělávací či republikové akce ==== ==== 1) Skautský rezervační systém - systém pro vzdělávací či republikové akce ====
 +
 +Stav: <faicon fa fa-play-circle fa-green>​ <color #​008000>​projekt běží</​color>​ | <faicon fa fa-user-plus fa-blue> <color #​0000ff>​**hledáme další lidi do týmu**</​color>​
  
 Webový systém, který slouží jak k prezentaci akce, tak k registraci účastníků a hlavně volbě jejich individuálních harmonogramů programů na dané akci. V této chvíli je již systém funkční a používaný (využívá ho například Helpdesk, Poradní skála, Mikulášský seminář, Elixír apod.), ale chceme systém dále rozšiřovat o nové moduly a funkce (např. rozšíření napojení na skautIS, nové funkce v prezentační části, chytřejší mailing, možnost registrace nejen jednotlivců,​ ale i skupin v rámci kontingentu apod.) Webový systém, který slouží jak k prezentaci akce, tak k registraci účastníků a hlavně volbě jejich individuálních harmonogramů programů na dané akci. V této chvíli je již systém funkční a používaný (využívá ho například Helpdesk, Poradní skála, Mikulášský seminář, Elixír apod.), ale chceme systém dále rozšiřovat o nové moduly a funkce (např. rozšíření napojení na skautIS, nové funkce v prezentační části, chytřejší mailing, možnost registrace nejen jednotlivců,​ ale i skupin v rámci kontingentu apod.)
Řádek 23: Řádek 25:
  
 ==== 2) Skautské závody ==== ==== 2) Skautské závody ====
 +
 +Stav: <faicon fa fa-play-circle fa-green>​ <color #​008000>​projekt běží</​color>​ | <faicon fa fa-user-plus fa-blue> <color #​0000ff>​**hledáme další lidi do týmu**</​color>​
  
 Web pro skautské závody (Svojsíkův závod a Závod vlčat a světlušek),​ který slouží pro správu jednotlivých kol od základních,​ přes krajská až po republikové kolo. V této chvíli je již systém funkční a používaný (poprvé pro SZ2017 a nyní se chystá ZvAS2018), ale rádi bychom posílili realizační tým a do systému přidávali další funkce, které pořadatelům i závodícím přinesou nové možnosti (např. rozšířený a chytřejší mailing, rozšíření napojení na skautIS, další možnosti pro správce jednotlivých kol apod.) Web pro skautské závody (Svojsíkův závod a Závod vlčat a světlušek),​ který slouží pro správu jednotlivých kol od základních,​ přes krajská až po republikové kolo. V této chvíli je již systém funkční a používaný (poprvé pro SZ2017 a nyní se chystá ZvAS2018), ale rádi bychom posílili realizační tým a do systému přidávali další funkce, které pořadatelům i závodícím přinesou nové možnosti (např. rozšířený a chytřejší mailing, rozšíření napojení na skautIS, další možnosti pro správce jednotlivých kol apod.)
Řádek 32: Řádek 36:
  
 ==== 3) Nová on-line technická podpora (web) ==== ==== 3) Nová on-line technická podpora (web) ====
 +
 +Stav: <faicon fa fa-play-circle fa-green>​ <color #​008000>​projekt byl zahájen</​color>​
  
 Rádi bychom nahradili dnes používaný (a již dost zastaralý a složitý) webový systém pro technickou podporu, který běží na https://​is.skaut.cz/​podpora. Cílem projektu by bylo vytvořit z pohledu uživatelů velmi jednoduchý a pohodlný systém pro zadávání požadavků a hlášení chyb; z pohledu správců by měl systém umět základní třízení požadavků,​ přepínání stavu ticketů, odpovídání na dotazy pomocí komentářů. Rádi bychom nahradili dnes používaný (a již dost zastaralý a složitý) webový systém pro technickou podporu, který běží na https://​is.skaut.cz/​podpora. Cílem projektu by bylo vytvořit z pohledu uživatelů velmi jednoduchý a pohodlný systém pro zadávání požadavků a hlášení chyb; z pohledu správců by měl systém umět základní třízení požadavků,​ přepínání stavu ticketů, odpovídání na dotazy pomocí komentářů.
Řádek 50: Řádek 56:
  
 ==== 4) Nová on-line technická podpora (mobilní aplikace) ==== ==== 4) Nová on-line technická podpora (mobilní aplikace) ====
 +
 +Stav: <faicon fa fa-pause-circle fa-orange>​ <color #​ffa500>​čeká na realizaci</​color>​ | <faicon fa fa-user fa-blue> <color #​0000ff>​**hledá se zájemce**</​color>​
 +
  
 V návaznosti na novou on-line technickou podporu by bylo skvělé vytvořit i mobilní aplikace, které by uživatelé mohli používat k zadávání a prohledávání požadavků. Měla by vzniknout aplikace pro Android, iOS a případně i Windows 10 (UWP - desktop i mobil). V návaznosti na novou on-line technickou podporu by bylo skvělé vytvořit i mobilní aplikace, které by uživatelé mohli používat k zadávání a prohledávání požadavků. Měla by vzniknout aplikace pro Android, iOS a případně i Windows 10 (UWP - desktop i mobil).
Řádek 57: Řádek 66:
  
 ==== 5) Nový skautDISK - šifrované úložiště ==== ==== 5) Nový skautDISK - šifrované úložiště ====
 +
 +Stav: <faicon fa fa-pause-circle fa-orange>​ <color #​ffa500>​čeká na realizaci</​color>​ | <faicon fa fa-user fa-blue> <color #​0000ff>​**hledáme zájemce**</​color>​
  
 Chtěli bychom nahradit již zastaralou (a dnes již méně používanou) službu pro bezpečné předávání malých i velkých souborů, která je na skautdisk.cz. Nově bychom chtěli, aby systém zajišťoval kompletně šifrovaný přenos i ukládání dat. Jako diskové úložiště by pak bylo vhodné používat skautský Google disk, na který by aplikace byla napojena. Aplikace by se dala používat s přihlášením přes skautIS (pro nahrávání souborů) a pro stahování souborů jedinečné odkazy zasílané mailem, případně přehledovou stránku uživatele po jeho přihlášení na web přes skautIS. Chtěli bychom nahradit již zastaralou (a dnes již méně používanou) službu pro bezpečné předávání malých i velkých souborů, která je na skautdisk.cz. Nově bychom chtěli, aby systém zajišťoval kompletně šifrovaný přenos i ukládání dat. Jako diskové úložiště by pak bylo vhodné používat skautský Google disk, na který by aplikace byla napojena. Aplikace by se dala používat s přihlášením přes skautIS (pro nahrávání souborů) a pro stahování souborů jedinečné odkazy zasílané mailem, případně přehledovou stránku uživatele po jeho přihlášení na web přes skautIS.
Řádek 63: Řádek 74:
  
  
-==== 6) Pluginy pro Wordpress ====+==== 6) Mapa kluboven a náborů na weby oddílů ==== 
 + 
 +Stav: <faicon fa fa-pause-circle fa-orange>​ <color #​ffa500>​čeká na realizaci</​color>​ | <faicon fa fa-user fa-blue> <color #​0000ff>​**hledáme zájemce**</​color>​ 
 + 
 +Chtěli bychom vytvořit jednoduchou mapu s vyznačenými klubovnami a zobrazovat v nich informace o oddílech, které zde mají schůzky. Mapa by navíc uměla vyhledávat nebližší klubovny v okolí zadaného místa a filtrovat i podle věku a pohlaví nabíraných nováčků. Řešení by mělo využívat mapové podklady z API Mapy.cz nebo mapy.google.com. Pro získávání dat by byly volány webové služby našeho informačního systému skautIS (XML/WSDL). V základu by mělo být možné vložit mapu na libovolný web pomocí iframe.  
 + 
 +Možné rozšíření do budoucna: Případně by bylo skvělé vytvořit i Wordpress plugin, který by umožnil vložit mapu s potřebným nastavením do webů běžících na Wordpressu. 
 + 
 +Použitá technologie:​ PHP, komunikace se skautISem (WSDL/XML webové služby), komunikace s mapovým API (Mapy.cz nebo mapy.google.com) 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== 7) Pluginy pro Wordpress ====
  
 Skautské oddílové weby a weby akcí velmi využívají Wordpress, pro který již nabízíme několik pluginů (např. přihlašování přes skautIS). Kromě toho bychom ale rádi rozšířili nabídku i o další pluginy. Skautské oddílové weby a weby akcí velmi využívají Wordpress, pro který již nabízíme několik pluginů (např. přihlašování přes skautIS). Kromě toho bychom ale rádi rozšířili nabídku i o další pluginy.
dalsi-projekty.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)